Πρόχειροι Διαγωνισμοί

 

Πρόχειρος ΔιαγωνισμόςΗμερομηνία ΔιεξαγωγήςΠροϋπολογισμός Περίληψη ΔιακήρυξηΤεύχη ΔιαγωνισμούΑποτέλεσμαΜειοδότης
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΒΩΚΟΥ(ΜΑΤΑΙΩΣΗ)16-09-2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:0051.202,77€ (πλέον ΦΠΑ)Πρόχειροι Διαγωνισμοί


Με την υπ' αριθ. 772/14-9-2021
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ματαιώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία
Πρόχειροι Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Πειραιά προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την: «Προμήθεια ξυλείας & συναφών υλικών» προϋπολογισμού δαπάνης 35.320,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.14/9/202135.320€ Πλέον ΦΠΑ.Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Ο Δήμος Πειραιά προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την: «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού δαπάνης 53.070,60 € πλέον 24% και 6% ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (CPV: 18141000-9, 18424300-0)10/9/202153.070,60€ πλέον ΦΠΑ 24 και 6%Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Δημόσιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την φιλοτέχνηση ανδριάντα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη 10/6/202273.780 €Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί

 Απόφαση των αποτελεσμάτων 

Απόφαση ΟΕ 771-2022 Κατακύρωση προτομής
Ανδριάντα Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ tags πρ/σμού 74.400,00 συμπ/νου ΦΠΑ στις 11-6-202111-6-202174.400,00 Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ 72.607,30 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 10-6-202110-6-202172.607,30 ευρώΠρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ προϋπ/σμού 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 28-5-202128-5-202174.400,00 ευρώΠρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ14/05/202148.198,80€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ11/05/202147.486,92 €Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ BLUACT10/05/202130.100,00€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΡ/ΣΜΟΥ 59.890 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 23-4-2123-4-2159.890 ευρώΠρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ23/04/202167.560,16€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 69.931,04 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ ΣΤΙΣ 20-4-202120/4/202169.931,04 Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 301/21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ)19/04/202156.703,96Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ ΕΣΠΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ 49.600,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 30-3-2130-3-2149.600,00 Πρόχειροι Διαγωνισμοί
ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Διευκρίνιση 
Πρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΡ/ ΜΟΥ 43.836,93 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 31-3-202131-3-202143.836,93Πρόχειροι Διαγωνισμοί
                                                                                                 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Πρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ πρ/σμού 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 16-3-202116/03/202174.400,00 €Πρόχειροι Διαγωνισμοί
ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΦΗΟ
Πρόχειροι Διαγωνισμοί
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΩΝ 09-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:0065.720€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΥ 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 13-1-202113/01/202174.400,00€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσίας χωροθέτησης και βελτιστοποίησης θέσης κάδων απορριμμάτων των Α΄,Γ',Δ' και Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων, πρ/σμού δαπάνης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ στις 13-1-202113/01/202174.400,00€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσίας "Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)" πρ/σμού 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 11-1-202111-1-202174.400,00 Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας στολών φιλαρμονικής πρ/σμού 39.985,04 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 11-1-202111-1-202139.985,04Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-202114/12/2020 31.233,49 € Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ11/11/202059.890€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ13/10/202061.038,36 € Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΛΟ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ πρ/σμού δαπάνης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ στις 24-09-202024/09/202074.400,00€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Προκήρυξη δηµόσιου καλλιτεχνικού διαγωνισµού µε συνοπτική διαδικασία για την φιλοτέχνηση προτοµής του ποιητή της θάλασσας Νίκου Καββαδία 15/2/202134.844,00€Πρόχειροι Διαγωνισμοί

                                                          ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Πρόχειροι Διαγωνισμοί
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑπόφαση ΟΕ 532-2021
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών αυτόματης άρδευσης πρ/σμού δαπάνης 74.180,52 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 6-8-202006-08-202074.180,52 ευρώΠρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ασφαλτικών υλικών για την αποκατάσταση των φθορών οδοστρωμάτων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου έτους 2020-21 πρ/σμού δαπάνης 44.307,68 € συμπ/νου Φ.Π.Α στις 28-7-202028/07/202044.307,68 € Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου πρ/σμού δαπάνης 60.218,12€ συμπ/νου ΦΠΑ στις 10-7-202010/07/202060.218,12€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας βιβλίων και εντύπων έτους 2020 πρ/σμού 30.037,76 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 2-7-202002/07/202030.037,76 €Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ »προϋπολογισμού 58.658,41 € πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.30/06/202072.736,42 €Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας σαρώθρων πεζού χειριστή πρ/σμού δαπάνης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ στις 12-6-202012/06/202074.400,00€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ξύλινης περίφραξης πρ/σμού 39.999,92 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 12-6-202012/06/202039.999,92€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ " ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" 08/05/202044.990,00Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσίας για το πλύσιμο αυτοκινήτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, πρ/σμού 45.098,80 ευρώ συμπ/νου φπα στις 22-4-202022/04/202045.098,80 Πρόχειροι Διαγωνισμοί

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειροι Διαγωνισμοί
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ 2020 –ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΝΕΙΜΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΚΟΜΙΣΤΕΣ Η Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ31/03/202059.890€ Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ07/05/2020 48.166,31€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας μεταλλικών στεγάστρων για στάσεις λεωφορείων πρ/σμου 59.988,72 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 30-3-202030/3/202059.988,72Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης εργασίας σε εταιρεία Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης ή σε φυσικό πρόσωπο για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζομένων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου για Ια16/03/202044.788,80€ Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ 36.959,86 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ12/03/202036.959,86€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης εργασίας σε εταιρεία Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης ΕΞΥΠΠ ή φυσικό πρόσωπο ,για την εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεω31/01/202037.324,00Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Α 4/2019 (ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91 ΚΑΙ ΚΑΝΘΑΡΟΥ)30/01/2020 ώρα 10:00 πμ73.654,26 €Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Συνοπτικός διαγωνισµός κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της µελέτης «Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου ∆ήµου Πειραιά» προϋπολογισµού 38.843,80€ πλέον Φ.Π.Α. µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. (ΟΕ)30/01/202048.166,31Πρόχειροι Διαγωνισμοί
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Πρόχειροι Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΥ 74.400,00 Ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ ΣΤΙΣ 21/01/202021/01/202074.400,00Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσίας για πλύσιμο αυτοκινήτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης πρ/σμού 45.098,80 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 30-12-201930/12/201945.098,80Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσίας για την μεταφορά των Υπηρεσιών του Δήμου πρ/σμού 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 30-12-201930/12/201974.400,00Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων μέσω διατακτικών που θα δοθούν σε οικονομικά αδύναμους δημότες και κατοίκους μας ενόψει των Χριστουγέννων έτους 201916/12/201959.822,20€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Δημοτικής Βιβλιοθήκης προϋπολογισμού 72.948,46 € συμ/νου του Φ.Π.Α10/12/201972.948,46 € Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας φαρμάκων ,αναλώσιμου υλικού και κενών κυτίων Πρώτων Βοηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών πρ/σμού δαπάνης 35.854,80 € συμπ/νου Φ.Π.Α στις 25-11-202925/11/201935.854,80€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός ανάθεσης εργασίας σε εταιρεία Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης ΕΞΥΠΠ για ιατρούς εργασίας πρ/σμού δαπάνης 37.324,00€ συμπ/νου ΦΠΑ στις 25-11-201925/11/201937.324,00Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός υπηρεσίας για ανάθεση σύμβασης υποστήριξης ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2019-2020 και εξορθολογισμό μητρώου οφειλετών, πρ/σμού δαπάνης 43.998,39€ συμπ/νου ΦΠΑ στις 18-11-201918/11/2019 43.998,39€Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
«Διαγραμμίσεις στο Δ.Π.» 24-10-2019 50.000,00Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειασ ασφαλτομίγματος & ψυχράς σε ασφαλτικού υλικού για την αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων στα Δημ Διαμ/τα του Δήμου πρ/σμού 39.992,23 ευρώ συμπ/νου φπα στις 10-10-2019 10-10-201939.992,23 Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου πρ/σμού 42.236,69ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 10-10-201910-10-201942.236,69Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός αγοράς λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου πρ/σμού 74.400,00 συμπ/νου ΦΠΑ στις 3-10-20193/10/201974.400,00 Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αστικού εξοπλισμού οργάνων ,δαπέδων κ.λ.π παιδικών χαρών πρ/σμού 59.743,20 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 3/10/201959.743,20Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός εργασίας εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και την εκπλήρωση των προσδιοριζομενων από ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου για ιατρούς εργασίας στις 1-10-20191/10/201955.452,80Πρόχειροι ΔιαγωνισμοίΠρόχειροι Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία ναυαγοσωστικής κάλυψης των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου πρ/σμού 54.063,69 ευρώ συμπ/νου φπα στις 19-7-201919/07/201954.063,69€

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου πρ/σμού 40.320,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ στις 18-6-201918/06/201949.996,80 €

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός εργασίας επισκευής εκτάκτων ζημιών παιδικών χαρών πρ/σμού 73.949,88 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 4-4-194/4/201973.949,88

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων μέσω διατακτικών που θα διθούν σε οικονομικά αδύναμους δημότες ενόψει του Πάσχα πρ/σμού 59.976ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 18-3-1918/03/201959.976,00€

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός για την εργασία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου κια την εκπλήρωση των προσδιοριζόμενων από τις ισχύουθσες διατάξεις υποχρεώσεων του Δήμου για Τεχνικούς Ασφαλείας πρ/σμού 72.792,96 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 16-1-19 16/01/201972.792,96

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΩΝ,ΒΟΥΡΤΣΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ 52.749,60 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 15-1-2019 15/01/201952.749,60

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ HACCP ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 26.350 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 28-12-201828/12/201826.350

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: Στατική μελέτη-έλεγχος στατικής επάρκειας του Δημοτικού κτιρίου επί των οδών Παξών και Ερμουπόλεως (βρεφονηπιακός σταθμός) προϋπολογισμού 42.448,12 € πλέον Φ.Π.Α20/12/201852.635,67

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας βιβλίων και εντύπων όλων των υπηρεσιών του δήμου πρ/σμου 38.680,68 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 18-12-201818/12/201838.680,68

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων μέσω διατακτικών που θα δοθούν σε οικον αδύνατους δημότες και κατοίκους ενόψει των Χριστουγέννων 2018 πρ/σμού 59.967,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ 13% και 24% στις 4-12-184/12/201859.967,00

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΡΒΟΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 45" προϋπολογισμού 57.486,60 € πλέον Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 10/12/201871.283,38

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας γεωργικών μηχανημάτων29/11/201845.433,60

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡ/ΣΜΟΥ 37.115,08 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ26/11/201837.115,08

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2018-19 πρ/σμού 45.345,25 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 26-11-18 26/11/201845.345,25

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 265 ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΣ 5/11/201815.216,04

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ6/11/201834.803,10

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ5/11/201836.806,79

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στο βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου επί των οδών Σπ. Ζερβού και Γιαννοπούλου26/10/201869.812,00

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών κηποτεχνίας18/09/201861.695,30

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ασφαλτομίγματος & ψυχράς πρ/σμού δαπάνης 35.242,04 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ στις 19-9-201819/09/201835.242,04

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Back to top button