Αποφάσεις Δημάρχου for users

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ INFOTEC IS 2316

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

Απόφαση για Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση για την τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά στην ειδική έκδοση “Τουρισμός και Ακτοπλοΐα” της εφημερίδας “Ναυτεμπορική”

Απόφαση για την διοργάνωση εκδηλώσεων Πολιτιστικές Ημέρες κ Διαδρομές θάλασσας 2020 του Δήμου Πειραιά

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ ΥΠΟΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΩΔ 5044800

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ ΥΠΟΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 11ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΜΑΔΟΥ.

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Απόφαση Δημάρχου για την Λειτουργία Υπηρεσιών Δήμου από 21 Σεπ έως 4 Οκτ 2020 λόγω Μέτρων Πρόληψης Covid 19

Απόφαση για Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο συμπαγών μετεωρολογικών σταθμών για μέτρηση ατμοσφαιρικών ρύπων για τις ανάγκες του Έργου GREEN C PORTS

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG K3300NR

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

Απόφαση προμήθειας μονάδας απολύμανσης των βιβλίων της Δημοτικής βιβλιοθήκης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΜΗΜ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡ ΑΡΧΕΙΟΥ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Μ.Φ.Π.Α.&Δ. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΄΄ΜΑΓΕΜΕΝΗ ΠΥΞΙΔΑ΄΄

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ INFOTEK IS 2316 ΚΑΙ SHARP MX-M200

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΟΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό εντεταλμένων συμβούλων

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΪΣΤΡΩΝ-ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Απόφαση κατακύρωσης προμήθειας τεσσάρων (4) αριθμομηχανών με χαρτοταινία

Απόφαση κατακύρωσης προμήθειας & τοποθέτησης συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης σε δημοτικά κτίρια και αθλητικούς χώρους

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2020 του Δήμου Πειραιά»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Μ.Φ.Π.Α.&Δ. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΄΄ΣΙΜΠΑ΄΄

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΛΟΣΕΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ GREECE IS-Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA 163

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΛΟΣΕΛΙΔΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ « ATENAS EN EL BOLSILLO »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΟΝΤΗΡΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Β2 ΚΑΠΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ κ.α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GRESS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CATERING

Απόφαση μη παραχώρηση του σχολικού συγκροτήματος Ραλλείου Γυμνασίου – Λυκείου Θηλέων Πειραιά στην Esolnet Hellas Ε.Π.Ε.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ στον 25ο & 1ο ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΟΜΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BE SECURE FEEL SECURE (BSFS)” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA)

Απόφαση παραχώρηση του αύλειου χώρου του 28ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 28ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την αποφοίτηση των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00

Απόφαση παραχώρηση του κτιρίου του 10ου Γυμνασίου Πειραιά στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) για τη διεξαγωγή του Προγράμματος Διδακτικής Αλληλεγγύης Πειραιά από 1 Ιουλίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2020 (Δευτέρα με Παρασκευή για τις ώρες 16:00-21:30)

Απόφαση για αναπλήρωση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Απόφαση παραχώρησης των χώρων του Γενικού Λυκείου Καλλιπόλεως Πειραιά, σύμφωνα και με την θετική εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών EUROPALSO, για την πραγματοποίηση Εξετάσεων Γλωσσομάθειας ESB, στις 4-5 Ιουλίου 2020, καθώς και στις 11-12 Ιουλίου 2020

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 74729/05-12-2019 (ΦΕΚ Β 4651/2019), 630/07-01-2020 (ΦΕΚ Β 5/2020) & 15449/13-03-2020 (ΦΕΚ Β 1247/2020) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74727/05-12-2019 (ΦΕΚ Β 4651/2019) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Δ.Α.Χ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Τροποποίηση Συγκρότησης Ομάδας Έργου, για το έργο με διακριτικό τίτλο “BeSecureFeelSecure”

Παράταση συμβατικής προθεσμίας Παροχής Υπηρεσίας «Προώθηση και τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά (Destination Piraeus) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή» μέχρι 31/12/2020 ήτοι έξι (6) μήνες.

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Μ.Φ.Π.Α.&Δ. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΄΄ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ΄΄

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ <<ΔΙΑΚΟΠΕΣ>>

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΑΡΓΟΥ) κ.λ.π ΚΑΙ ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ E-DIMOS.GR

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ NILFISK

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Τροποποίηση Συγκρότησης Ομάδας Έργου, για το έργο με διακριτικό τίτλο “BeSecureFeelSecure”

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA-MINOLTA bizhub 283

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4μηνα ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG K3250

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΉΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA bizhub 163

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ 3ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SEATRAC ΓΙΑ ΑΜΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4μηνα ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5044800

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BE SECURE FEEL SECURE (BSFS)” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ) ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & ∆ιαπαιδαγώγησης (Βρεφονηπιακός Σταθµός),µε το διακριτικό τίτλο΄΄ ΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΄΄, που εδρεύει επί της οδού Λόντου 1-7 στον Πειραιά

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TAGS

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΝΤΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΛΒΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA bizhub283

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ Ε’

Ορισμός διαχειριστή του έργου δημιουργίας δικτύων μεταφοράς καλών Πρακτικών στο πρόγραμμα URBACT III

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG Multi x press K3250NR

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ Κ ΥΓΡΟΥ CARGO ΤΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ URBACT ΣΤΑ ΠΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ TECHREVOLUTION

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΟΥΡΕΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΚΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘VOLUNTEERING AMONG IMMIGRANTS’ (VAI) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟX ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά»

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «POP MACHINA » ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON2020

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΠΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Switch)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 2020

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για μπλοκ, ντοσιέ με στυλό, pins,καρφίτσες πέτου και χάρτινες τσάντες με το λογότυπο του Δήμου Πειραιά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(URANUS)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Απόφαση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ

Τροποποίηση Απόφασης παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Ειδικού Σχολείου στον ΟΣΦΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η/Υ ΑΠΟ ΙΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ της ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΔΑΝΑΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ WiFi HOT SPOT ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ WiFi4EU (OE)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΟΛΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Διακοπή λειτουργίας του 29ου Νηπιαγωγείου Πειραιά, από την Τετάρτη 26-02-2020, έως την Παρασκευή 28-02-2020

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ8/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Απόφαση άρνηση παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

Παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 3ου Γενικού Λυκείου Πειραιά στην Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η ΜΑΝΗ»

Παραχώρηση του κλειστού γυμναστηρίου του 3ου Γενικού Λυκείου Πειραιά στον αθλητικό φορέα «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς»

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ7/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του 38ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά,εξ αιτίας της έξαρσης της εποχικής γρίπης.

13η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ5/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ GOOGLE STREET VIEW

Απόφαση ΟΠΑΝ

Aνάκληση της υπ΄αριθμ. 29/3622/21-01-2020 απόφασης Δημάρχου

12η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ5/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2ου ΕΕΕΕΚ ΑΝΟΙΞΗ ΛΟΓΩ ΓΡΙΠΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 17ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ ΓΡΙΠΗΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2020

Απόφαση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου Καμινίων στο σύλλογο «Α.Ο. Λέοντες Καμινίων»

Απόφαση παραχώρησης χώρων στο 14ο Γυμνάσιο Πειραιά για το σχολικό έτος 2019-2020 στο Ανοικτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά

Απόφαση Παραχώρησης του Γυμναστηρίου του 13ου Γενικού Λυκείου Πειραιά στο Περιφερειακό Τμήμα Χορού του Λυκείου Ελληνίδων Πειραιά για μαθήματα χορού

Απόφαση παραχώρησης χρήσης του προαύλιου χώρου του 26ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (5ου Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Πειραιά )

Απόφαση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 14ου Γυμνασίου Πειραιά στο σύλλογο «Κυρίαρχοι»

Απόφαση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου Καμινίων στον αθλητικό φορέα «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς»

Απόφαση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου Καμινίων στο σύλλογο «Ε.Σ.Η. Ατρόμητος Πειραιά»

Απόφαση Παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του σχολικού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Πειραιά στο σύλλογο «Α.Φ.Μ.Σ. Φοίνικας Πειραιά»

Απόφαση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του σχολικού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Πειραιά στο σύλλογο «ΑΟΦ Πορφύρας»

Απόφαση Παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Πειραιά στο σύλλογο «Πειραϊκός Σύνδεσμός»

Απόφαση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Πειραιά στο σύλλογο «Εθνικός Όμιλος Φιλάθλων Πειραιώς – Φαλήρου»

Απόφαση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Πειραιά στο σύλλογο «Εθνικός Όμιλος Φιλάθλων Πειραιώς – Φαλήρου»

Απόφαση παραχώρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του 10ου Γυμνασίου Πειραιά στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.)

Αναθεώρηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Καταλληλότητας Ακινήτων ,για χορήγηση άδειας Ίδρυσης &Λειτουργίας σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Μ.Φ.Π.Α.&Δ. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΄΄ΤΑ ΖΑΒΟΛΑΚΙΑ΄΄

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ Κ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Απόφαση παραχώρησης προαύλιου χώρου του 15ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στο Αθλητικό Σωματεία Ε.Σ.Η. Ατρόμητος Πειραιά

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΤΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ”MIVA” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΟΝΑΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ”MIVA” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΜΝΗΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ”MIVA” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΝΤΟΥΕΛΑ του ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ”MIVA” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF

Απόφαση παραχώρησης του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π

Απόφαση παραχώρησης χρήσης του προαυλίου χώρου του 15ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στο Κατηχητικό Σχολείο του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Καμινίων

Απόφαση παραχώρησης χρήσης του προαυλίου χώρου του 22ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στην Ενοριακή Επιτροπή Νεότητος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιώς

Απόφαση παραχώρησης χρήσης του προαύλιου χώρου του 47ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στο Αθλητικό Σωματεία Ε.Σ.Η. Ατρόμητος Πειραιά

Απόφαση Δημάρχου Πειραιά για την διακοπή λειτουργίας του 5ου Νηπιαγωγείου Πειραιά λόγω γρίπης

ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Απόφαση Δημάρχου Πειραιά για την διακοπή λειτουργίας του 10ου Νηπιαγωγείου Πειραιά λόγω γρίπης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘’MIVA’’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ7/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Απόφαση Δημάρχου Πειραιά για την διακοπή λειτουργίας σχολικών μοναδων18-29-42 νηπιαγωγείων 26 δημοτικού – 2 ΕΕΕΕΚ (Άνοιξη) Πειραιά λόγω γρίπης

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ7/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

11η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ5/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:7632/04-02-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ7/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Απόφαση Δημάρχου Πειραιά για την διακοπή λειτουργίας του 8ου και 20ου Νηπιαγωγείου Πειραιά λόγω γρίπης

Απόφαση παραχώρηση χρήσης της λουτρικής δεξαμενής (κολυμβητήριο) και τους βοηθητικούς χώρους ( αποδυτήρια, χώρο αναμονής, κ.λπ. ) του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.) για την πραγματοποίηση προγραμμάτων μαζικού λαϊκού αθλητισμού του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Πειραιά, τις ημέρες Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 13:00-21:00 και κάθε Σάββατο 10:00-14:30.

Απόφαση παραχώρηση χρήσης χώρων της αίθουσας εκδηλώσεων του 18ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ανωτέρω σχολείου για την πραγματοποίηση προγραμμάτων δραστηριοτήτων ( χορωδία, παραδοσιακούς χορούς, μαθήματα κιθάρας, σκάκι ), κάθε Σάββατο 09:00-14:00 μμ.

10η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ5/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΗΛΙΑ ΣΑΛΠΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΑΧ ΓΕΛΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘proGIreg’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “HORIZON 2020”

Τροποποίηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού με την επωνυμία 24ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δήμου Πειραιά.

Τροποποίηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού με την επωνυμία 16ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δήμου Πειραιά.

Τροποποίηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού με την επωνυμία 2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δήμου Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡ ΠΡΟΓΡ GRESS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ BLUEGROWTH PIRAEUS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ KONICA MINOLTA bizhub283

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ SUV

Προμήθεια υλικών άνεσης και διασφάλισης προσβασιμότητας στις Παιδικές Χαρές του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

8η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ5/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ TOY ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA bizhub 283 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

7η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ5/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ , ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ «Κέντρο Κοινότητας – Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πειραιά»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ7/ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ5/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA-MINOLTA bizhub 283

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA bizhub 283

Υπηρεσίες αξιοποίησης των συλλογών Αραβαντινού, Τσακίρη, Λαζάρου, καθώς και την ολοκλήρωση του αποθηκευτικού χώρου και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη Δημοτική Πινακοθήκη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 54 ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

Απόφαση για προμήθεια μελομακάρονων και κουραμπιέδων συνολικού βάρους 214,58Kg για τις ανάγκες των έντεκα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (Κ.ΑΠ.Η.) του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG K3250NR

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ4/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ SAMSUNG K33300NR

5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ5/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Απευθείας Ανάθεση για Συντήρηση και Αναβάθμιση Λογισμικού Εξυπηρέτησης Πολιτών και Καταγραφής Αιτημάτων

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ5/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

«Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά με βάση το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 και τον Ν.4314/2014, Υπευθύνου και Αναπληρωτή Έργου της Πράξης « Μηχανισμός Διαχείρισης Προορισμού της πόλης του Πειραιά» με κωδικό (ΜΙS) 5044800 στο Ε.Π.«Αττική 2014-2020».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ5/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘GREEN C PORTS’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CEF 2014-2020

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Απόφαση ανάκλησης παιδικού σταθμού΄΄ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ΄΄

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό εντεταλμένου Δ.Σ

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SHARP AR-M207.

14η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA 283

13η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ5/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΧ5/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Απόφαση προσωρινής διακοπής μαθημάτων του 20ου Δημοτικού Σχολείου την Δευτέρα 25-11-2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΚΡΕΑΤΟΣ-ΨΩΜΙΟΥ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KARCHER

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λ.Τ.Ε.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 3ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ –ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΉ ΤΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λ.Τ.Ε.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ & Λ.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΟΥ 25ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ, ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκρότηση Ομάδας Έργου, για το έργο με διακριτικό τίτλο “BeSecureFeelSecure”

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ κ.λπ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Απόφαση Δημάρχου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιδήμαρχο

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟX ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ DVD 2019 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ (24ου 9ου & 10ου 18ου ) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΛΟΣΕΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «Η ΠΟΛΗ ΖΕΙ»

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων υπολογιστών και εκτυπωτών ΟΜΑΔΑ Β

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Προμήθεια σε μπλουζάκια μακό για το διαστημικό διαγωνισμό NASA

Προμήθεια σε μπλουζάκια μακό για το διαστημικό διαγωνισμό NASA

Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου, για το έργο με διακριτικό τίτλο “BeSecureFeelSecure”

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KONICA-MINOLTA 283 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA283 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Τροποποίηση απόφασης Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ URBACT ΣΤΑ ΠΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ TECHREVOLUTION Ε

12η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ , ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ ΔΗΜ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ URBACT ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ BluAct

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «Γ Σ Ένωση Μαχητών» στο Δήμο Πειραιά.

AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG K3250 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ ΠΡ. ΓΡΑΜΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ URBACT ΣΤΑ ΠΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ TECHREVOLUTION

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ URBACT ΣΤΑ ΠΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ BluAct

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «Άγιος Ελευθέριος» στο Δήμο Πειραιά.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ R410A ΚΑΙ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ DEVELOP INEO 161 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΦΥΛΑΚΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Τροποποίηση της με αριθμ. 55734/175/12-9-2019 απόφασης Δημάρχου σχετικά με ορισμό Αντιδημάρχου

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ VENLO ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΑΠΟ 6-9/11/2019 ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ PoP Machina ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ

Συμπλήρωση της με αρ. 55401/2019 απόφασης Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδημάρχους

Συμπλήρωση απόφασης Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιδήμαρχο

Κατακύρωση του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων λυμάτων στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα» Α.Α.Ε. 3Β/2018, προϋπολογισμού δαπάνης 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, στην εταιρεία NEXUS CONSTRUCTIONS E.E. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Απόφαση Δημάρχου για συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου κ. Γλύκα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ”GRESS”

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA-MINOLTA 283 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KON ICA-MINOLTA 283 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διορισμος εκ νεου του Ταταρόπουλου Βασίλειου του Αξιώτη στη θέση του μετακλητού γενικού γραμματέα του Δήμου από 01/09/2019

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KARCHER

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία: «Ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου»

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξυπηρετητών και εξαρτημάτων για το μηχανογραφικό κέντρο Πειραιά.

9η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

7η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

8η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ HACCP ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG SCX-4521 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOΥΑ2 ΚΑΠΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ TOY ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ INFOTEC IS 2216 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ1 ΚΑΠΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ TOY ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ OLIVETI D-Copi 120 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ2 ΚΑΠΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Mετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά Ιωάννη Π. Μώραλη και διμελούς αντιπροσωπείας, στην αδελφοποιημένη πόλη της Οδησσού, από 01-09-2019 έως 03-09-2019, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την 02-09-2019 για την Ημέρα της Πόλης της Οδησσού.

5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΑΞΙΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΙΑΣ ΤΟΥ ΔΠ319 ΟΧΗΜΑΤΟ Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 33862/16-50-2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Κ ΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΠΗ 2019-2020

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MAIL SERVER

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΑΕΡΟΣΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚ ΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚΤ/ΚΟΥ

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (102) ΣΟΧ3/2019

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (101) ΣΟΧ3/2019

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΑΠOΦΑΣHΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης ( Βρεφονηπιακός Σταθμός ), στο ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΄΄ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , που εδρεύει επί της οδού Καλοκαιρινού 112 & Καλαμών στον Πειραιά

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΑΕΡΟΣΦΑΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ SEATRACK

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ SEATRACK ΓΙΑ ΑΜΕΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ3/2019 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MAIL SERVER ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΝΔΡΕΑ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΖ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 8/2018 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία Ναυαγοσωστική κάλυψη των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου, πρ/σμού δαπάνης 43.599,75 € πλέον Φ.Π.Α σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ H ACCP ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 8/2018 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 8/2018 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΑΕΡΟΣΦΑΙΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚΤ/ΚΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ OLIVETI D & SAMSUNG SCX ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOΥ Δ2 & Α2 ΚΑΠΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΑΡΓΟΥ) κ.λ.π ΚΑΙ ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Δ/ΝΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡ/ΚΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KONICA-MINOLTA bizhud 250 ΚΑΙ DEVELOP Ineo 161 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤHΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (BLUACT )

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ Νο 2 ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ «ΑΝΑΣΤΑΣΗ»

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ KAI ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤON 5o ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ RTK ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ INFOTEC 2216 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOΥ Δ1 ΚΑΠΗ

Απόφαση διοργάνωσησ καλοκαιρινών αθλητικών δραστηριοτήτων (summer camp) από το Δήμο Πειραιά και τον ΟΠΑΝ

Απόφαση παραχώρησης της αίθουσας της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου Καλλίπολης στον βρεφονηπιακό σταθμό «ΣΙΜΠΑ»

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ (3Κ)

Έγκριση του Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού, που αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την προμήθεια: «Γεωργικών Μηχανημάτων», προϋπολογισμού δαπάνης 36.640,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην εταιρεία KALLENERGY X & Χ. ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA 163 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ (ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ)ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA-MINOLTA bizhud 250 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & ΛΤΕ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Την παραχώρηση σχολικών χώρων του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πειραιά, για την πραγματοποίηση Summer Camp, με ημερομηνίες διεξαγωγής 18/06/2019 έως 01/07/2019

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SWITCH50 PORT ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ RACK ΣΤΑΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 19ο ΚΑΙ 10ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ CLOSED CONTROL UNIT ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ (ΑΦΙΣΣΕΣ,ΦΑΚΕΛΑ κ.λ.π) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΜΕΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗ LEUVEN ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΑΠΟ 24-27/6/2019 ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ PoP Machina ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΥΟ ΟΛΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ NIGHT RUN

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ « E –POSTIRIXIS» και ΔΗΜΟΣΝΕΤ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (e-dimos.gr) ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» «ΠΛΗ