Αποφάσεις Δημάρχου for users

Απόφασης Ανάθεσης ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ euPOLIS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 1940 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απόφαση κατακύρωσης υπηρεσίας με τίτλο «Ανακυκλώνω την Πόλη μου» για την ευαισθητοποίηση, προώθηση και προβολή της Ανακύκλωσης στο Δήμο μας».

Απόφαση κατακύρωσης υπηρεσιών προώθησης του Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure καθώς και στην κατασκευή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “HARMONIA”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ1 ΚΑΠΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 42 & ΝΑΞΟΥ)

Απόφαση Δημάρχου προμήθειας συστήματος για τον έλεγχο πρόσβασης των οχημάτων, στο αμαξοστάσιο επί της οδού Ρετσίνα 45-47

Απόφαση Δημάρχου για αναπλήρωσή του από Αντιδήμαρχο

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1269 ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου ΒluAct 2nd wave στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT ΙΙΙ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΕΠΤΑ (7) ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Απόφαση Δημάρχου για συντήρηση και επισκευή της περιμετρικής περίφραξης του ΤΣΜΑ Πειραιά.

Απόφασης Ανάθεσης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ HACCP ΤΩΝ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ FIVA WORLD MOTORCYCLE RALLY 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Απόφαση έγκρισης Πρακτικής Άσκησης φοιτήτριας

Απόφαση παράτασης της διάρκειας των ενεργών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Απόφαση έγκρισης Πρακτικής Άσκησης φοιτήτριας

Απόφαση έγκρισης Πρακτικής Άσκησης φοιτήτριας

Απόφαση για την έγκριση της άσκησης στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας δύο (2) υποψηφίων δικηγόρων

Ορισμός Ομάδας Έργου της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)»

Απόφασης Ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ USB TOKENS.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση κατακύρωσης για προμήθεια μπαταριών διαφόρων τύπων για τις ανάγκες των Διευθύνσεων Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού και Πληροφορικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΣ)

Απόφαση Ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ & ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Ε-DIMOS) – ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜ ΔΙΑΧΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BluAct 2nt wave.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUACT 2nt WAVE

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ BluAct 2nt Wave

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΡΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ‘EUPOLIS’

Μετακίνηση μονομελούς αντιπροσωπείας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: «Collaborative production for the circular economy: a community approach” και ακρωνύμιο PoP Machina

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Xρόνου, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας

Απόφαση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους κάτωθι για την υλοποίηση του έργου “HARMONIA” στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ

Aπόφαση Δημάρχου για την τροποποίηση της λήξης της θητείας των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Απόφαση Δημάρχου για την τροποποίηση της λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων

Παροχή υπηρεσίας Ειδικής Υποστήριξης Νομικού Συμβούλου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της από 06.7.2020 Σύμβασης Παραχώρησης για την αξιοποίηση και διαχ/σηεκμετάλλευση για ορισμένο χρόνο του Ε.Ν.Κ Πειραιά

Διοργάνωση του 1ου τουρνουά μπάσκετ 3*3, με τίτλο «1st FIBA GREECE TOUR 3*3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 340 ΑΝΤΊΤΥΠΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ- ΤΟ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση Δημάρχου για υπηρεσία ειδικής υποστήριξης Νομικού Συμβούλου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της από 06/07/2020 Σύμβασης Παραχώρησης για την αξιοποίηση και διαχείριση – εκμετάλλευση για ορισμένο χρόνο του ΕΝ. Κ Πειραιά

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό της Αντιδήμαρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά,, ως αναπληρώτρια του Δημάρχου για το χρονικό διάστημα από 21-8-2021 έως 27-8-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ <<ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-MY PIRAEUS 2021>>

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ euPOLIS

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό του Αντιδήμαρχου Προσόδων και Εµπορίου κ. Καψοκόλη Γρηγόριο, ως αναπληρώτή του Δημάρχου για το χρονικό διάστημα από 13-8-2021 έως 18-8-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SEATRAC ΓΙΑ ΑΜΕΑ

Ετήσια συντήρηση μηχανής γραμματοσήμανσης

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό της Αντιδήμαρχου Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών κα Ζηλάκου Χαραλαμπία, ως αναπληρώτρια του Δημάρχου για το χρονικό διάστημα από 6-8-2021 έως 10-8-2021

Απόφαση Δημάρχου για προµήθεια και εγκατάσταση δύο προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο 54ο Δηµοτικό Σχολείο και στο Μουσικό σχολείο του ∆ήμου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΡΕΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 24/7/2021 ΕΩΣ 30/7/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΟΡΒΟΣΥΛΛΕΚΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

Απόφαση Δημάρχου για πλήρωση των φιαλών οξυγόνου, ασετιλίνης και αργού, τον έλεγχο αυτών και την προμήθεια νέων φιαλών, φλογοπαγίδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ EUROPE DIRECT PIRAEUS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 11ο ΚΑΙ 18ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γραφιστικών υπηρεσιών προκειμένου να διεξαχθούν οι εκδηλώσεις-δράσεις του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2021-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΦΕ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΑΚΙΕ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

Απόφασης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μ.Φ. Π. Α.& ∆. με την επωνυμία “Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός στον ΚΟΝΤΟ Αίγινας”.

Αναθεώρηση Απόφασης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μ.Φ. Π. Α.& ∆. “ΖΑΒΟΛΑΚΙΑ”

Αναθεώρηση Απόφασης άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μ.Φ. Π. Α.& ∆. KIDS PLANET

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG MULTI EXPRESS K3250NR ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG K3250 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αναθεώρηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Καταλληλότητας Ακινήτων για τη χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μ.Φ. Π. Α.& ∆.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΞΟΙΚΙΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS

Απόφαση απευθείας ανάθεσης σχετικά με την υπηρεσία ένταξης των δύο(2) μηχανών καταμέτρησης χαρτονομισμάτων σε ετήσιο συμβόλαιο προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης του Τμήματος Εισπράξεων της Δ/νσης Οικ.Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ, ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για την εκτέλεση της Πράξης με τίτλο «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2021-2023 του Δήμου Πειραιά»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GREEN C PORTS(GREEN AND CONNECTED PORTS), ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CEF(CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020)

Απόφασης Ανάθεσης ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ.

Απόφαση Δημάρχου για την υπηρεσία με τίτλο «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (2021)»

Απόφαση Δημάρχου για προμήθεια προτζέκτορα και οθόνης

Απόφαση Δημάρχου για την Προμήθεια επικοινωνιακού υλικού (1000 γλαστράκια) για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BSFS, στα πλαίσια εκδηλώσεων για τις Ημέρες Θάλασσας

Απόφαση Δημάρχου για υπηρεσία που αφορά στον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για την προβολή & ενημέρωση της Ανακύκλωση σε κατάλληλο χώρο και χρόνο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε1 ΚΑΠΗ

Απόφασης Ανάθεσης προμήθειας ειδών για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΟΧ

Απόφαση κατακύρωσης για την Διαχείριση του Στόλου Οχημάτων της Δνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά”

Απόφαση Δημάρχου για “Υπηρεσίες φιλοξενίας, ανανέωσης, αναβάθμισης και υποστήριξης διαδικτυακών λογισμικών και διαμόρφωσης ψηφιακού περιβάλλοντος για εκπαιδευτικά διαδικτυακά παιχνίδια”

Απόφαση Κατακύρωσης για εκτύπωση διακοσίων (200) εγχρώμων φωτογραφιών διαστάσεων 50cm x 70cm επικαλυμμένες σε καπαφίξ”

Απόφαση Κατακύρωσης για τη Διοργάνωση συναντήσεων για το BLUEgrowth cities h ACTion (BluAct)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΩΝ 2021-2022

Απόφαση Δημάρχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που αφορά την επισκευή και συντήρηση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος SAMSUNG K3250 NR

Απόφαση Κατακύρωσης για υπηρεσία που αφορά στον Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) και την έκδοση καρτών καυσαερίων των οχημάτων του.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Παροχή υπηρεσίας δημιουργίας γαστρονομικού χαρτοφυλακίου και αποτύπωσης του σε γαστρονομικές διαδρομές, προκειμένου να ενδυναμωθεί η εικόνα της Πόλης του Δήμου Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2021 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους – Υφιστάμενο Υπνωτήριο Αστέγων στο Δήμο Πειραιά

Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους – Νέο Υπνωτήριο Αστέγων στο Δήμο Πειραιά

Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους – Υφιστάμενο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στο Δήμο Πειραιά

Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Δομής Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους – Νέο Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στο Δήμο Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG MULTI EXPRESS K3250NR

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ ΕΤΟΥΣ 2021

Απόφαση Δημάρχου για παράταση συμβατικού χρόνου, υπηρεσίας που αφορά στην Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών βασισμένων στο ψηφιακό αρχείο Δημήτρη Ροντήρη»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΟΜΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA bizhubm 283

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΔΗΛΑΒΕΡΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΚΑΡΕΚΛΩΝ – ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ

Απόφαση Δημάρχου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή και συντήρηση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος SAMSUNG MULTI EXPRESS K4350 LX

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για υπηρεσία μεταφοράς δύο containers

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΚΟΡΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΣΤΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

10η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Απόφαση Κατακύρωσης για Υπηρεσία Ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο-πιστοποίηση δαπανών για τις ανάγκες του έργου euPOLIS, του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου προγράμματος HORIZON 2020

5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ2/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ2/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ2/2021 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

9η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ DESTINATION PIRAEUS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

8η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Απόφαση Κατακύρωσης για Υπηρεσία προστασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και διακομιστών από ιούς

Απόφαση κατακύρωσης για την πραγματοποίηση αποκριάτικης δράσης, μια ημέρα το τελευταίο τριήμερο των αποκριών, στο πλαίσιο των αποκριάτικων δράσεων του Δήμου Πειραιά

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ2/2021 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΣΧΑΡΩΝ

7η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ2/2021 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Γυμναστικός Σύλλογος Άξιον Πειραιώς» στο Δήμο Πειραιά.

5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Απόφαση Κατακύρωσης «Υπηρεσίες Εκπόνησης ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για την προβολή της περιοχής του Δήμου Πειραιά, ως τουριστικού προορισμού στα social media στην εποχή της πανδημίας covid-19 »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ CONVECTOR ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ορισμός νέας Ομάδας Έργου της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)»

Καθορισµός Λειτουργίας Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοΐού, από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00

8η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΟΧ1/2020

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

20η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΑΦΝΙΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Απόφαση Δημάρχου Εργασίας Ελέγχου του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΑΧ Γ. Γ., ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΟΙΒΗ, ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “TECHREVOLUTION” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “BLUACT” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ KONICA MINOLTA 283

Απόφαση Δημάρχου Ετήσιας ON LINE σύνδεσης με το κατάστημα ΕΛΤΑ Πειραιά της μηχανής γραμματοσήμανσης του Δήμου μας για το έτος 2021

Ορισμός Νέας Υπεύθυνης της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή & Παράρτημα ΚΕΜ)»

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για καθορισμό υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού από 18/01/2021 έως 25/01/2021

19η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

Απόφαση Δημάρχου για καθορισμό λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου από 11/01/2021 έως 18/01/2021 στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 24 ΩΡΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΣΕΩΝ ΔΗΜ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΒΛΑΧΑΚΟΥ & ΕΠΕΤΕΙΟ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Προμήθεια και τοποθέτηση δύο φωτιζόμενων, τρισδιάστατων επιγραφών (και ειδικότερα, μεγάλων μεταλλικών τρισδιάστατων γραμμάτων – συμβόλων που σχηματίζουν τη φράση «♥ PIRAEUS)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΡΙΟΔΗΣ ΒΑΝΑΣ DN100

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-27

Απόφαση για προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2) Λοιπές Δράσεις Παραρτήματος ΚΕΜ» της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607

Απόφαση για το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)» της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ1/2020 ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

18η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ KONICA MINOLTA bizhub283

Aπόφαση Προμήθειας Παρελκόμενων Υδροφόρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Aπόφαση Δημάρχου για τον καθορισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοΐου

Απόφασης Ανάθεσης παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα διαμόρφωσης εναλλακτικών σεναρίων για την οργάνωση του Makerspace

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ NILFISK

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

17η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ FAX SERVER

Απόφαση Δημάρχου για Καθορισµό Λειτουργίας Υπηρεσιών του ∆ήµου Πειραιά στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοΐού

Τροποποίηση σύμβασης«Παροχή υπηρεσιών συντονιστή της τοπικής ομάδας δράσης του urbact (ULG coordinator) στα πλαίσια διοργάνωσης των συναντήσεων για το έργο Techrevolution».

Τροποποίηση σύμβασης«Παροχή υπηρεσιών συντονιστή της τοπικής ομάδας δράσης του urbact (ULG coordinator) στα πλαίσια διοργάνωσης των συναντήσεων για το έργο BluAct».

16η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής τροφίμων και της βασικής υλικής συνδρομής για το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) & ορισμός υπευθύνου διανομής και αποθήκης του ΤΕΒΑ για τον Δήμο Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG MULTI K4350LX

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ «Κέντρο Κοινότητας – Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Πειραιά»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

15η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΠΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BFSF

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) Λοιπού εξοπλισμού για το πρόγραμμα ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα « ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 » με κωδικό ΟΠΣ ( MIS ) 5044800 και β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GRESS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ TΟΝ ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “euPOLIS” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

14η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ TΟΝ ΧΑΡΔΑΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΟ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “euPOLIS” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ MULTI XPRESS SAMSUNG K3250NR

Aπόφαση Δημάρχου για βεβαίωση μετακίνησης την οποία χρειάζονται οι δημότες που σιτίζουν αδέσποτα

13η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

12η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ1/ 2020

Απόφαση κατακύρωσης για την προμήθεια εκτυπωτών για την αντικατάσταση στόλου εκτυπωτών του Δήμου (μετάβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκτύπωση

Απόφαση Δημάρχου για αρμοδιότητες Αντιδημάρχου

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Εντεταλμένου Δ.Σ

Απόφαση Δημάρχου για τον Καθορισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού για το χρονικο διάστημα από 03/11/2020 έως 30/11/2020.

11η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ KONICA MINOLTA bizhub 283

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ,ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ,ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ&ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΟΚΕΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “euPOLIS'” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “HORIZON 2020”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5044800

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ SAMSUNG MULTI EXPRESS K3250NR

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΛΕΙΖΕΡ ΤΥΠΟΥ BOSCH

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡ ΠΡΟΓΡ GRESS

Καθορισμός λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ KONICA MINOLTA bizhub283

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KONICA MINOLTA bizhub 163

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ SAMSUNG K4350LX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

9η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ

8η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ ) ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ CANDY

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΑΠΟ 12/10/20 ΕΩΣ 25/10/20

7η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΖΗΣΗ

Απόφαση προμήθειας συστήματος προτεραιότητας κοινού

Απόφαση για προμήθεια σειρήνων πολιτικής προστασίας

7η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΜΗΜ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡ ΑΡΧΕΙΟΥ.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΤΜ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑΣ NILFISK

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ INFOTEC IS 2316

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

Απόφαση για Ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση για την τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά στην ειδική έκδοση “Τουρισμός και Ακτοπλοΐα” της εφημερίδας “Ναυτεμπορική”

Απόφαση για την διοργάνωση εκδηλώσεων Πολιτιστικές Ημέρες κ Διαδρομές θάλασσας 2020 του Δήμου Πειραιά

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ ΥΠΟΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΩΔ 5044800

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ ΥΠΟΛ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 13ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 11ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΑΜΑΔΟΥ.

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Απόφαση Δημάρχου για την Λειτουργία Υπηρεσιών Δήμου από 21 Σεπ έως 4 Οκτ 2020 λόγω Μέτρων Πρόληψης Covid 19

Απόφαση για Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο συμπαγών μετεωρολογικών σταθμών για μέτρηση ατμοσφαιρικών ρύπων για τις ανάγκες του Έργου GREEN C PORTS

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG K3300NR

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

Απόφαση προμήθειας μονάδας απολύμανσης των βιβλίων της Δημοτικής βιβλιοθήκης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΜΗΜ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΦΩΤΟΓΡ ΑΡΧΕΙΟΥ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Μ.Φ.Π.Α.&Δ. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΄΄ΜΑΓΕΜΕΝΗ ΠΥΞΙΔΑ΄΄

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ κ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ INFOTEK IS 2316 ΚΑΙ SHARP MX-M200

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΥΨΗΛΟΚΟΡΜΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό εντεταλμένων συμβούλων

Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΪΣΤΡΩΝ-ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Κ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΟΙΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Απόφαση κατακύρωσης προμήθειας τεσσάρων (4) αριθμομηχανών με χαρτοταινία

Απόφαση κατακύρωσης προμήθειας & τοποθέτησης συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης σε δημοτικά κτίρια και αθλητικούς χώρους

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πολιτιστικές Ημέρες και Διαδρομές Θάλασσας 2020 του Δήμου Πειραιά»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Μ.Φ.Π.Α.&Δ. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΄΄ΣΙΜΠΑ΄΄

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2020

ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΛΟΣΕΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ GREECE IS-Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA 163

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΛΟΣΕΛΙΔΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ « ATENAS EN EL BOLSILLO »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΟΝΤΗΡΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Β2 ΚΑΠΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΖ ΦΡΕΑΤΤΥΔΑΣ

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ κ.α ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GRESS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CATERING

Απόφαση μη παραχώρηση του σχολικού συγκροτήματος Ραλλείου Γυμνασίου – Λυκείου Θηλέων Πειραιά στην Esolnet Hellas Ε.Π.Ε.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ στον 25ο & 1ο ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΟΜΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BE SECURE FEEL SECURE (BSFS)” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA)

Απόφαση παραχώρηση του αύλειου χώρου του 28ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 28ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για την αποφοίτηση των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00

Απόφαση παραχώρηση του κτιρίου του 10ου Γυμνασίου Πειραιά στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) για τη διεξαγωγή του Προγράμματος Διδακτικής Αλληλεγγύης Πειραιά από 1 Ιουλίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2020 (Δευτέρα με Παρασκευή για τις ώρες 16:00-21:30)

Απόφαση για αναπλήρωση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Απόφαση παραχώρησης των χώρων του Γενικού Λυκείου Καλλιπόλεως Πειραιά, σύμφωνα και με την θετική εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών EUROPALSO, για την πραγματοποίηση Εξετάσεων Γλωσσομάθειας ESB, στις 4-5 Ιουλίου 2020, καθώς και στις 11-12 Ιουλίου 2020

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ 2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 74729/05-12-2019 (ΦΕΚ Β 4651/2019), 630/07-01-2020 (ΦΕΚ Β 5/2020) & 15449/13-03-2020 (ΦΕΚ Β 1247/2020) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74727/05-12-2019 (ΦΕΚ Β 4651/2019) ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ & ΑΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ι.Δ.Α.Χ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

Τροποποίηση Συγκρότησης Ομάδας Έργου, για το έργο με διακριτικό τίτλο “BeSecureFeelSecure”

Παράταση συμβατικής προθεσμίας Παροχής Υπηρεσίας «Προώθηση και τουριστική προβολή του Δήμου Πειραιά (Destination Piraeus) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή» μέχρι 31/12/2020 ήτοι έξι (6) μήνες.

2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Μ.Φ.Π.Α.&Δ. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΄΄ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ΄΄

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ <<ΔΙΑΚΟΠΕΣ>>

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΥΚΕΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΟΞΥΓΟΝΟΥ,ΑΡΓΟΥ) κ.λ.π ΚΑΙ ΦΛΟΓΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ E-DIMOS.GR

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ NILFISK

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Τροποποίηση Συγκρότησης Ομάδας Έργου, για το έργο με διακριτικό τίτλο “BeSecureFeelSecure”

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA-MINOLTA bizhub 283

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4μηνα ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG K3250

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΉΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA bizhub 163

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΤΕΡ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΣΤΟ ΜΟΤΕΡ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ 3ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SEATRAC ΓΙΑ ΑΜΕΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4μηνα ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5044800

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ “BE SECURE FEEL SECURE (BSFS)” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ) ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΙΣΘΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & ∆ιαπαιδαγώγησης (Βρεφονηπιακός Σταθµός),µε το διακριτικό τίτλο΄΄ ΤΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΄΄, που εδρεύει επί της οδού Λόντου 1-7 στον Πειραιά

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TAGS

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΕΝΤΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΕΛΒΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KONICA MINOLTA bizhub283

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΜΟΣ Ε’

Ορισμός διαχειριστή του έργου δημιουργίας δικτύων μεταφοράς καλών Πρακτικών στο πρόγραμμα URBACT III

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ SAMSUNG Multi x press K3250NR

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟΥ Κ ΥΓΡΟΥ CARGO ΤΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ ΤΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ URBACT ΣΤΑ ΠΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ TECHREVOLUTION

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΣΟΥΡΕΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2020

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΓΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΚΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘VOLUNTEERING AMONG IMMIGRANTS’ (VAI) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AMIF

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΟX ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά»

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «POP MACHINA » ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON2020

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΠΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Switch)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 2020

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για μπλοκ, ντοσιέ με στυλό, pins,καρφίτσες πέτου και χάρτινες τσάντες με το λογότυπο του Δήμου Πειραιά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ(URANUS)

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ