Αποφάσεις Δημάρχου for users

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Απόφαση έγκρισης της πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενης στην ειδικότητα ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ του Δ.Ι.Ε.Κ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας.

Απόφαση τοποθέτησης ωφελούμενης στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών

Απόφαση παράτασης των συμβάσεων μίσθωσης έργου των κάτωθι, για την συνέχεια της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου “BE SECURE FEEL SECURE (BSFS)” στο πλαίσιο του προγράμματος URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA), έως τις 31-03-2023

Απόφαση παράτασης σύμβασης μίσθωσης έργου του ΖΑΧΑΡΙΑ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ με την ειδικότητα Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης (project manager) για την υλοποίηση και τον συντονισμό του έργου «Data Vaults» στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020, έως τις 30-04-2023.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Παράταση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ euPOLIS’’μέχρι τις 09/03/2023

Απόφαση Ανάθεση – ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ

Απόφαση Ανάθεση -ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Απόφαση τροποποίησης της αρ. πρωτ. 55784/4693/09-12-2022 απόφασης, ως προς την ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης υπαλλήλου ΙΔΟΧ

Αναπλήρωση του Δημάρχου από τον Αντιδήμαρχο κ. Καψοκόλη Γρηγόριο

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, του Δήμου μας

Απόφαση Ανάθεση ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.

Απόφαση Ανάθεση – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ.

Απόφαση Ανάθεση -ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

Απόφαση Ανάθεση – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Απόφαση Ανάθεση -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 59086/278/22-12-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΚΑΨΟΚΟΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΑΠΟ 24/12/2022 ΕΩΣ 27/12/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΚΑΡΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Απόφαση Ανάθεση -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ SITE “TRAVEL BY ENIKOS.GR”

Απόφαση Δημάρχου για συντήρηση και προγραμματισμό της πινακίδας προβολής του Δήμου μας.

Απόφαση Ανάθεση -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΕΤΩΝ 2023-2024

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού – Ηλεκτρολογικού, του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΛΠ ΕΤΩΝ 2023-2024”

Απόφαση Δημάρχου για Προμήθεια Προκατασκευασμένου Κουβούκλιου (σπιτάκι)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για Υπηρεσίες Καθαρισμού και Συλλογή Λυμάτων – Προϊόντων Βορβοροσυλλέκτη

Απόφαση Ανάθεση -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ ΔΗΜ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ 24ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ)”

Απόφαση Ανάθεση -ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ.

Απόφαση Ανάθεση – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.

Απόφαση Ανάθεση – ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.

Απόφαση Ανάθεση – ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ CANDY ΤΟΥ 9ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ CANDY ΣΤΟΝ 5ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Απόφαση Ανάθεση – Δήμος Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΟΔΕΠ.

Απόφαση Ανάθεση – προμηθεια εμβολίων.

Απόφαση Ανάθεση -ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παράταση συμβατικής προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Δράσεις για τη προώθηση και επικοινωνία της διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ), με ταυτοποίηση δημοτών, μέσω χρωματικής κωδικοποίησης των απορριμμάτων» μέχρι 31/03/2023.

Απόφαση Ανάθεση – Δήμος Πειραιά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ (14) ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΠΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΩΝ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΩΝ ΚΑΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΕΘΙΑΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜ ΚΤΙΡΙΩΝ

Απόφαση ανανέωσης των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τον Δήμο μας, για την υλοποίηση λοιπών δράσεων στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» – ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ IURC

Απόφαση Ανάθεση – ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ FINAL EVENT ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BluAct TN SECOND WAVE

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Μ.Φ.Π.Α.&Δ. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΄΄O KOΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΄΄

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικό Σωματείο Φώσφορος Απόλλων » στο Δήμο Πειραιά.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Απόφαση Ανάθεση – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Μετάθεση χρονοδιαγράμματος του 3ου παραδοτέου της υπηρεσίας με τίτλο: «Προβολής Επικοινωνίας και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων για το έργο EUROPE DIRECT» μέχρι 30/11/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥ BANNER “DESTINATION PIRAEUS” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ “WWW.HOTELSLINE.COM”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΟΧ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΦΕΚ 2841/14-11-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ.

13/22.Λήψη απόφασης για την προέγκριση ή μη Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Παιδότοπου: Β.Σ. – ΚΥΘΝΟΥ 27 – ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση επιμήκυνσης του χρόνου απασχόλησης κατά τριάντα (30) ημέρες των ωφελούμενων οι οποίοι απασχολούνται στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα

Μετάθεση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του 5ου βρεφονηπιακού σταθμού» μέχρι 18/12/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΔΗΜ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ) ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΠ

Μετάθεση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια νέων φωτιστικών και ανταλλακτικών για την αντιμετώπιση φθορών» μέχρι 10/11/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡ ΠΡΟΓΡ IURCΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Απόφαση Ανάθεση -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡ ΠΡΟΓΡ IURC

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ ΕΤΩΝ 2022,2023,2024

Απόφαση έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (διάδοχο των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας)

Απόφαση έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας)

Απόφαση έγκρισης πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Πρώην Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πελοποννήσου)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕΣΩ LIVE STREAMING ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ 20η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟ 10-13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Απόφαση τοποθέτησης ωφελούμενου στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Άγιος Ελευθέριος» στο Δήμο Πειραιά.

Απόφαση Ανάθεση -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΣΔΙΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΡΙΣΙΜΙΤΖΑΚΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Πρόσληψη ΙΔΟΧ στην Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ ΒΛΑΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ WEB ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ TTG Travel Experience 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΕΡΜΙΤΩΝ ΣΤΟΝ 24ο ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΥΟ (2) ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ Α1 ΚΑΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ INFO-KIOSK (AYTOΝΟΜΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ INFO-POINT) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ euPOLIS

Απόφαση Δημάρχου για Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο euPOLIS(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Μετακίνηση αντιπροσώπου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Προϊσταμένης του Τμήματος Επιχειρηματικότητας και Γαλάζιας Ανάπτυξης Θεώνης Παντελή.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΚΑΡΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΘΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ “LUXURIOUS GREECE” ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ NILFISK NEPTUNE 7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Απόφαση Δημάρχου που αφορά στην «Οργάνωση και εκτέλεση παραγωγής του Φεστιβάλ -Εκ Πειραιώς Μνήμες της Σμύρνης και της Μουσικής παράστασης του Γιώργου Νταλάρα και του σχήματός του και υπηρεσίες βιντεοσκόπησης».

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ κ. ΓΛΥΚΑ ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

Απόφαση τοποθέτησης ωφελούμενων στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ.

Απόφαση τοποθέτησης ωφελούμενου στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών στο πλαίσιο της Δράσης : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Μετακίνηση μονομελούς αντιπροσωπείας για τη Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά ως εκπροσώπου πόλης – λιμάνι στο συνέδριο με αντικείμενο τη «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη μέσω του μετασχηματισμού σε πόλεις λιμάνια».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για συντήρηση και επισκευή συστημάτων υπόγειων κάδων.

Απόφαση Δημάρχου για δράσεις προώθησης και επικοινωνίας της Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ), με ταυτοποίηση δημοτών, μέσω χρωματικής κωδικοποίησης των απορριμμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΤΖΑΜΙΩΝ ΚΟΡΝΙΖΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BLUACT

Απόφαση Ανάθεση -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Απόφαση Ανάθεση – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΡΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Απόφαση Ανάθεση – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΤΥΠΟΥ INVERTER

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Απόφαση τοποθέτησης ωφελούμενων στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ. 1473/6/13-1-2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Απόφαση Ανάθεση -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Απόφαση Ανάθεση -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Απόφαση Ανάθεση ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΠΕΖΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ EU-POLIS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ATENAS EN EL BOLSILLO

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΓΛΥΚΑ ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

Απόφαση Ανάθεση – ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡ ΟΔΗΓΟ ATENAS EN EL BOLSILLO

ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΦΟΥΝΗ, ΠΕ ΕΦΟΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ –ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «GLOBAL 1922: NEW CRITICAL REFLECTIONS»,ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η Α.Μ.Κ.Ε ΦΩΤΟΝΗΣΟΣ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΜΟΥ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΆΚΡΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 2 & 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022.

Απόφαση Δημάρχου για προμήθεια ασφαλτομίγματος ΑΣ 20 (Α265) και ασφαλτικής επάλειψης (ψυχράς) καθώς και προμήθεια ασφαλτικού υλικού σε συσκευασία 25Kgr για την εκτέλεση επισκευών που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση των φθορών οδοστρωμάτων όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ PLOTTER HP DESIGNJET T1100PS ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Γ.Σ.Π.

Απόφαση Ανάθεσης ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Απόφαση Ανάθεση ΠΑΡΟΧΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Απόφαση Ανάθεση – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ BluAct 2nd.

Απόφαση Ανάθεση – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικό Σωματείο Φώσφορος Απόλλων » στο Δήμο Πειραιά.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικό Κέντρο Νέου Φαλήρου » στο Δήμο Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ BluAct wave

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΟΛΟΣΕΛΙΔΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΩΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΔΗΜΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Απόφαση τοποθέτησης ωφελούμενων στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών

Απόφαση τοποθέτησης ωφελούμενων στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

Απόφαση Ανάθεση -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΟΙΝΙΚΑ

Προμήθεια περιέλιξης μοτέρ, πηνίου φρένου, τοποθέτησης τους στον κινητήρα και επανατοποθέτηση του κινητήρα στο αναβατόριο-ανελκυστήρα βιβλίου της Βιβλιοθήκης, στο κτίριο επί των οδών Κολοκοτρώνη και Ελ. Βενιζέλου 22 στον Πειραιά.

16η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ3/2021

6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «Πειραϊκός Καλλίπολης » στο Δήμο Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 40 ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ 17ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ 17ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (SWITCH – ΚΑΛΩΔΙΟ) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ματαίωση της διαδικασία για την Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2022 για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Covid-19

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδήλωσης ‘Open Information Day’ στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure

5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΩΝ 2022-2023-2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΤΣΙΝΑ 45-47

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Απόφαση Ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΤΕΣ DRUM

Απόφαση Ανάθεση ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ euPOLIS.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση Ανάθεση – ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.

4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Παράταση συμβατικής προθεσμίας για την δαπάνη με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου κλίμακας με πλατφόρμα για το κτίριο της Ιωννιδείου Σχολής» μέχρι 30/07/2022

Απόφαση Ανάθεση – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Απόφαση Ανάθεση ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΤΕΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 11 ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Α.Π.Η.)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ CANDY ΤΟΥ 17ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ BRANDT ΣΤΟΝ 13ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 11 ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Α.Π.Η.)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Απόφαση Ανάθεση ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2022.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ “ΚΩΣΤΑΡΑΚΟΣ”

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5ου ΒΡΕΦ/ΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδήλωσης, στα πλαίσια του έργου “Be Secure Feel Secure

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Σύλλογος Ακάδημος» στο Δήμο Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΙΔΟΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΤΩΝ 2019,2020,2021 ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΑΜΩΝ-ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΕ 33 ΤΟΜΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ

Προμήθεια Αναλωσίμων (Φτυαράκια μίας χρήσης) για την τοποθέτηση αυτών στο σύστημα περισυλλογής περιττωμάτων ζώων (σκύλων)

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΣΤΟΛΙΔΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑΣ

Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, προμήθεια υλικού ασφαλείας (BLE tags) για την προώθηση της εφαρμογής Curim, καθώς και άλλου επικοινωνιακού υλικού για δράσεις του Ευρωπαϊκού έργου Be Secure Feel Secure στα πλαίσια των Ημερών Θάλασσας

Προμήθεια Χημικών Υγρών Καθαρισμού

Διοργάνωση εκδηλώσεων για το έργο BluAct (provisional) TN Second Wave

Δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας για τη δημιουργία επικοινωνιακού πλάνου του Δήμου αναφορικά με τις προωθητικές ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων του Δήμου Πειραιά σχετικά με την ανακύκλωση

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΠΟΡΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τους κάτωθι για την εκτέλεση του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και Προληπτικής Ιατρικής στο Δήμο Πειραιά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5074757 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020», του Άξονα Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τον Δήμο μας, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο “Developing Effective Policies for migrants and refugees through SAT-based policy making processes” και ακρωνύμιο “DEPART”, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AMIF

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΣΦΠ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΦΠΦ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΒΕΑΚΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔ ΠΡ. EUROPE DIRECT PIRAEUS

Απόφαση Δημάρχου για παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή για την αξιολόγηση του έργου AMIF MIVA

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «GREEN C PORTS

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Απόφαση Ανάθεσης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡ EUROPE DIRECT PIRAEUS.

Απόφαση Ανάθεσης ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΒΕΑΚΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Τροποποίηση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης του Συστήματος Παροχής Καυσίμων και Ελέγχου Πρόσβασης των Οχημάτων

Απόφαση έγκρισης της πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του Τμήματος ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ της Σχολής ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του Πανεπιστημίου ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

297/22.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για την υπηρεσία: «Σύμβουλος εφαρμογής έξυπνης γειτονιάς Δ.Π. (Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων)» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Έξυπνη και Βιώσιμη Διαχείριση Τοπικών Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Πόρων – Βιώσιμη Κινητικότητα και Έξυπνη Διαχείριση Αστικών, Εμπορικών και Τουριστικών Κυκλοφοριακών Ροών – Έξυπνη Διαβίωση και Ποιότητα Ζωής», προϋπολογισμού 43.006,45 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΟΣΤΟΥΜΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΑΝΟΥ ΚΑΤΡΑΚΗ

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Απόφαση Ανάθεσης ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΡΙΨΗΣ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2022-23-24

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Απόφασης Ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Απόφασης Ανάθεσης ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ-ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Απόφαση Ανάθεσης ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠ & ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜ.pdf

Απόφαση ορισμού του κ. Γέμελου Νικολάου του Αναστασίου, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ως Άμισθο Σύμβουλο για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα μαζικού αθλητισμού, για το χρονικό διάστημα έως τις 31-12-2023.

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου μας

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου μας

Απόφαση παράτασης της διάρκειασ των ενεργών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των κατωτέρω οι οποίες έχουν συναφθεί έως και τις 31-03-2022 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω της σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, από την 01-04-2022 έως και τις 31-05-2022

Απόφαση έγκρισης πρακτικής άσκησης φοιτήτριας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΞΟΙΚΙΩΣΗΣ ΤΑΞ ΠΡΑΚΤΟΡΩ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΩΝ-ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Απόφαση Δημάρχου για υπηρεσία εκπόνησης και υλοποίησης στρατηγικού σχεδίου για την προβολή της περιοχής του Δήμου μας ως τουριστικού προορισμού στα Social media.

Απόφαση Κατακύρωσης για προμήθεια φωτοτυπικών – φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου μας

Απόφαση Ανάθεσης Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά σε διαδικτυακές συναντήσεις εργασίας (virtual workshop)

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας

Απόφαση Δημάρχου για υπηρεσία με τίτλο: Έξοδα επικοινωνίας και διαχείρισης για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα Be Secure Feel Secure (UIA).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ virtual workshop

Απόφαση Ανάθεσης προμήθειας δυο ΙΧ για τις ανάγκες του Δήμου

Απόφαση Δημάρχου για υπηρεσία που αφορά στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου 1821.

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΑΣ ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ ΕΡΜΗΣ» στο Δήμο Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Απόφαση κατακύρωσης για προμήθεια κοχλιοσυνδετήρων, συνδετήρων και διμεταλλικών συνδετήρων για σύνδεση παροχικών καλωδίων φωτιστικών σωμάτων στο εναέριο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

Απόφαση Δημάρχου για εργασία ελέγχου του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2021.

AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 4-3-2022 ΕΩΣ 7-3-2022

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενης για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση Σωματείου με την επωνυμία «Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κένταυρος Πειραιά» στο Δήμο Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

Απόφαση Ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ(2) ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 24ο & 16ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Απόφαση Δημάρχου υπηρεσίας καθαρισμού του φρεατίου υδροσυλλογής και του βορβοροσυλλέκτη του πλυντηρίου οχημάτων επί της οδού Ρετσίνα 45-47.

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενης για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα.

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου μας (ΣΟΧ/4/2021)

Απόφαση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Παρακολούθηση της υγείας των παιδιών που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας», συνολικής διάρκειας 12 μηνών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 24ο,11ο,10ο & 19ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.p

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ

Απόφαση πρόσληψης ωφελούμενου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Απόφαση πρόσληψης υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ &Sigma