Γραφεία Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Βίτσας Γεώργιος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του τομέα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων με την εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

τηλ: 213 2123668

e-mail:vm.politikiprostasia@piraeus.gov.gr
______________________________________________________

Αλιγιζάκη Ασπασία, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης με την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Παιδείας και δια Βίου Μάθησης.

τηλ.: 2144053400 – Γραμματεία: 2144053399, 2144053398

e_mail: ant.paideias@piraeus.gov.gr – sissialigizaki12@gmail.com

_______________________________________________________

Καμαράτος Αλέξανδρος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών με την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.

τηλ. 2144053451

e-mail: ent.lix.dimkat.kep@piraeus.gov.gr

___________________________________________________

Μοραντζής Αντώνιος,  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Περιουσίας και Κτηματολογίου με την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Περιουσίας και Κτηματολογίου.

τηλ.: 2132123032

e-mail: vm.dim.per@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Νταϊφά Ειρήνη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού με την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Πολιτισμού.

τηλ.: 2104143356, 2104143359, 2104143360

e-mail: ent.politismou@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Γερασιμούλα – Αλεξάνδρα Τουµαζάτου,Εντεταλµένη Δηµοτική Σύµβουλος Δημοτικής Συγκοινωνίας, με αρμοδιότητα ελέγχου και συντονισμού της Δημοτικής συγκοινωνίας

τηλ.: 2104101365

e-mail: ent.dhmsyg@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας με την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.

τηλ: 2144053381-82

e-mail:vm.dim.ast@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Βρουβάκης Ελευθέριος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αστικής Κατάστασης και Μητρώου Πολιτών με την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και Μητρώου Πολιτών.

e-mail:vm.lix.dimkat@piraeus.gov.gr

Back to top button