Γραφεία Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Βίτσας Γεώργιος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων, με την εποπτεία και τον συντονισμό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

τηλ: 213 2123668

e-mail:vm.politikiprostasia@piraeus.gov.gr
______________________________________________________

Αλιγιζάκη Ασπασία, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Παιδείας και δια Βίου
Μάθησης με την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Παιδείας
και δια Βίου Μάθησης .

τηλ.: 2144053400 – Γραμματεία: 2144053399, 2144053398

e_mail: ant.paideias@piraeus.gov.gr – sissialigizaki12@gmail.com

_______________________________________________________

Καμαράτος Αλέξανδρος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών, με την εποπτεία και το συντονισμό της
Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών

τηλ. 2144053451

e-mail: ent.lix.dimkat.kep@piraeus.gov.gr

___________________________________________________

Μοραντζής Αντώνιος,  Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου, με την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας και Κτηματολογίου.

τηλ.: 2132123032

e-mail: vm.dim.per@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Νταϊφά Ειρήνη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού, με την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Πολιτισμού.

τηλ.: 2104143356, 2104143359, 2104143360

e-mail: ent.politismou@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Γερασιμούλα – Αλεξάνδρα Τουµαζάτου,Εντεταλµένη Δηµοτική Σύµβουλο Δηµοτικής Συγκοινωνίας, µε αρµοδιότητα ελέγχου και συντονισµού της Δηµοτικής συγκοινωνίας του Τµήµατος Οδικών Έργων και Δηµοτικής Συγκοινωνίας.

τηλ.: 2104101365

e-mail: ent.dhmsyg@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας,  με την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας

τηλ: 2144053381-82

e-mail:vm.dim.ast@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Βρουβάκης Ελευθέριος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης με την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Ληξιαρχείου & Δημοτικής Κατάστασης

e-mail:vm.lix.dimkat@piraeus.gov.gr

Back to top button