Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

16η Συνεδρίαση,Τετάρτη 9-9-2020 και ώρα 16:00

15η Συνεδρίαση,Δευτέρα 27-7-2020 και ώρα 16:00

14η Συνεδρίαση,Δευτέρα 13-7-2020 και ώρα 16:00

13η Συνεδρίαση,Δευτέρα 22-6-2020 και ώρα 17:00

12η Συνεδρίαση,Δευτέρα 22-6-2020 και ώρα 16:00

11η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10-6-2020 και ώρα 17:00

10η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10-6-2020 και ώρα 16:00

9η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-5-2020 και ώρα 16:00

8η Συνεδρίαση,Δευτέρα 11-5-2020 και ώρα 16:00

7η Συνεδρίαση,M.Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ώρα 14:30

6η Συνεδρίαση,Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

5η Συνεδρίαση,Δευτέρα 9-3-2020 και ώρα 16:00

4η Συνεδρίαση,Δευτέρα 17-2-2020 και ώρα 17:00

3η Συνεδρίαση,Τετάρτη 29-1-2020 και ώρα 16:30

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 22/1/2020 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

1η Συνεδρίαση,Τετάρτη 15-1-2020 και ώρα 16:00

———-

26η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18-12-2019 και ώρα 16:00

25η Συνεδρίαση,Δευτέρα 9-12-2019 και ώρα 16:30

24η Συνεδρίαση,Δευτέρα 2-12-2019 και ώρα 16:30

23η Συνεδρίαση,Δευτέρα 18-11-2019 και ώρα 16:00

22η Συνεδρίαση,Τετάρτη 30-10-2019 και ώρα 17:00

21η Συνεδρίαση,Παρασκευή 18-10-2019 και ώρα 14:00

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 30-10-2019 και ώρα 15:30

19η Συνεδρίαση,Πέμπτη 10-10-2019 και ώρα 16:00

18η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18-9-2019 και ώρα 15:30 (Αναβολή με τα ίδια θέματα για την Δευτέρα 23/09/2019)

17η Συνεδρίαση,Κυριακή 8.9.2019 και ώρα 13:00 (Ειδική)

16η Συνεδρίαση,Δευτέρα 29-7-2019 και ώρα 17:00

15η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19.6.2019 και ώρα 16:30 (Ειδική)

14η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19.6.2019 και ώρα 16:00

13η Συνεδρίαση,Δευτέρα 10-6-2019 και ώρα 16:00

12η Συνεδρίαση,Δευτέρα 20-5-2019 και ώρα 13:30

11η Συνεδρίαση,Δευτέρα 6-5-2019 και ώρα 16:00 (Ειδική) ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

10η Συνεδρίαση,Μ. Δευτέρα 22.4.2019 και ώρα 17:00

9η Συνεδρίαση,Μ. Δευτέρα 22.4.2019 και ώρα 16:30 (Ειδική)

8η Συνεδρίαση,Μ. Δευτέρα 22.4.2019 και ώρα 16:00

7η Συνεδρίαση,Δευτέρα 8-4-2019 και ώρα 16:30

6η Συνεδρίαση,Δευτέρα 8-4-2019 και ώρα 16:00 (Ειδική)

5η Συνεδρίαση,Δευτέρα 1-4-2019 και ώρα 16:00

4η Συνεδρίαση, Τετάρτη 27-3-2019 και ώρα 13:00 (Έκτακτη)

3η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-2-2019 και ώρα 16:15

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 6-2-2019 και ώρα 16:30

1η Συνεδρίαση,Δευτέρα 21-1-2019 και ώρα 16:00

 

34η Συνεδρίαση,Παρασκευή 21-12-2018 και ώρα 12:00

33η Συνεδρίαση,Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 16:30

32η Συνεδρίαση,Τετάρτη 5-12-2018 και ώρα 17:30

31η Συνεδρίαση,Δευτέρα 26-11-2018 και ώρα 16:00

30η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-11-2018 και ώρα 17:00 

29η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-11-2018 και ώρα 15:30

28η Συνεδρίαση,Τρίτη 30-10-2018 και ώρα 14:00

27η Συνεδρίαση,Τετάρτη 24-10-2018 και ώρα 16:30

26η Συνεδρίαση,Δευτέρα 1-10-2018 και ώρα 16:30

25η Συνεδρίαση,Δευτέρα 17-9-2018 και ώρα 16:00

24η Συνεδρίαση, Τετάρτη 29-8-2018 και ώρα 16:00

23η Συνεδρίαση, Πέμπτη 23-8-2018 και ώρα 13:45 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

22η Συνεδρίαση, Τετάρτη 1-8-2018 και ώρα 16:00

21η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18-7-2018 και ώρα 16:30

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-6-2018 και ώρα 16:00

19η Συνεδρίαση,Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 16:00

18η Συνεδρίαση, Τρίτη 5-6-2018 και ώρα 14:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

17η Συνεδρίαση,Δευτέρα 4-6-2018 και ώρα 11:00(EKTAKTH)

16η Συνεδρίαση,την Παρασκευή 1-6-2018 και ώρα 14:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

15η Συνεδρίαση,Δευτέρα 21-5-2018 και ώρα 12:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

14η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 17:30

13η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 15:30

12η Συνεδρίαση,Δευτέρα 14-5-2018 και ώρα 16:30

11η Συνεδρίαση,Πέμπτη 10-5-2018 και ώρα 15:30

10η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 17:00

9η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 16:00

8η Συνεδρίαση, Πέμπτη 12-4-2018 και ώρα 13:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

7η Συνεδρίαση, Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 16:30

6η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-3-2018 και ώρα 16:00

5η Συνεδρίαση, Δευτέρα 5-3-2018 και ώρα 16:30

4η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21-2-2018 και ώρα 16:30

3η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-2-2018 και ώρα 14:00 (έκτακτη)

2η Συνεδρίαση, Τετάρτη 31-1-2018 και ώρα 17:00

1η Συνεδρίαση, Τετάρτη 17-1-2018 και ώρα 16:30

24η Συνεδρίαση, Τετάρτη 29-8-2018 και ώρα 16:00

23η Συνεδρίαση, Πέμπτη 23-8-2018 και ώρα 13:45 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

22η Συνεδρίαση, Τετάρτη 1-8-2018 και ώρα 16:00

21η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18-7-2018 και ώρα 16:30

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-6-2018 και ώρα 16:00

19η Συνεδρίαση,Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 16:00

18η Συνεδρίαση, Τρίτη 5-6-2018 και ώρα 14:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

17η Συνεδρίαση,Δευτέρα 4-6-2018 και ώρα 11:00(EKTAKTH)

16η Συνεδρίαση,την Παρασκευή 1-6-2018 και ώρα 14:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

15η Συνεδρίαση,Δευτέρα 21-5-2018 και ώρα 12:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

14η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 17:30

13η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 15:30

12η Συνεδρίαση,Δευτέρα 14-5-2018 και ώρα 16:30

11η Συνεδρίαση,Πέμπτη 10-5-2018 και ώρα 15:30

10η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 17:00

9η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 16:00

8η Συνεδρίαση, Πέμπτη 12-4-2018 και ώρα 13:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

7η Συνεδρίαση, Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 16:30

6η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-3-2018 και ώρα 16:00

5η Συνεδρίαση, Δευτέρα 5-3-2018 και ώρα 16:30

4η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21-2-2018 και ώρα 16:30

3η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-2-2018 και ώρα 14:00 (έκτακτη)

2η Συνεδρίαση, Τετάρτη 31-1-2018 και ώρα 17:00

1η Συνεδρίαση, Τετάρτη 17-1-2018 και ώρα 16:30

Back to top button
Close