Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

3η Συνεδρίαση, Πέμπτη 8-2-2024 και ώρα 11:30

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 24-01-2024 και ώρα 16:00

1η Συνεδρίαση,Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 15:00

———————-

39η Συνεδρίαση,Τετάρτη 13-12-2023 και ώρα 18:00

38η Συνεδρίαση,Τετάρτη 13-12-2023 και ώρα 17:00

37η Συνεδρίαση,Τετάρτη 29-11-2023 και ώρα 16:30

36η Συνεδρίαση,Δευτέρα 6-11-2023 και ώρα 16:00

35η Συνεδρίαση,Τετάρτη 25-10-2023 και ώρα 17:00

34η Συνεδρίαση,Δευτέρα 2-10-2023 και ώρα 15:30

33η Συνεδρίαση,Παρασκευή 22-9-2023 και ώρα 11:00

32η Συνεδρίαση,Τρίτη 5-9-2023 και ώρα 14:00

31η Συνεδρίαση,Τετάρτη 30-8-2023 και ώρα 16:30

30η Συνεδρίαση,Τετάρτη 16-8-2023 και ώρα 10:30

29η Συνεδρίαση,Τετάρτη 9-8-2023 και ώρα 11:00

28η Συνεδρίαση,Τρίτη 25-7-2023 και ώρα 11:00

27η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19-7-2023 και ώρα 17:00

26η Συνεδρίαση, Παρασκευή 14-7-2023 και ώρα 11:00

25η Συνεδρίαση,Τετάρτη 12-7-2023 και ώρα 17:00

24η Συνεδρίαση,Τετάρτη 28-6-2023 και ώρα 17:00

23η Συνεδρίαση,Τετάρτη 28-6-2023 και ώρα 16:00

22η Συνεδρίαση,Τετάρτη 7-6-2023 και ώρα 17:00

21η Συνεδρίαση,Πέμπτη 1-6-2023 και ώρα 12:00

20η Συνεδρίαση, Τετάρτρη 24-5-2023 και ώρα 17.00

19η Συνεδρίαση,Δευτέρα 15-5-2023 και ώρα 12:30

18η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10-5-2023 και ώρα 17:00

17η Συνεδρίαση,Τρίτη 2-5-2023 και ώρα 11:30

16η Συνεδρίαση,Παρασκευή 28-4-2023 και ώρα 13:30

15η Συνεδρίαση,Μ.Πέμπτη 13-4-2023 και ώρα 10:00

14η Συνεδρίαση,M.Τρίτη 11-4-2023 και ώρα 16:30

13η Συνεδρίαση,Τετάρτη 29-3-2023 και ώρα 17:00

12η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 20-3-2023 και ώρα 17:30

11η Συνεδρίαση,Δευτέρα 20-3-2023 και ώρα 16:30

10η Συνεδρίαση,Πέμπτη 16-3-2023 και ώρα 17:30

9η Συνεδρίαση,Πέμπτη 16-03-2023 και ώρα 16:30 

8η Συνεδρίαση,Παρασκευή 24-2-2023 και ώρα 16:30

7η Συνεδρίαση,Τετάρτη 22-2-2023 και ώρα 16:30 (Αναβάλλεται)

6η Συνεδρίαση,Τετάρτη 8-2-2023 και ώρα 17:00

5η Συνεδρίαση,Τετάρτη 8-2-2023 και ώρα 16:00

4η Συνεδρίαση,Τετάρτη 1-2-2023 και ώρα 16:00

3η Συνεδρίαση,Πέμπτη 26-01-2023 και ώρα 16:00

2η Συνεδρίαση,Πέμπτη 19-1-2023 και ώρα 12:00

1η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18-01-2023 και ώρα 16:00

————————-

28η Συνεδρίαση Τρίτη 20/12/2022 και ώρα 11.00

27η Συνεδρίαση,Τετάρτη 14-12-2022 και ώρα 16:30

26η Συνεδρίαση,Τετάρτη 7-12-2022 και ώρα 11:00

25η Συνεδρίαση Tετάρτη 30/11/22 και ώρα 16:30

24η Συνεδρίαση,Παρασκευή 25-11-2022 και ώρα 11:00

23η Συνεδρίαση, Τετάρτη 16-11-2022 και ώρα 18:00

22η Συνεδρίαση, Τετάτη 16-11-2022 και ώρα 16:00

21η Συνεδρίαση,Τετάρτη 2-11-2022 και ώρα 16:30

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 12-10-2022 και ώρα 16:30

19η Συνεδρίαση,Δευτέρα 3-10-2022 και ώρα 13:30 (έκτακτη)

18η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21-9-2022 και ώρα 17:00

17η Συνεδρίαση,Τετάρτη 21-9-2022 και ώρα 16:30

16η Συνεδρίαση,Τετάρτη 31-8-2022 και ώρα 16:00

15η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 8-8-2022 και ώρα 12:00 (έκτακτη)

14η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-7-2022 και ώρα 17:00

13η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-7-2022 και ώρα 16:00 (οε)

12η Συνεδρίαση,Τετάρτη 6-7-2022 και ώρα 16:30

11η Συνεδρίαση,Τετάρτη 15-6-2022 και ώρα 16:00

10η Συνεδρίαση,Τετάρτη 25-5-2022 και ώρα 16:30

9η Συνεδρίαση,Τετάρτη 4-5-2022 και ώρα 16:00

8η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 4-4-2022 και ώρα 17:30

7η Συνεδρίαση,Τετάρτη 16-3-2022 και ώρα 16:30

6η Συνεδρίαση,Τετάρτη 9-3-2022 και ώρα 16:30

5η Συνεδρίαση,Τετάρτη 2-3-2022 και ώρα 16:30

4η Συνεδρίαση, Τετάρτη 16-2-2022 και ώρα 16:30

3η Συνεδρίαση,Τετάρτη 9-2-2022 και ώρα 16:30

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19-1-2022 και ώρα 16:30

1η Συνεδρίαση,Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 (ΕΙΔΙΚΗ)


29η Συνεδρίαση,Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 17:00 

28η Συνεδρίαση,Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 16:00

27η Συνεδρίαση,Τετάρτη 1-12-2021 και ώρα 17:00

26η Συνεδρίαση,Τετάρτη 1-12-2021 και ώρα 16:00 (ΑΝΑΒΟΛΗ )

25η Συνεδρίαση,Τετάρτη 24-11-2021 και ώρα 18:00

24η Συνεδρίαση,Τετάρτη 24-11-2021 και ώρα 16:00

23η Συνεδρίαση,Τετάρτη 3-11-2021 και ώρα 16:30

22η Συνεδρίαση,Τρίτη 26/10/2021 και ώρα 11:00

21η Συνεδρίαση,Τετάρτη 6-10-2021 και ώρα 16:30

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 22-9-2021 και ώρα 17:30

19η Συνεδρίαση,Τετάρτη 22-9-2021 και ώρα 16:30

18η Συνεδρίαση,Τετάρτη 8-9-2021 και ώρα 16:30 (OE)

17η Συνεδρίαση,Τετάρτη 4-8-2021 και ώρα 16:30

16η Συνεδρίαση,Τετάρτη 14-7-2021 και ώρα 16:30

15η Συνεδρίαση,Τετάρτη 30-6-2021 και ώρα 16:30

14η Συνεδρίαση,Πέμπτη 17/6/2021 και ώρα 12:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

13η Συνεδρίαση,Τρίτη 8/6/2021 και ώρα 12:30 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

12η Συνεδρίαση,Τρίτη 1/6/2021 και ώρα 12:30 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

11η Συνεδρίαση,Δευτέρα 24-5-2021 και ώρα 17:00

11η Συνεδρίαση,Δευτέρα 24-5-2021 και ώρα 17:00

10η Συνεδρίαση,Τετάρτη 21-4-2021 και ώρα 16:30

9η Συνεδρίαση,Τετάρτη 24-3-2021 και ώρα 16:00

8η Συνεδρίαση,Τετάρτη 24-3-2021 και ώρα 15:30

7η Συνεδρίαση,Τετάρτη 17-3-2021 και ώρα 13:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

6η Συνεδρίαση,Τετάρτη 24-2-2021 και ώρα 16:00

5η Συνεδρίαση,Πέµπτη 11-2-2021 και ώρα 16:00

4η Συνεδρίαση,Τετάρτη 3-2-2021 και ώρα 15:30

3η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-1-2021 και ώρα 16:00

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 13-1-2021 και ώρα 17:00

1η Συνεδρίαση,Τετάρτη 13-1-2021 και ώρα 16:00

———-

27η Συνεδρίαση,Δευτέρα 28/12/2020 και ώρα 12:30

26η Συνεδρίαση,Τετάρτη 9-12-2020 και ώρα 16:00

25η Συνεδρίαση,Τρίτη 1/12/2020 και ώρα 13:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

24η Συνεδρίαση,Παρασκευή 27/11/2020 και ώρα 13:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

23η Συνεδρίαση,Πέμπτη 18/11/2020 και ώρα 15:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

22η Συνεδρίαση,Δευτέρα 9-11-2020 και ώρα 17:00

21η Συνεδρίαση,Δευτέρα 9-11-2020 και ώρα 16:00

20η Συνεδρίαση,Δευτέρα 26-10-2020 και ώρα 16:00

19η Συνεδρίαση,Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 12:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

18η Συνεδρίαση,Πέμπτη 8/10/2020 και ώρα 12:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

17η Συνεδρίαση,Δευτέρα 5-10-2020 και ώρα 16:00

16η Συνεδρίαση,Τετάρτη 9-9-2020 και ώρα 16:00

15η Συνεδρίαση,Δευτέρα 27-7-2020 και ώρα 16:00

14η Συνεδρίαση,Δευτέρα 13-7-2020 και ώρα 16:00

13η Συνεδρίαση,Δευτέρα 22-6-2020 και ώρα 17:00

12η Συνεδρίαση,Δευτέρα 22-6-2020 και ώρα 16:00

11η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10-6-2020 και ώρα 17:00

10η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10-6-2020 και ώρα 16:00

9η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-5-2020 και ώρα 16:00

8η Συνεδρίαση,Δευτέρα 11-5-2020 και ώρα 16:00

7η Συνεδρίαση,M.Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ώρα 14:30

6η Συνεδρίαση,Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

5η Συνεδρίαση,Δευτέρα 9-3-2020 και ώρα 16:00

4η Συνεδρίαση,Δευτέρα 17-2-2020 και ώρα 17:00

3η Συνεδρίαση,Τετάρτη 29-1-2020 και ώρα 16:30

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 22/1/2020 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

1η Συνεδρίαση,Τετάρτη 15-1-2020 και ώρα 16:00

———-

26η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18-12-2019 και ώρα 16:00

25η Συνεδρίαση,Δευτέρα 9-12-2019 και ώρα 16:30

24η Συνεδρίαση,Δευτέρα 2-12-2019 και ώρα 16:30

23η Συνεδρίαση,Δευτέρα 18-11-2019 και ώρα 16:00

22η Συνεδρίαση,Τετάρτη 30-10-2019 και ώρα 17:00

21η Συνεδρίαση,Παρασκευή 18-10-2019 και ώρα 14:00

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 30-10-2019 και ώρα 15:30

19η Συνεδρίαση,Πέμπτη 10-10-2019 και ώρα 16:00

18η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18-9-2019 και ώρα 15:30 (Αναβολή με τα ίδια θέματα για την Δευτέρα 23/09/2019)

17η Συνεδρίαση,Κυριακή 8.9.2019 και ώρα 13:00 (Ειδική)

16η Συνεδρίαση,Δευτέρα 29-7-2019 και ώρα 17:00

15η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19.6.2019 και ώρα 16:30 (Ειδική)

14η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19.6.2019 και ώρα 16:00

13η Συνεδρίαση,Δευτέρα 10-6-2019 και ώρα 16:00

12η Συνεδρίαση,Δευτέρα 20-5-2019 και ώρα 13:30

11η Συνεδρίαση,Δευτέρα 6-5-2019 και ώρα 16:00 (Ειδική) ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

10η Συνεδρίαση,Μ. Δευτέρα 22.4.2019 και ώρα 17:00

9η Συνεδρίαση,Μ. Δευτέρα 22.4.2019 και ώρα 16:30 (Ειδική)

8η Συνεδρίαση,Μ. Δευτέρα 22.4.2019 και ώρα 16:00

7η Συνεδρίαση,Δευτέρα 8-4-2019 και ώρα 16:30

6η Συνεδρίαση,Δευτέρα 8-4-2019 και ώρα 16:00 (Ειδική)

5η Συνεδρίαση,Δευτέρα 1-4-2019 και ώρα 16:00

4η Συνεδρίαση, Τετάρτη 27-3-2019 και ώρα 13:00 (Έκτακτη)

3η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-2-2019 και ώρα 16:15

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 6-2-2019 και ώρα 16:30

1η Συνεδρίαση,Δευτέρα 21-1-2019 και ώρα 16:00

 

34η Συνεδρίαση,Παρασκευή 21-12-2018 και ώρα 12:00

33η Συνεδρίαση,Δευτέρα 17-12-2018 και ώρα 16:30

32η Συνεδρίαση,Τετάρτη 5-12-2018 και ώρα 17:30

31η Συνεδρίαση,Δευτέρα 26-11-2018 και ώρα 16:00

30η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-11-2018 και ώρα 17:00 

29η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-11-2018 και ώρα 15:30

28η Συνεδρίαση,Τρίτη 30-10-2018 και ώρα 14:00

27η Συνεδρίαση,Τετάρτη 24-10-2018 και ώρα 16:30

26η Συνεδρίαση,Δευτέρα 1-10-2018 και ώρα 16:30

25η Συνεδρίαση,Δευτέρα 17-9-2018 και ώρα 16:00

24η Συνεδρίαση, Τετάρτη 29-8-2018 και ώρα 16:00

23η Συνεδρίαση, Πέμπτη 23-8-2018 και ώρα 13:45 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

22η Συνεδρίαση, Τετάρτη 1-8-2018 και ώρα 16:00

21η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18-7-2018 και ώρα 16:30

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-6-2018 και ώρα 16:00

19η Συνεδρίαση,Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 16:00

18η Συνεδρίαση, Τρίτη 5-6-2018 και ώρα 14:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

17η Συνεδρίαση,Δευτέρα 4-6-2018 και ώρα 11:00(EKTAKTH)

16η Συνεδρίαση,την Παρασκευή 1-6-2018 και ώρα 14:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

15η Συνεδρίαση,Δευτέρα 21-5-2018 και ώρα 12:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

14η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 17:30

13η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 15:30

12η Συνεδρίαση,Δευτέρα 14-5-2018 και ώρα 16:30

11η Συνεδρίαση,Πέμπτη 10-5-2018 και ώρα 15:30

10η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 17:00

9η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 16:00

8η Συνεδρίαση, Πέμπτη 12-4-2018 και ώρα 13:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

7η Συνεδρίαση, Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 16:30

6η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-3-2018 και ώρα 16:00

5η Συνεδρίαση, Δευτέρα 5-3-2018 και ώρα 16:30

4η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21-2-2018 και ώρα 16:30

3η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-2-2018 και ώρα 14:00 (έκτακτη)

2η Συνεδρίαση, Τετάρτη 31-1-2018 και ώρα 17:00

1η Συνεδρίαση, Τετάρτη 17-1-2018 και ώρα 16:30

24η Συνεδρίαση, Τετάρτη 29-8-2018 και ώρα 16:00

23η Συνεδρίαση, Πέμπτη 23-8-2018 και ώρα 13:45 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

22η Συνεδρίαση, Τετάρτη 1-8-2018 και ώρα 16:00

21η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18-7-2018 και ώρα 16:30

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27-6-2018 και ώρα 16:00

19η Συνεδρίαση,Δευτέρα 11-6-2018 και ώρα 16:00

18η Συνεδρίαση, Τρίτη 5-6-2018 και ώρα 14:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

17η Συνεδρίαση,Δευτέρα 4-6-2018 και ώρα 11:00(EKTAKTH)

16η Συνεδρίαση,την Παρασκευή 1-6-2018 και ώρα 14:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

15η Συνεδρίαση,Δευτέρα 21-5-2018 και ώρα 12:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

14η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 17:30

13η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23-5-2018 και ώρα 15:30

12η Συνεδρίαση,Δευτέρα 14-5-2018 και ώρα 16:30

11η Συνεδρίαση,Πέμπτη 10-5-2018 και ώρα 15:30

10η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 17:00

9η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 16:00

8η Συνεδρίαση, Πέμπτη 12-4-2018 και ώρα 13:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

7η Συνεδρίαση, Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 16:30

6η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-3-2018 και ώρα 16:00

5η Συνεδρίαση, Δευτέρα 5-3-2018 και ώρα 16:30

4η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21-2-2018 και ώρα 16:30

3η Συνεδρίαση, Δευτέρα 12-2-2018 και ώρα 14:00 (έκτακτη)

2η Συνεδρίαση, Τετάρτη 31-1-2018 και ώρα 17:00

1η Συνεδρίαση, Τετάρτη 17-1-2018 και ώρα 16:30

Back to top button