Μέλη Δημοτικής Επιτροπής

Πρόεδρος

Γλύκα- Χαρβαλάκου Αθηνά

Τακτικά Μέλη

Δημήτριος Καρύδης

Παναγιώτης Αβραμίδης

Δημήτριος Αράπης

Γρηγόριος Καψοκόλης

Παναγιώτης Ρέππας

Κωνσταντίνος  Δουζίνας

Χρήστος Φωτιάδης

Αλέξανδρος Κοτέας

Αναπληρωματικά Μέλη

Γεώργιος Βίτσας

Χαραλαμπία Ζηλάκου

Αντώνιος Μοραντζής

Αντωνία Καρακατσάνη

Κυριακή Μπουρδάκου

Χαράλαμπος Λιακόσταυρος

Βασίλειος Οικονόμου

Δημήτριος Γκερλές

Γιώργος Γαβρίλης

Back to top button