Ψηφιακή πύλη στον Πολιτισμό του Πειραιά

Η πρόταση αφορά στη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για την αξιοποίηση και ψηφιακή – διαδραστική ανάδειξη των ιστορικών αρχείων των πολιτιστικών φορέων της Πόλης του Πειραιά (Δημοτική Πινακοθήκη, Ιστορικό Αρχείο, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων) σε ένα ενιαίο και σύγχρονο πολιτιστικό, δημιουργικό και εκπαιδευτικό προϊόν. Ειδικότερα, προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

Ψηφιοποίηση αρχείων πολιτιστικής κληρονομιάς: Προβλέπεται η προμήθεια και διαμόρφωση υποδομής (χώρων, εξοπλισμού και λογισμικού) κατάλληλης για τη δημιουργία μιας ψηφιακής δεξαμενής γνώσης και πολιτισμού που θα περιλαμβάνει μεγάλο μέρος του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Πειραιά, όπως αυτό έχει συγκεντρωθεί και αποτεθεί στους βασικούς φορείς-θεματοφύλακες που διαθέτει ο Δήμος. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης δράσης το εν λόγω υλικό θα ψηφιοποιηθεί και τεκμηριωθεί κατάλληλα ενώ παράλληλα το ψηφιακό περιεχόμενο θα καταστεί διαθέσιμο και ηλεκτρονικά προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου, στο σύνολο των δημοτών κι επισκεπτών της πόλης αφ’ ενός, αλλά και σε ευρύτερο εθνικό και διεθνές επίπεδο αφ’ ετέρου.

Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς: Προβλέπεται η ανάπτυξη μιας Πλατφόρμας Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς, η οποία θα λειτουργήσει ως ζωντανή ψηφιακή διεπαφή αλληλεπίδρασης πολιτιστικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών. Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας θα επιτρέψουν στους τοπικούς φορείς πολιτισμού-τουρισμού να επενδύσουν στη ψηφιακή επιχειρηματικότητα και να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους με την προοπτική της ανοιχτής καινοτομίας και της έξυπνης εξειδίκευσης. Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα θα υποστηρίζει την ανάπτυξη υπηρεσιών καλλιτεχνικής και πολιτιστικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επισκεπτών στη βάση εμπλουτισμένου περιεχομένου και καινοτόμων τεχνικών εξιστόρησης, που καλύπτουν όλο το φάσμα των διαφορετικών ερμηνευτικών διαστάσεων της περιοχής και επικοινωνούν στον επισκέπτη τη ολοκληρωτική σημασία του ιστορικού υλικού.

Ψηφιακή πύλη στον Πολιτισμό του Πειραιά                                     Ψηφιακή πύλη στον Πολιτισμό του Πειραιά

Back to top button