Διατελέσαντες Δήμαρχοι

1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΣΕΡΦΙΩΤΗΣ  23.12.1835 – 19.04.1841
2. ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΟΜΗΡΙΔΗΣ  20.04.1841 – 12.08.1845
3. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  13.08.1845 – 23.11.1848
4. ΠΕΤΡΟΣ Σ. ΟΜΗΡΙΔΗΣ  24.11.1848 –  Ιουλ.1854
5. Σωτήριος Ρετσινόπουλος (Δημαρχεύων)  Ιουλ. 1854 – 15.06.1855
6. ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΡΑΛΛΗΣ  16.06.1855 – 19.04.1866
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ   20.04.1866 – 16.04.1874
8. ΤΡΥΦΩΝ Α. ΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  17.04.1874 – 30.09.1883
9. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Σ. ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ  01.10.1883 – 30.09.1887
10. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΡΕΤΣΙΝΑΣ  01.10.1887 – 30.11.1895
11. ΤΡΥΦΩΝ Α. ΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  01.12.1895 – 30.09.1903
12. Δημήτριος Γκ. Μπινιάρης (Δημαρχεύων)  01.10.1903 – 21.12.1903
13. ΠΑΥΛΟΣ Α. ΔΑΜΑΛΑΣ  22.12.1903 – 30.09.1907
14. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α. ΟΜΗΡΙΔΗΣ-ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ  01.10.1907 – 23.03.1914
15. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  24.03.1914 – 30.11.1925   (1)
16. ΤΑΚΗΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  01.12.1925 – 14.12.1931
17. Μιχαήλ Γ. Ρινόπουλος (Δημαρχεύων)  15.12.1931 – 18.05.1932
18. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ  19.05.1932 – 26.09.1932
19. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  07.10.1932 – 30.03.1934   (2)
20. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ  01.04.1934 – 30.09.1938
21. Μιχαήλ Μανούσκος  01.10.1938 – 19.09.1941
22. Εμμανουήλ Σαουνάτσος  20.09.1941 – 26.10.1941   (3)
23. Σωτήριος κ. Στρατήγης  27.10.1941 – 14.09.1943   (4)
24. Κωνσταντίνος Τσιάκος  15.09.1943 – 20.01.1944   (4)
25. Χαρίλαος Αντωνάτος   21.01.1944 – 04.02.1944   (4)
26. Σωτήριος Κ. Στρατήγης  05.02.1944 – 20.01.1945   (4)
27. Παύλος Γ. Ντεντιδάκης  21.01.1945 – 20.06.1945   (4)
28. Αλέξανδρος Φοίφας   21.06.1945 – 12.06.1946   (5)
29. Γεώργιος Χαραλαμπόπουλος  13.06.1946 – 18.08.1950   (5)
30. Ευάγγελος Κολοκούρης  19.08.1950 – 23.06.1951   (5)
31. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  24.06.1951 – 22.03.1955   (6)
32. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ  23.03.1955 – 07.06.1959   (7)
33. ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗΣ  24.06.1959 – 30.08.1964 
34 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ  10.09.1964 – 01.05.1967
35. Χαράλαμπος Ζηλάκος  11.05.1967 – 12.05.1967   (8)
36. Παναγιώτης Γ. Λεούσης  26.05.1967 – 04.08.1967   (8)
37. Αριστείδης Σ. Σκυλίτσης 05.08.1967 – 18.09.1974   (8)
38. Βασίλειος Ζέππος   24.09.1974 – 24.06.1975   (9)
39. ΤΑΣΟΣ Ι. ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ  25.06.1975 – 31.12.1978
40. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ  01.01.1979 – 31.12.1982
41. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ  01.01.1983 – 31.12.1986
42. ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   01.01.1987 – 03.05.1989
43. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  11.05.1989 – 31.12.1990 (10)
44. ΣΤΕΛΙΟΣ Ξ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ   01.01.1991 – 31.12.1998
45. ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ  01.01.1999 – 31.12.2006
46. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ   01.01.2007 – 31.12.2010
47. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ  01.01.2011  – 31.08.2014
48. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΛΗΣ  01.09.2014                            

* Με ΚΕΦΑΛΑΙΑ στοιχεία αναγράφονται οι αιρετοί δήμαρχοι, που εξελέγησαν με το σύστημα της έμμεσης (από το Δημαιρεσιακό Συμβούλιο-παλαιότερα-ή το Δημοτικό Συμβούλιο) ή της άμεσης εκλογής από το λαό.
Με πεζά στοιχεία οι δήμαρχοι που, κατά καιρούς, διορίστηκαν από τις διάφορες κυβερνήσεις, καθώς και όσοι δημάρχευσαν προσωρινά, καλύπτοντας κενά σε διάφορες περιπτώσεις (θάνατο, παραίτηση ή οποιοδήποτε άλλο λόγω οριστικής απομάκρυνσης του δημάρχου).
(1) Λόγω των πολιτικών ανωμαλιών της εποχής απομακρύνθηκε επανειλημμένα από τη θέση του και αντικαταστάθηκε από τους εξής: Π. Ξανθάκη (25.11.1916-13.1.1917) Κ. Παυλούση (21.1.1917-31-5-1917), Α. Δρίβα (1.12.1920-2.8.1922) και Σ. Στραγήγη (11-15.9.1922).
(2) Εξελέγη Δήμαρχος από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον θάνατο του Αθαν. Μιαούλη. Στο χρονικό διάστημα 26.9-7.10.1932 δημάρχευσε ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Ζερβός.
(3) Διορίστηκε από την κυβέρνηση Ι. Μεταξά με 8μελή Διοικούσα Επιτροπή του Δήμου που αντικατέστησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Απολύθηκε από τις γερμανικές αρχές κατοχής.
(4) Δήμαρχοι που διορίστηκαν από τις κατοχικές κυβερνήσεις.
(5) Δήμαρχοι που διορίστηκαν από τις ,κατά καιρούς, κυβερνήσεις μετά την απελευθέρωση.
(6) Ο πρώτος αιρετός δήμαρχος της μεταπολεμικής περιόδου.
(7) Στη διάρκεια της θητείας του τιμωρήθηκε δύο φορές με την ποινή της τρίμηνης αργίας για καθαρά πολιτικούς λόγους και αντικαταστάθηκε από τους δημοτικούς συμβούλους Γρηγόριο Ν. Θεοχάρη (27.1-27.4-1957)και Παναγιώτη Γ. Λεούση (30.12.1958-30.3.1959)
(8) Δήμαρχοι κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας (1967-74).
(9) Εφέτης. Τοποθετήθηκε δήμαρχος, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
(10) Εξελέγη δήμαρχος «έμμεσα», από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, μετά την παραίτηση του Ανδρέα Ανδριανόπουλου (3.5.89)

Back to top button