Οδηγός του Πολίτη

ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΚΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΚΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΝΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΚΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΙΒΛ.ΤΡΑΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΝΚ

ΦΕΚ965

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΚΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΧΗΡΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΙΑΙΟ

ΚΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΚΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΙΒΛ. ΤΡΑΠ

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΦΕΚ/129

ΦΕΚ/1313

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡOΦΟΡΙΕΣ

ΚΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΙΒΛ. ΤΡΑΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΚΩΦΑΛΑΛΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΩΦΑΛΑΛΙΑΣ

ΚΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΙΒΛ. ΤΡΑΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΚ306

ΟΜΟΓΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΚΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΦΕΚ/1594

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΚΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΙΒΛ. ΤΡΑΠ

ΠΑΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΦΕΚ/1594

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΙΒΛ.ΤΡΑΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΦΕΚ/324

ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΚΝΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΒΙΒΛ.ΤΡΑΠ

Κοινωνικές Υπηρεσίες

Α.ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

 ( στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν σοβαρή και έκτακτη ανάγκη, όπως έξωση από το σπίτι, διακοπή ηλεκτροδότησης ή άλλων σοβαρών καταστάσεων-το οικονομικό βοήθημα χορηγείται εφάπαξ για μια και μόνο φορά).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
2.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
4.ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (εφόσον είναι ενοικιαστής)-Ε9(εφόσον είναι ιδιοκτήτης της κατοικίας) & ΕΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-TΗΛΕΦΩΝΟΥ)
5.ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ
6.ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ή ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ(εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας)
7.ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΞΩΔΙΚΟΥ –ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ
8.ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2131601806 & 2131601818
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 ( 3ος όροφος, γρ. 27)

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
Στο πλαίσιο μιας συντονισμένης στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με την εταιρεία Carrefour Μαρινόπουλος προώθησε την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου μπορούν να συμμετάσχουν οικονομικά αδύνατες οικογένειες που είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Πειραιά και οι οποίες προμηθεύονται δωρεάν τα απαραίτητα είδη διατροφής σε εβδομαδιαία βάση για διάστημα έξι μηνών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
2.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4.ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (εφόσον είναι ενοικιαστής)-Ε9(εφόσον είναι ιδιοκτήτης της κατοικίας)-Ε2 (εφόσον υπάρχει) & ΕΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ)
5.ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ(όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας)
6.ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (εφόσον υπάρχουν)
7.ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας με ποσοστό 67% και άνω)
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ
1 ΑΤΟΜΟ 6.000€ 100€
2 ΑΤΟΜΑ 7.500€ 150€
3 ΑΤΟΜΑ 9.000€ 200€
4 ΑΤΟΜΑ 10.500€ 250€
5 ΑΤΟΜΑ 13.000€ 300€
6 ΑΤΟΜΑ & ΑΝΩ 15.000€ 350€
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2131601806, 2131601807, 2131601826,2131601818
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 ( 3ος όροφος, γρ. 27)

Γ. ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Χορηγούνται δωρεάν τρόφιμα μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδύνατες οικογένειες που είναι δημότες και κάτοικοι Πειραιά.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
2.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
4.ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ (εφόσον είναι ενοικιαστής)-Ε9(εφόσον είναι ιδιοκτήτης της κατοικίας) –Ε2(εφόσον υπάρχει) & ΕΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ)
5.ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ(όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας)
6.ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ(εφόσον υπάρχουν)
7.ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας με ποσοστό 67% και άνω)
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
1 ΑΤΟΜΟ 6.000€
2 ΑΤΟΜΑ 7.500€
3 ΑΤΟΜΑ 9.000€
4 ΑΤΟΜΑ 10.500€
5 ΑΤΟΜΑ 12.500€
6 ΑΤΟΜΑ 15.000€
7 ΑΤΟΜΑ 18.000€
8 ΑΤΟΜΑ 21.500€

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2131601806, 2131601807, 2131601826,2131601818
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 ( 3ος όροφος, γρ. 27)

Δ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Λειτουργεί Τράπεζα Αίματος των Υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά.
Διενεργείται ομαδική αιμοδοσία, κατόπιν προσκλήσεως σε όλους τους ενδιαφερόμενους, στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου του Ι. Ναού του Αγ. Σπυρίδωνα Πειραιά, δύο φορές τον χρόνο (συνήθως Φεβρουάριο και Σεπτέμβριο) σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Τζανείου νοσοκομείου Πειραιά.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2131601807, & 2131601826
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 ( 3ος όροφος, γρ. 27)

Ε. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΕΓΩΝ
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της υπηρεσίας μας φροντίζουν για την αποκατάσταση των αστέγων που περιφέρονται ή έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία του Δήμου μας. Μετά από έρευνα , ανάλογα και με τις παρουσιαζόμενες δυσκολίες, παραπέμπονται για φιλοξενία στον Ξενώνα Αστέγων του Δήμου μας, σε άλλους Ξενώνες ή ιδρύματα αποκατάστασης ή για ιατρική παρακολούθηση σε κρατικά νοσοκομεία γενικά ή ψυχιατρικά.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2131601806 & 2131601818
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 ( 3ος όροφος, γρ. 27)

ΣΤ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ανάλογα με το αίτημα ή τα αιτήματα κατοίκων μας, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί διεξάγουν κατ’
οίκον επισκέψεις, ατομικές και οικογενειακές συναντήσεις με τους ενδιαφερόμενους.
Επίσης γίνεται κοινωνική έρευνα στο πλαίσιο του επιδόματος «στεγαστικής συνδρομής»,του επιδόματος «απροστάτευτων τέκνων» και του προγράμματος έκδοσης βιβλιαρίων υγείας ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.
Παράλληλα συνεργάζονται με άλλους φορείς, κυβερνητικούς ή μη, όπως η Εισαγγελία για θέματα προστασίας παιδιών, για ανθυγιεινές εστίες σε σπίτια μοναχικών –άρρωστων κλπ ατόμων , ασφαλιστικούς φορείς για θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ.,
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2131601806, & 2131601818
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 ( 3ος όροφος, γρ. 27)

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
Δωρεάν μεταφορά ατόμων με κινητική αναπηρία , κατοίκων Δήμου Πειραιά, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Πειραιά, με ειδικά διαμορφωμένα πουλμανάκια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1.ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
2.ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
3.ΕΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ-ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ)
4.ΔΥΟ ΜΙΚΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2131601807, & 2131601826
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 ( 3ος όροφος, γρ. 27)

ΣΤ. ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ- ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΝΟ-ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας -παροχής προνοιακών επιδομάτων – του Δήμου κατοικίας του δικαιούχου υπαλλήλου μας ή των δικαιούχων συγγενών του α΄βαθμού, προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να του χορηγηθεί το μηνιαίο επίδομα.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2131601807, & 2131601826
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19 ( 3ος όροφος, γρ. 27)

Παρεχόμενες Υπηρεσίες των Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης

1. Η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ούτως ώστε να αποφευχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός.
2. Συμβουλευτική ψυχοσυναισθηματική στήριξη, κοινωνική φροντίδα
3. Πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη
4. Φυσικοθεραπευτική αγωγή
5. Εργοθεραπεία – Κοινωνική Εργασία
6. Οργανωμένη ψυχαγωγία, συνεστιάσεις, γυμναστική, χορός, χορωδία, εκμάθηση Η/Υ
7. Συμμετοχή σε οργανωμένα προγράμματα θερινών κατασκηνώσεων, εκδρομές
8. Συνεργασία με φορείς και εθελοντές της κοινωνίας
9. Επιμόρφωση, διαλέξεις, ομιλίες ιερέων, μελέτη θεμάτων.
10. Χώρος συνάντησης και επικοινωνίας των μελών στον οποίο λειτουργεί αναψυκτήριο που προσφέρει καφέδες, ροφήματα, αναψυκτικά κλπ.

Διαδικασία Εγγραφής
Στα Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης μπορούν να εγγραφούν ως μέλη άντρες και γυναίκες που κατοικούν σε εδαφική περιφέρεια του Δήμου Πειραιά και απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους.
Για την διαδικασία εγγραφής απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι εγγράφων:

1. Αίτηση
2. Αστυνομική Ταυτότητα
3. Βιβλιάριο Ασθενείας
4. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας
5. Καταβολή συμβολικής οικονομικής συνδρομής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κάτωθι Κέντρα Αγάπης και Αλληλεγγύης:

 Κέντρο Αγάπης και Αλληλεγγύης που εδρεύει επί της οδού Αντ. Θεοχάρη 35-37, Καλλίπολη (πρώην Α1 ΚΑΠΗ)
Τηλ. 210-4511216, 210-4511385
Αρμόδια: Αγαλοπούλου Ευαγγελία
 Κέντρο Αγάπης και Αλληλεγγύης που εδρεύει επί της οδού Αγ. Παρασκευή 63-65 , Καλλίπολη (πρώην Α2 ΚΑΠΗ)
Τηλ. 210-4185846, 210-4185855
Αρμόδια: Αγαλοπούλου Ευαγγελία

 Κέντρο Αγάπης και Αλληλεγγύης που εδρεύει επί της οδού Βας. Γεωργίου 9-11, Πειραιάς (πρώην Β1 ΚΑΠΗ)
……….Τηλ. 210-4134052, 210-4134130
……….Αρμόδια: Αλεβιτσοβίτου Ευσταθία

 Κέντρο Αγάπης και Αλληλεγγύης που εδρεύει επί της οδού Κιλκίς 2 & Σφακιών 10, Προφήτης Ηλίας (πρώην Β2 ΚΑΠΗ)
………Τηλ. 210-4111690
………Αρμόδια: Αλεβιτσοβίτου Ευσταθία

 Κέντρο Αγάπης και Αλληλεγγύης που εδρεύει επί της οδού Γιαννόπουλου & Ζερβών 48, Νέο Φάληρο (πρώην Γ1 ΚΑΠΗ)
………Τηλ. 210-4827543, 210-4827567
………Αρμόδια: Χατζηνικολάου Ελευθερία

 Κέντρο Αγάπης και Αλληλεγγύης που εδρεύει επί της οδού Μυρτιδιωτίσης 9, Νέο Φάληρο (πρώην Γ2 ΚΑΠΗ)
………Τηλ. 210-4110386, 210-4110729
………..Αρμόδια: Αλεβιτσοβίτου Ευσταθία

 Κέντρο Αγάπης και Αλληλεγγύης που εδρεύει επί της οδού Νάξου & Λευκωσίας, Καμίνια (πρώην Δ1 ΚΑΠΗ)
………Τηλ. 210-4820305, 210-4823830
………Αρμόδια: Παπαδήμα Μπράχου Αλεξάνδρα

 Κέντρο Αγάπης και Αλληλεγγύης που εδρεύει επί της οδού Κω 44, Παλαιά Κοκκινιά (πρώην Δ2 ΚΑΠΗ)
………Τηλ. 210-4209085, 210-4209568
………Αρμόδια: Ρίμπα Μερσίνη

 Κέντρο Αγάπης και Αλληλεγγύης που εδρεύει επί της οδού Αγία Σοφία & Καλλέργη, Πειραιάς (πρώην Ε1 ΚΑΠΗ)
………Τηλ. 210-4635049, 210-4635930
………Αρμόδια: Μελιανού Κων/να

 Κέντρο Αγάπης και Αλληλεγγύης που εδρεύει επί της οδού Αγίου Δημητρίου & Αγίου Όρους, Πειραιάς (πρώην Ε2 ΚΑΠΗ)
……….Τηλ. 210-4633181
………Αρμόδια: Θειακούλη Παναγιώτα

 Κέντρο Αγάπης και Αλληλεγγύης που εδρεύει επί της οδού Χαϊδαρίου 79 & Ραιδεστού 20 (Λόφος Βώκου) Μανιάτικα (πρώην Ε3 ΚΑΠΗ)
………Τηλ. 210-4207735
………Αρμόδια: Μελιανού Κων/να

Έκδοση πιστοποιητικών υγείας

Έκδοση πιστοποιητικών υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος – χειριστές τροφίμων.
(Βρεφονηπιοκόμοι – Νηπιαγωγοί – Αποκλειστικές Νοσοκόμες)

Δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικών υγείας

α) Ακτινογραφία θώρακος με ιατρική γνωμάτευση (τελευταίου 6μήνου)

β )Παρασιτολογική κοπράνων(τελευταίου 6μήνου)

γ) Καλλιέργεια κοπράνων(τελευταίου 6μήνου)

*Απαιτείται προσκόμιση κάρτας υγείας στους ναυτικούς.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει επίσης να έχει μαζί του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια παραμονής(για τους αλλοδαπούς σε ισχύ).

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2131601804(κ. Γεωργακάκης).

Γραφείο 24(3ος όροφος)

Εμβολιασμοί

Εμβολιασμός απόρων και ανασφαλίστων

Δικαιολογητικά :

α) Άποροι: Βιβλιάριο απορίας σε ισχύ
β) Ανασφάλιστοι: Βιβλιάριο υγείας που έχει ακυρωθεί ,άδεια διαμονής(για αλλοδαπούς),ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού πολιτικού πρόσφυγα (για πρόσφυγες) και υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ανασφάλιστος.

Διενέργεια φυματινοαντιδράσεων και αντιφυματικού εμβολίου σε παιδιά και εμβόλια γενικά που αφορούν το Εθνικό Πρόγραμμα εμβολιασμού.


Δικαιολογητικά:

Βιβλιάριο Υγείας παιδιού ( βιβλιάριο εμβολίων) και συναίνεση γονέα
Πληροφορίες Γραφείο Εμβολίων
Τηλέφωνο:213 1601805

Έκδοση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ Ν.57/73

1. Αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία)

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοτυπία αυτής.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

4. Καταστατικό της Υπηρεσίας ή του Φορέα στο οποίο να προβλέπεται
το Πιστοποιητικό απορίας ως απαιτούμενο δικαιολογητικό, και ο
λόγος χρήσης του.

5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα και φορολογική Δήλωση Ε1 τρέχοντος έτους,
του ενδιαφερόμενου και των συνοικούντων μελών.

6. Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή ένα λογ/σμό ΔΕΗ-ΟΤΕ στο όνομα
του ενδιαφερόμενου εφ’όσον πρόκειται για ιδιόκτητη κατοικία.

7. Βεβαίωση Σχολής , Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, Γνωμάτευση Αναπηρίας κλπ.
(κατά περίπτωση).

8. Φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφαλιστικού φορέα(1η σελίδα και την σελίδα της
τελευταίας θεώρησης).

Προισταμένη Τμήματος: Ερασμία Σωτηροπούλου
Τηλ. Επικοινωνίας : 213-1601803.
Αρμόδιος υπάλληλος: Μ. Γρηγοριάδου
Τηλ.επικοινωνίας : 213-1601808
Ηρώων Πολυτεχνείου 19- 185 32 Πειραιάς
Ε-mail : 
pronoia-ygeia@piraeus.gov.gr

Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ

Για την χορήγησης της άδειας, Ίδρυσης & Λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ απαιτείται πλήρης φάκελος με τα παρακάτω δικαιολογητικά « πρωτότυπα ή αντίγραφα επικυρωμένα ».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υπεύθυνες δηλώσεις (του Ν1599/86) και εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή

1.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΟΥ : Εκδίδεται από την Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ( Θηβών 78 )
Και για την έκδοσή της χρειάζονται :
• Πλήρες Τοπογραφικό διάγραμμα και σειρά (3 αντίγραφα) αρχιτεκτονικών σχεδίων, σύμφωνα με την εγκύκλιο 98 του ΥΠΕΧΩΔΕ Απ.οικ 82070/22.12.89 σύνταξης μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας.
• Οικοδομική άδεια ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτηρίου από την αρμόδια Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο, στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση σε υπάρχον κτήριο.
• Τεχνική έκθεση μηχανικού σε δυο 2 αντίγραφα, η οποία θα περιλαμβάνει :
• τη περιγραφή της προσπελασιμότητας του οικοπέδου.
• Την κατάσταση των οδών προσπέλασης και το στάδιο προόδου εφαρμογής του εγκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
• την δυνατότητα και την επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης.
• πίνακα τελειωμάτων χώρων και περιγραφή του τρόπου κατασκευής του κτηρίου γενικότερα.
• τον αριθμό των παιδιών (βρεφών ή νηπίων) κατά ηλικία που θα εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ. πλήρη περιγραφή των τμημάτων της και της λειτουργίας τους (π.χ. ωράριο λειτουργίας, παρεχόμενες υπηρεσίες όπως φαγητό κ.λ.π. καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : (Τα σχέδια υποβάλλονται σε δυο αντίγραφα όταν δεν μεταβάλλεται η χρήση του ακινήτου ή σε 3 αντίγραφα όταν απαιτείται αλλαγή χρήσης).
Μετά την προέγκριση των σχεδίων από το μηχανικό του Δήμου, εφόσον οι χώροι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην πολεοδομία εάν αυτό απαιτείται αίτημα για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή αλλαγής της χρήσης του κτηρίου.
• Αντίγραφο της οικοδομής άδειας θεωρημένο από το γραφείο Πολεοδομίας για την αποπεράτωση της οικοδομή (Εφόσον πρόκειται για νεοαναγειρόμενη οικοδομή).
2 ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ καταβολής ποσού 147 Ευρώ ( 2ος όροφος Δημαρχείου ¨ Ταμειακή Υπηρεσία ),
3 ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ : ¨ Η μη ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών εις βάρους του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου που θα εκδοθεί η άδεια (2ος όροφος Δημαρχείου ¨ Ταμειακή Υπηρεσία ),
4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια που θα δηλώνει ρητώς τη συμμόρφωση του με τα αναγραφόμενα στο αρ.2 παρ. Α εδ.2 της Υ.Α. Π2β/οικ.2808/97 (Φ.Ε.Κ.645/τ.β’/31-7-1997)
5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.(Γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση σύμφωνα με Κ.Υ.Α. 92605οικ/2005 (ΦΕΚ 1334/τβ΄/21.09.2005)
6 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και δεν διώκεται
7 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας η άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008 (σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, διαβατήριο, άδεια οδήγησης η το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων).
8 Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός – υπήκοος κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας .

9 Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής φωτοαντίγραφο της ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή της προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.
10 Εφόσον πρόκειται για εταιρεία τo Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (Υφίσταται δυνατότητα για αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την Υπηρεσία μας).(Τα δικαιολογητικά 7 8 και 9 θα πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οπωσδήποτε για όλα τα μέλη της τυχόν συνιστωμένης διοίκησης της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.)
11 Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
12 Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλος κυριότητας του ακινήτου
13 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στο όνομα του υπευθύνου που θα εκδοθεί η άδεια, στην οποία θα δηλώνει ότι η Μονάδα θα λειτουργεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται από το αρ.8 της Υ.Α. Π2β/οικ.2808/97 (Φ.Ε.Κ.645/τ.β’/31-7-1997) Κατόπιν γνωμοδότησης της κατά τον νόμο αρμόδιας Επιτροπής καταλληλότητας ότι η Μονάδα συγκεντρώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υ.Α. Π2β/οικ.2808/97 εκδίδεται με απόφαση Δήμαρχου η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδας Φ.Π.Α.Π
14 Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
Αίτηση – δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χώρος είναι έτοιμος για να τον επισκεφτεί η αρμόδια Επιτροπή
Καταλληλότητας.
15 Έναρξη κύκλου εργασιών της επιχείρησης στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας θεωρημένη από την εφορεία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
o Βάσει του αρ. 10 παρ.3 του Ν.3230/2004 η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ενεργεί δειγματολογικό έλεγχο στις υπεύθυνες δηλώσεις που κατατίθενται.
o Αναθεώρηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδα Φ.Π.Α.Δ απαιτείται όταν μεταβάλλεται ένα από τα παρακάτω στοιχεία:
• Το καθεστώς ιδιοκτησίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
• Ο αριθμός των βρεφών- νηπίων που μπορεί να εξυπηρετεί η Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.
• Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
• Η κτιριακή υποδομή της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ.
Στην περίπτωση που η άδεια της μονάδας εκδοθεί στο όνομα Ν.Π.Δ.Δ. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των αρ. 12, 15 και 17 του Ν. 2082/92 (Φ.Ε.Κ. 158/τ.β΄/21.9.1992).
Αίτηση από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή από τρίτους με εξουσιοδότηση

Έγκριση προσωπικού

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1. Αίτηση του υπεύθυνου της μονάδας

2. Τίτλους σπουδών του προσωπικού κατά ειδικότητα και απολυτήριο λυκείου εφόσον είναι απόφοιτοι ιδιωτικών βρεφονηπιακών σχολών (επικυρωμένα)

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που να δηλώνει
α) ότι δε διώκεται ποινικά και δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη
β) ότι δε διώκεται και δεν τελεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση
(Θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής)

4. Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού υγείας (Επικυρωμένο)

5. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (Επικυρωμένο)

6. Όσον αφορά τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών θα κατατεθεί και φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης (Επικυρωμένο)

7. Όσον αφορά τις μαγείρισσες και τις υπεύθυνες καθαριότητας σε περίπτωση που είναι αλλοδαπές, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών θα κατατίθεται και κάρτα άδειας παραμονής.

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΗΔΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( ΜΟΝΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ )

Σας επισημαίνουμε ότι ο υπεύθυνος της μονάδας υποχρεούται βάσει των οικείων διατάξεων να μας υποβάλει άμεσα όλα τα ανωτέρω όταν προσλαμβάνει προσωπικό στη μονάδα του ( οι εξετάσεις για πιστοποιητικό υγείας πραγματοποιούνται Νοσοκομεία, ΙΚΑ, κέντρα υγείας και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα)
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να τηρείτε στη μονάδα σας όλα τα προβλεπόμενα βιβλία όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 13 της 2808/97 Υ.Α.

Δικαιολογητικά για την Α.Α.Ε. Κουρέα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
• ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΡΕΑ: Χωρίς τίτλο σπουδών 1 έτος (300 ένσημα)
Χορηγείται χωρίς εξετάσεις
• ΚΟΥΡΕΑΣ: Χωρίς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών 2 έτη (600 ένσημα)
Με πτυχίο ΤΕΣ ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή
Με πτυχίο TEE Α’ Κύκλου ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» 4 μήνες (100 ένσημα) χορηγείται χωρίς εξετάσεις
Με πτυχίο TEE Β’ Κύκλου ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» χωρίς προϋπηρεσία και χορηγείται χωρίς εξετάσεις.
Ως προϋπηρεσία υπολογίζεται και η πιστοποιημένη απασχόληση σαν κουρέα, κατά τη στρατιωτική θητεία.
• ΚΟΥΡΕΑΣ Α’: άδεια κουρέα και 3 έτη (900 ένσημα) χωρίς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.
Με πτυχίο ΤΕΕ Α’ Κύκλου: Άδεια κουρέα και 2 έτη (600 ένσημα)
Με πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου: Άδεια κουρέα και 1 έτος (300 ένσημα)
Με δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. ειδικότητας «Κομμωτής – Τεχνικός περιποίησης Κόμης» των ΙΕΚ Άδεια κουρέα και 1 έτος (300 ένσημα)
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά στα οποία πρέπει να αναγράφονται: Τα στοιχεία του ερνοδότη του υποψηφίου και ο ακριβής χρόνος απασχόληση του σε κάθε ειδικότητα. Τα πιστοποιητικό που χορηγούνται σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ πρέπει να θεωρούνται από τον οικείο Επόπτη Εργασίας. Όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ, αποδεικνύουν την προϋπηρεσία με πρωτότυπη βεβαίωση από το ΤΕΒΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
2. Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής (για όσους κατέχουν πτυχίο). ΣΗΜ.: ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ TEE Β ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟΥ.
3. Προϋπηρεσία:
• Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ επικυρωμένες φωτοτυπίες ενσήμων και βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναφέρονται οι ημερομηνίες πρόσληψης/απόλυσης καθώς και το είδος της εργασίας θεωρημένη από τον οικείο επόπτη εργασίας
• Για τους ασφαλισμένους στο ΤΕΒΕ πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΒΕ και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
4. Υπεύθυνη Δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου (Χορηγείται από την Υπηρεσία)
5. Παράβολο Δημοσίου (κίτρινο χαρτί) 15 € και παράβολο χαρτοσήμου (πράσινο χαρτί) 30€.
6. Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας – ΟΧΙ ΤΟΥ ΙΚΑ (φωτοτυπίες επικυρωμένες όλες οι συμπληρωμένες του σελίδες).
7. Δύο φωτογραφίες πρόσφατες ίδιες.
8. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γέννησης.
9. Ένα χάρτινο φάκελο με λάστιχα
Για αλλοδαπούς ομογενείς: άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
Για όσους έχουν φοιτήσει /δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό:
• Επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους από το Υπ. Εξωτερικών και η αναγνώριση του από τον ΟΕΕΚ
• Επικυρωμένη φωτοτυπία των ενσήμων τους στο εξωτερικό ή του βιβλιαρίου εργασίας τους και η επίσημη μετάφραση τους από το Υπ. Εξωτερικών
• Βεβαίωση από την κοντινότερη ελληνική αρχή στη πόλη κατά την οποία δραστηριοποιήθηκαν για την εγκυρότητα των παραπάνω ενσήμων τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. 2131601802
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Για την εξεταστική του ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ καταθέτετε δικαιολογητικά ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
2. Για την εξεταστική του ΙΟΥΝΙΟΥ καταθέτετε δικαιολογητικά ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ.
3. Για την εξεταστική του ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ καταθέτετε δικαιολογητικά ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Δικαιολογητικά για την Α.Α.Ε. Κομμωτή – Κομμώτριας

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
• ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗ: Χωρίς τίτλο σπουδών 1 έτος (300 ένσημα)
Χορηγείται χωρίς εξετάσεις
• ΚΟΜΜΩΤΗΣ: Χωρίς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών 3 έτη (900 ένσημα)
Με πτυχίο ΤΕΣ ειδικότητας «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Με πτυχίο TEE Α’ Κύκλου 1 έτος (300 ένσημα)
Με πτυχίο TEE Β’ Κύκλου 9 μήνες (225 ένσημα) χορηγείται χωρίς εξετάσεις
Με δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ ειδικότητας «Κομμωτής – Τεχνικός περιποίησης Κόμης» των ΙΕΚ 6 μήνες (150 ένσημα) χορηγείται χωρίς εξετάσεις • • ΚΟΜΜΩΤΗΣ Α’: Άδεια κομμωτή και 3 έτη (900 ένσημα) χωρίς αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών.
Με πτυχίο TEE Α’ Κύκλου: Άδεια κομμωτή και 2 έτη (600 ένσημα)
Με πτυχίο TEE Β’ Κύκλου: Άδεια κομμωτή και 1 έτος (300 ένσημα)
Με δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. ειδικότητας «Κομμωτής – τεχνικός περιποίησης κόμης» των ΙΕΚ Άδεια κομμωτή και 1 έτος (300 ένσημα)
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά στα οποία πρέπει να αναγράφονται: Τα στοιχεία του εργοδότη του υποψηφίου κα• ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του σε κάθε ειδικότητα. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ πρέπει να θεωρούνται από τον οικείο Επόπτη Εργασίας. Όσοι είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ, αποδεικνύουν την προϋπηρεσία με πρωτότυπη βεβαίωση από το ΤΕΒΕ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση (Χορηγείται από την Υπηρεσία)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής (για όσους κατέχουν πτυχίο). ΣΗΜ.: ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥ TEE Β ΚΥΚΛΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟΥ.
3. Προϋπηρεσία:
❖ Για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ επικυρωμένες φωτοτυπίες ενσήμων και βεβαίωση εργοδότη όπου θα αναφέρονται οι ημερομηνίες πρόσληψης/απόλυσης καθώς και το είδος της εργασίας θεωρημένη από τον οικείο επόπτη εργασίας
❖ Για τους ασφαλισμένους στο ΤΕΒΕ πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΒΕ και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.
4. Υπεύθυνη Δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου (Χορηγείται από την Υπηρεσία)
5. Παράβολο Δημοσίου (κίτρινο χαρτί) 15 € και παράβολο χαρτοσήμου (πράσινο χαρτί) 30€.
6. Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας – ΟΧΙ ΤΟΥ ΙΚΑ – (φωτοτυπίες επικυρωμένες όλες οι συμπληρωμένες του σελίδες).
7. Δύο φωτογραφίες πρόσφατες ίδιες.
8. Επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
9. Ένα χάρτινο φάκελο με λάστιχα
Για αλλοδαπούς ομογενείς: άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
Για όσους έχουν φοιτήσει /δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό:
• Επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους από το Υπ. Εξωτερικών και η αναγνώριση του από τον ΟΕΕΚ
• Επικυρωμένη φωτοτυπία των ενσήμων τους στο εξωτερικό ή του βιβλιαρίου εργασίας τους και η επίσημη μετάφραση τους από το Υπ. Εξωτερικών
• Βεβαίωση από την κοντινότερη ελληνική αρχή στη πόλη κατά την οποία δραστηριοποιήθηκαν για την εγκυρότητα των παραπάνω ενσήμων τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ. 2131601802
ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Για την εξεταστική του ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ καταθέτετε δικαιολογητικά ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
2. Για την εξεταστική του ΙΟΥΝΙΟΥ καταθέτετε δικαιολογητικά ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ
3. Για την εξεταστική του ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ καταθέτετε δικαιολογητικά ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Back to top button
Close