Εικονικές περιηγήσεις στον Πειραιά

 

Η πρόταση αφορά σε μία ολοκληρωμένη δράση εικονικής περιήγησης με βασικό μέσο τις κινητές συσκευές. Ο χρήστης με αφετηρία το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη θα περιηγείται στην πόλη του Πειραιά και με όχημα τις διαδρομές που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό, θα εντοπίζει νεοκλασικά κτίρια, χώρους και στοιχεία τα οποία συνδέουν την αρχιτεκτονική ιστορία του 20ου αιώνα με τη σύγχρονη πόλη του Πειραιά. Το περιεχόμενο αποτελεί την κύρια πηγή για την σωστή παρουσίαση και υποστήριξη όλων των ψηφιακών εφαρμογών. Θα διεξαχθεί εκτεταμένη συλλογή και επιστημονική τεκμηρίωση. Στη συνέχεια θα ψηφιοποιηθούν κατάλληλα τα τεκμήρια που θα επιλεγούν ώστε να εισαχθούν με πλήρη τεκμηριωτικά δεδομένα στην εικονική περιήγηση. Σημαντικό τμήμα της πράξης αποτελεί η δημιουργία ψηφιακών τρισδιάστατων μοντέλων κτιρίων, που θα εισαχθούν στις εφαρμογές εικονικής περιήγησης. Πέρα από την ψηφιακή εφαρμογή περιήγησης για κινητές συσκευές θα δημιουργηθούν:

  • Δικτυακός τόπος παρουσίασης της αρχιτεκτονικής παράδοσης του Πειραιά με βάση δεδομένων του αρχιτεκτονικού πλούτου του Πειραιά.
  • Δημιουργία διαδραστικού χρονολογίου ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του Πειραιά.

Όλες οι εφαρμογές θα απεικονίζουν το περιεχόμενο σε έξη γλώσσες, υποστηρίζοντας σε επόμενη φάση τη δυνατότητα ενσωμάτωσης κι επιπλέον γλωσσών. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης θα παρέχονται ελεύθερα και δωρεάν από το Σύστημα προς όλους τους χρήστες και θα αφορούν στο γενικό κοινό ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργούν έσοδα για τον δικαιούχο από οποιαδήποτε πηγή και δεν θα προβάλλουν επιχειρήσεις ή προϊόντα επιχειρήσεων. Επιπλέον το Σύστημα δεν θα περιλαμβάνει διαφημίσεις και δεν θα δίνει τη δυνατότητα κρατήσεων στους χρήστες του.

Εικονικές περιηγήσεις στον Πειραιά

Εικονικές περιηγήσεις στον Πειραιά                                     Εικονικές περιηγήσεις στον Πειραιά

Back to top button