Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη σε πολίτες και δημότες η Νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αιτημάτων Πολιτών.   Με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων  μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με το Δήμο μας. Το σύστημα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη καταχώρηση ζητημάτων καθημερινότητας που αφορούν το Δήμο, με στόχο την βελτιστοποίηση της εξυπηρέτηση δημοτών και πολιτών.

Οδηγίες Χρήσης εδώ

 

Η υποβολή αφορά αιτήματα σχετικά με τις παρακάτω υπηρεσίες :

1) Δημοτική Αστυνομία

 • Ένσταση προς Δημοτική Αστυνομία
 • Αίτηση για Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

2) Τμήμα Εισπράξεων

 • Αναβίωση χαμένων ρυθμίσεων 2019 και 2020 (Ν.4611/2019 και Ν.4764/2020)
 • Πάγια ρύθμιση 2-24 δόσεις (Ν.4646/2019)
 • Ρύθμιση 2023 (Ν.5036/2023)

3) Τμήμα Εσόδων

 • Αίτηση Κατάληψης Πρόσθετου Κοινόχρηστου Χώρου
 • Αίτηση για Άδεια Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου για κάδους οικοδομικών υλικών
 • Αίτηση Μείωσης Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου (Ν.4795/2021)
 • Αίτηση για Άδεια Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου για ικριώματα
 • Αίτηση για Νέα ‘Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Καταστήματα (Ν.4795/2021)
 • Αίτηση για Άδεια Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου (τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, κουβούκλια περιπτέρων και ψυγεία-σταντ περιπτέρου)
 • Αίτηση για Κατάθεση Τοπογραφικών Σχεδίων
 • Δήλωση Απόδοσης Τέλους 0,5% και 5%

 

4) Ληξιαρχείο

 • Αίτηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 • Αίτηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 • Αίτηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
 • Αίτηση Αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

 

5) Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ

 • Αίτηση περί μη οφειλής ΤΑΠ
 • Υπεύθυνη Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενων

 

6) Δημοτολόγιο

 • Αίτηση για Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Αίτηση για Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Αίτηση για Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
 • Αίτηση για Στρατολογική Χρήση

7) Μητρώο Αρρένων

 • Αίτηση για Βεβαίωση Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων

 

Τo επόμενο διάστημα θα προστεθούν και νέοι τύποι ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Back to top button