Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Οδηγίες Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων

Διαθέσιμοι τύποι αίτησης:

 • Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
  Αίτηση για Απαλλαγή Αναλογούντων Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
  Αίτηση περί μη οφειλής ΤΑΠ (Σχετικό έντυπο)
  Υπεύθυνη Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενων (Σχετικό έντυπο)
 • Τμήμα Εσόδων
  Απαλλαγή Αναλογούντων Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων για Επαγγελματίες
  Αίτηση Κατάληψης Πρόσθετου Κοινόχρηστου Χώρου
  Αίτηση Μείωσης Τελών Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου (Ν.4795/2021)
  Αίτηση για Άδεια Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου
  Αίτηση για Κατάθεση Τοπογραφικών Σχεδίων
  Αίτηση για Νέα Άδεια Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Καταστήματα (Ν.4795/2021)
  Δήλωση Απόδοσης 0,5 & 5%
 • Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  Απαλλαγή Αναλογούντων Τελών Κυριακάτικης Αγοράς
 • Τμήμα Εισπράξεων
  Αίτηση Παράτασης Καταβολής Ταμειακά Βεβαιωμένων Οφειλών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (COVID -19)
  Αίτηση Παράτασης Καταβολής Ταμειακά Βεβαιωμένων Οφειλών ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ σε Επιχείρηση
  (COVID -19)
  Αίτηση Παράτασης Καταβολής Ταμειακά Βεβαιωμένων Οφειλών ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω (COVID -19)
  Αίτηση Παράτασης Καταβολής Ταμειακά Βεβαιωμένων Οφειλών ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ που ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ακίνητο σε επιχείρηση (COVID -19)
  Αίτηση Παράτασης Καταβολής Ταμειακά Βεβαιωμένων Οφειλών ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ που συμπληρώνουν μέχρι 31-12-2020 το 70ο έτος ηλικίας (COVID -19)
 • Δημοτολόγιο
  Πιστοποιητικό Γέννησης
  Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών
  Πιστοποιητικό Ιθαγένειας
  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Ληξιαρχείο
  Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
  Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
  Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου
  Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 • Μητρώο Αρρένων
  Πιστοποιητικό Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 • Δημοτική Αστυνομία
  Αίτηση για Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
  Ένσταση

Τις επόμενες ημέρες θα προστεθούν και νέοι τύποι ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για να καταχωρήσετε μία νέα Αίτηση :
1. Από το υπο-μενού “Αιτήσεις” (στα αριστερά), επιλέξτε “Οι αιτήσεις μου”.
2. Στην οθόνη πιστοποίησης του TaxisNet, που θα εμφανιστεί, εισάγετε τους κωδικούς σας στο TaxisNet.
3. Αμέσως μετά την πιστοποίησή σας, ζητήστε να εμφανιστούν οι Αιτήσεις που βίσκονται στο στάδιο “ΥΠΟΒΟΛΗ”.
4. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί “Εισαγωγή”.
5. Επιλέξτε “Κατηγορία” (π.χ. Ρυθμίσεις) και, κατόπιν, “Υπο-Κατηγορία” (π.χ. Ρύθμιση Ν.4611/2019).
6. Πληκτρολογήστε τα “Στοιχεία Υποβολής”.
7. Από τη γραμμή εργαλείων (πάνω-δεξιά), επιλέξτε “Αποθήκευση”

Για να δείτε τις Αιτήσεις σας :
1. Από το υπο-μενού “Αιτήσεις” (στα αριστερά), επιλέξτε “Οι αιτήσεις μου”.
2. Στην οθόνη πιστοποίησης του TaxisNet, που θα εμφανιστεί, εισάγετε τους κωδικούς σας στο TaxisNet.
3. Αμέσως μετά την πιστοποίησή σας, μπορείτε να εμφανίσετε όλες τις αιτήσεις (επιλέγοντας “Όλα”), τις αιτήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της Υποβολής (επιλέγοντας “ΥΠΟΒΟΛΗ”), τις αιτήσεις που βρίσκονται στο στάδιο της Επεξεργασίας (επιλέγοντας “ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ”) ή τις αιτήσεις που έχουν διεκπεραιωθεί (επιλέγοντας “ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ”).

Παρατηρήσεις
o Στο στάδιο “ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ” ανήκουν και οι αιτήσεις που έχουν απορριφθεί.

Για να ανοίξετε μία Αίτηση σε κατάσταση επεξεργασίας (ή, απλά, προβολής) :
1. Εμφανίστε τη λίστα των Αιτήσεων σας, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
2. Από τη λίστα των Αιτήσεων, επιλέξτε τη γραμμή της επιθυμητής Αίτησης.
3. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί “Επεξεργασία”.

Για να εκτυπώσετε μία Αίτηση που έχει υποβληθεί οριστικά :
1. Ανοίξτε την Αίτηση, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
2. Από τη “γραμμή εργαλείων” (επάνω-δεξιά), κάντε κλικ στο κουμπί “Εκτύπωση”.

Για να “παραλάβετε” ένα παραδοτέο έντυπο (μόνο για ρυθμίσεις), από μία διεκπεραιωμένη αίτηση :
1. Ανοίξτε την Αίτηση, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
2. Μεταβείτε στην καρτέλα “Παραδοτέα Έντυπα”.
3. Από τη λίστα των παραδοτέων, επιλέξτε τη γραμμή του επιθυμητού εντύπου.
4. Από τη “γραμμή εργαλείων”, κάντε κλικ στο κουμπί “Έντυπο”.
5. Σε περίπτωση που ζητάμε την εκτύπωση “δοσολογίου”, επιλέγουμε: ειδοποιήσεις μου – ιστορικό ειδοποιήσεων – κλικάρουμε τη ρύθμιση που θέλουμε.
Αμέσως πάνω δεξιά εμφανίζεται ένα εικονίδιο με την ονομασία “έντυπο”, το τυπώνουμε, είναι το “δοσολόγιο”.

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις

Back to top button