Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δ/ΝΣΗ : 34ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 21 18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ: 210-4199875 210-4199874 FAX: 213-202-2806 Email : sym.dimoti@piraeus.gov.gr

———–


ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2023)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2022)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2021)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ

Back to top button