Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Δημ. Σύμβουλοι

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

 

 1. Ζηλάκου Χαραλαμπία, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και Βρεφονηπιακών Σταθμών και της μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και Βρεφονηπιακών Σταθμών

 

 1. Αράπης Δηµήτριος,Αντιδήμαρχος Δόμησης & ΓΣΠ και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης & ΓΣΠ

 

 1. Αργουδέλης Αλέξανδρος, Αντιδήµαρχος Οδοποιίας – Αποχέτευσης με αρµοδιότητες της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης, πλην του συντονισµού της Δηµοτικής Συγκοινωνίας του Τµήµατος Οδικών Έργων και Δηµοτικής Συγκοινωνίας.

 

 1. Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών με αρµοδιότητες της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

 

 1. Ζαρακέλη Ανδριάνα, Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αρμοδιότητες της Δ/νσης Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

 1. Καρακατσάνη Αντωνία, Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος-Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς και της μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς

 

 1. Καρύδης Δηµήτριος, Αντιδήµαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

 1. Καψοκόλης Γρηγόριος, Αντιδήµαρχος Προσόδων και Εµπορίου με  αρµοδιότητες της Δ/νσης Προσόδων και Εµπορίου.

 

 1. Μανωλάκος Λεωνίδας, Αντιδήμαρχος Επισκευών – Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επισκευών – Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας

 

 1. Μπουρδάκου Κυριακή, Αντιδήµαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και της μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

 1. Ρέππας Παναγιώτης,  Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

 

 

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

 1. Αλιγιζάκη Ασπασία, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης και της αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Παιδείας και δια Βίου Μάθησης.

 

 1. Βίτσας Γεώργιος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του τομέα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.

 

 1. Βρουβάκης Ελευθέριος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αστικής Κατάστασης και Μητρώου Πολιτών και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης και Μητρώου Πολιτών.

 

 1. Καμαράτος Αλέξανδρος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

 1. Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Αστυνομίας και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.

 

 1. Μοραντζής Αντώνιος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Περιουσίας και Κτηματολογίου και του αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Περιουσίας και Κτηματολογίου.

 

 1. Νταϊφά Ειρήνη, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού και της αναθέτουμε την εποπτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Πολιτισμού.

 

 1. Τουμαζάτου Γερασιμούλα – Αλεξάνδρα, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Δημοτικής Συγκοινωνίας, με αρμοδιότητα ελέγχου και συντονισμού της Δημοτικής συγκοινωνίας
Back to top button