Αντιδήμαρχοι – Εντεταλμένοι Δημ. Σύμβουλοι

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Αβραμίδης Παναγιώτης,Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αλιγιζάκη Ασπασία,Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά,Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών με αρµοδιότητες της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Ζαρακέλη Ανδριάνα,Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εξωστρέφειας και Τουρισμού με αρμοδιότητες της Δ/νσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εξωστρέφειας και Τουρισμού

Ζηλάκου Χαραλαμπία, Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών Σταθμών,με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών

Καρακατσάνη Αντωνία,Αντιδήμαρχος των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης με αρμοδιότητες του Τμήματος Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

Καρύδης Δηµήτριος,Αντιδήµαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης με αρµοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Καψοκόλης Γρηγόριος,Αντιδήµαρχος Προσόδων και Εµπορίου με  αρµοδιότητες της Δ/νσης Προσόδων και Εµπορίου.

Μαρκαριάν Χαρουτιούν,Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας

Μοραντζής Αντώνιος,Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπουρδάκου Κυριακή,Αντιδήμαρχος Περιουσίας και Κτηματολογίου με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιουσίας και Κτηματολογίου

Ρέππας Παναγιώτης,Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρµοδιότητες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Αράπης Δημήτριος,Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης με την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης.

Βίτσας Γεώργιος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών με την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών εκτός του Τμήματος Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης

Βλαχάκος Δημήτριος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών με την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Γέμελος Νικόλαος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού με την εποπτεία και το συντονισμό του τομέα  Αθλητισμού του ΤμήματοςΑθλητισμού, Θεάτρων και Κινηματογράφων της Διεύθυνσης Πολιτισμού

Γκόλφης Νικήτας, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς με την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής και
Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς,

Καμαράτος Αλέξανδρος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Εξυπηρέτησης Πολιτών με την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών

Κατσαφάδος Βασίλειος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλο Αστικής Κατάστασης και Μητρώου Πολιτών με την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Μητρώου Πολιτών

Λιακόσταυρος Χαράλαμπος, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας-Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων με την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Επισκευών Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας εκτός του Τμήματος Επισκευών – Συντήρησης Δικτύου Οδοφωτισμού και Η/Μ Εγκαταστάσεων.

Μανωλάκος Λεωνίδας, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Επισκευών -Συντήρησης Δικτύου Οδοφωτισμού και Η/Μ Εγκαταστάσεων με την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Επισκευών – Συντήρησης Δικτύου
Οδοφωτισμού και Η/Μ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Επισκευών – Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας

Μέντη Σταυρούλα, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Μουσικής Παιδείας με την εποπτεία και το συντονισμό του Τμήματος Φιλαρμονικής και του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Τουμαζάτου Γερασιμούλα – Αλεξάνδρα, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Δημοτικής Συγκοινωνίας, με την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Δημοτικής συγκοινωνίας.

Χατζηαλέξης Ιωάννης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού με την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Πολιτισμού, εκτός από: α) τον τομέα Αθλητισμού του Τμήματος Αθλητισμού, Θεάτρων και Κινηματογράφων και β) το Τμήμα Φιλαρμονικής.

.

Back to top button