Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

15110, 2132022381, 2132022382, 2144054623, 2144054622, 2144054621, 2144054655

Email: kathariotita@piraeus.gov.gr

Διεύθυνση: Θηβών 78 , 5ος όροφος

Email: kathariotita@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο: 21132123040

 

Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Διαχείρισης

Διεύθυνση: Θηβών 78 , 5ος όροφος

Email: anakiklosi@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123046

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123043,  2132123044

 

Τμήμα Κίνησης Οχημάτων – Μηχανημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας

Διεύθυνση: Ρετσίνα 45-47

Email: garaz@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144054650

Λοιπά τηλέφωνα: 2144054643, 2144054644

 

Τμήμα Οδοσάρωσης και Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας

Διεύθυνση: Ρετσίνα 45-47

Email: eidik_syn@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144054633

Λοιπά τηλέφωνα: 2144054632,2144054631,2144054628

 

Τμήμα Μηχανοκίνητης Αποκομιδής ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διεύθυνση:  ΡΕΤΣΙΝΑ 45 – 47

Email: apokomidi@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144054656

Λοιπά τηλέφωνα: 2144054653,2144054652,2144054654

 

Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού

Διεύθυνση: ΡΕΤΣΙΝΑ 45 – 47

Email: sidirisi@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144054624

Λοιπά τηλέφωνα: 2144054627 , 2144054625

                                                    

Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Ανταλλακτικών, Καυσίμων και Λιπαντικών

Διεύθυνση: ΡΕΤΣΙΝΑ 45 – 47

Email: apoth_kafsimon@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144054616

Λοιπά τηλέφωνα: 2144054615 2144054649 2144054648

 

Τμήμα Διαχείρισης και Μεταφοράς ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) και Ανακυκλώσιμων (ΣΜΑ)

Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Email: sxisto.asa@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104008049

 

Τμήματος Διαχείρισης Καυσίμων, Λιπαντικών και Υλικών

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78

Email: diax_kafs@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123041

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123047

 

Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78

Email: kathariotita@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123039

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123035, 2132123013

Back to top button