Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
15510
 2132022382, 2132022381, 2144054623, 2144054622, 2144054621, 2144054655

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ τηλέφωνο: 2132123040

Email: kathariotita@piraeus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΑΡΩΣΗΣ

Θηβών 78  

5ος Όροφος     

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132123045

Τηλέφωνα: 2132123047-8

Email: apokomidi@piraeus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Θηβών 78

5ος Όροφος

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132022752

Τηλέφωνα: 2132123043-46

Email: anakiklosi@piraeus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Θηβών 78

5ος Οροφος

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132123039 

Τηλέφωνα: 2132123035 φαξ: 2132123036

Email: kathariotita@piraeus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΡΕΤΣΙΝΑ 45

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τηλέφωνο: 214 405 4650

Τηλέφωνο Γραμματείας: 214405 4642 – 43 – 44   2144054650

Γραφείο Κίνησης Οχημάτων: 214 405 4640 – 41
FAX: 2104101388

Email: garaz@piraeus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΡΕΤΣΙΝΑ 45

Τηλέφωνα: 2144054624, 2144054645, 2144054625-26-27
FAX: 2104101378

e-mail: sidirisi@piraeus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΡΕΤΣΙΝΑ 45 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝO: 2144054615

ΤΗΛΕΦΩΝA: 2144054616, 2144054649, 2144054651, 2144054638, 2144054617, 2144054618
FAX: 210 4101387

Εmail: apoth_kafsimon@piraeus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΡΕΤΣΙΝΑ 45 

Τηλέφωνα: 2144054633, 2144054628, 2144054629, 2144054631, 2144054632

Εmail: eidik_syn@piraeus.gov.gr

 

Back to top button