Κέντρο Κοινότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Αττική 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09): «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων- Διασφάλιση Κοινωνικής Συνοχής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.eetaa.gr/

 

 

Κέντρο ΚοινότηταςΚέντρο Κοινότητας

 

 

 

 

 

Το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών) υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και εποπτεύεται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής.Στεγάζεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19,στον 3ο όροφο (Γραφεια 16-18) και στελεχώνεται από ειδικό επιστημονικό, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2144028140,2144028141,2144028142,2144028143,2144028144 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο kentrokoinotitas@piraeus.gov.gr

Συνοπτικά, στο Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας διεκπεραιώνονται πλέον οι αιτήσεις για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και υποστηρίζονται οι πολίτες στην υποβολή νέων αιτήσεων για τη χορήγηση αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων. Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των πολιτών από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Για τους αλλοδαπούς πολίτες παρέχεται νομική υποστήριξη-συμβουλευτική για ζητήματα σχετικά με το καθεστώς παραμονής και εργασίας τους στην Ελλάδα, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, αραβόφωνη διερμηνεία και διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση τη συνύπαρξη παιδιών και νέων Ελλήνων και αλλοδαπών.

Το ωράριο λειτουργίας της Δομής είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00 (πλην επίσημων αργιών) και το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού για υποβολή αιτήσεων είναι 09:00-14:00 από Δευτέρα έως και Πέμπτη (η Παρασκευή δεν αποτελεί ημέρα εξυπηρέτησης κοινού, καθώς πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις του πληροφοριακού συστήματος, η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εσωτερικών υποθέσεων, αλλά και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης από το επιστημονικό προσωπικό, κατόπιν προκαθορισμένων συναντήσεων). Επισημαίνεται ότι για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την αποφυγή ενδεχόμενης ταλαιπωρίας των δημοτών πραγματοποιείται πρωτίστως καθορισμός της προσέλευσής τους σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Back to top button