Επιτροπή Ισότητας Δήμου Πειραιά

Επιτροπή Ισότητας Δήμου Πειραιά

 

Επιτροπή Ισότητας Δήμου ΠειραιάH Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά αποτελεί συμβουλευτικό προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο όργανο σε θέματα ισότητας των φύλων. Συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά (αρ. 709/2019) και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.
β) Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής .
γ) Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο .
δ) Συνεργάζεται με τις δομές του ∆ικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

 

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
Έτη 2020-2022
➡️ Τζεφεράκος Αλέξανδρος (Πρόεδρος)
➡️ Βίτσας Γεώργιος (∆ημ. Σύμβουλος)
➡️ Βοϊδονικόλα Κυριακή (υπάλληλος Κοινωνικής Υπηρεσίας)
➡️ Αλεξανδράτου Αναστασία (εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων του ∆ήμου)
➡️ Σαρρής ∆ημήτριος (εμπειρογνώμων δημότης)
➡️ Λαγκαδιανού Αργυρούλα (εμπειρογνώμων δημότης)
➡️ Ευγενία Μερτίκα (εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου)
➡️ Ελένη Κυριαζάκου (εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων)

 


Τρόποι Επικοινωνίας
Οι δυνατότητες υποστήριξης σε γυναίκες θύματα βίας που παρέχονται στην περιοχή του Δήμου Πειραιά:
➡️ Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πειραιά, που λειτουργεί υπό την αιγίδα των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά.
➡️ Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) που λειτουργεί εντός του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00 (Λεωφ. Εθνάρχου Μακαρίου, Νέο Φάληρο, ΤΚ 185 47) Τηλ: 2104828970 & 210 4825372 email: peiraias@isotita.gr
➡️ Η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 που λειτουργεί καθημερινά όλο το 24ωρο
➡️ Η ηλεκτρονική επικοινωνία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά:
στο inbox της σελίδας μας στο Facebook (facebook.com/epitropi.isotitas.piraeus)

 

Μέλη Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
Έτος 2022
➡️ Κυριακή Μπουρδάκου (Πρόεδρος)
➡️ Βίτσας Γεώργιος (∆ημ. Σύμβουλος)
➡️ Βοϊδονικόλα Κυριακή (υπάλληλος Κοινωνικής Υπηρεσίας)
➡️ Αλεξανδράτου Αναστασία (εκπρόσωπος Ένωσης Συλλόγων Γονέων του ∆ήμου)
➡️ Σαρρής ∆ημήτριος (εμπειρογνώμων δημότης)
➡️ Λαγκαδιανού Αργυρούλα (εμπειρογνώμων δημότης)
➡️ Ευγενία Μερτίκα (εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου)
➡️ Ελένη Κυριαζάκου (εκπρόσωπος τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων)

“Σχέδιο δράσης για την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στην τοπική κοινωνία, εντάσσει στην πολιτική του ο Δήμος Πειραιά καθώς με την ομόφωνη ψήφιση στις 21/9/2022 από το Δημοτικό Συμβούλιο του «Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη της Ισότητας των Φύλων 2022-2025», ενσωματώνει στη λειτουργία των υπηρεσιών του και στην επαφή με τους πολίτες, τις αρχές της Ισότητας των Φύλων και την άρση των έμφυλων διακρίσεων.

Το Σχέδιο καταρτίστηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και καθορίζει τις προτεραιότητες, τις ενέργειες και τα μέτρα  που αναλαμβάνει ο Δήμος έως το 2025, προωθώντας την επίτευξη της πραγματικής ισότητας στην πράξη.”
Back to top button