Δράσεις προαγωγής δημόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής στον Δήμο Πειραιά

Σκοπός της δράσης είναι η προαγωγή της δημόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής στο Δήμο Πειραιά με την εφαρμογή δράσεων προληπτικής ιατρικής, ως μέρος της αναγκαίας «αλυσίδας» δράσεων μείωσης της φτώχειας, του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο σκοπός του προγράμματος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών παρεμβάσεων:

   • Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη (προσυμπτωματικός έλεγχος), σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (σχολεία, ΚΑΠΗ), καθώς και στοχευμένη πρόληψη και συμβουλευτική σε ομάδες υψηλού κινδύνου
   • Πιλοτικό πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες που χρήζουν βοήθειας σε θέματα μειωμένης ατομικής και οικογενειακής φροντίδας και υγιεινής και που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού (άστεγοι, ουσιοεξαρτώμενοι)
   • Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών στις πρώτες βοήθειες
   • Δράσεις ενημέρωσης υγιεινής διατροφής, σωματικής άσκησης και προληπτικής  ιατρικής παρακολούθησης, από τα εγκεκριμένα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας
   • Επιδημιολογική έρευνα σε στοχευμένο πληθυσμό του Πειραιά

   

 • Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με τον ανάδοχο, εκπόνησε μια σειρά από μελέτες που απευθύνονται σε όλους τους πολίτες με σκοπό την άμεση και ουσιαστική ενημέρωσή τους σχετικά με ζητήματα υγείας, διατροφής και άσκησης.

Βασικές Αρχές Διατροφής και Άσκησης για Ενήλικες

Έντυπο Συμβουλευτικής για long-covid

Έντυπο Συμβουλευτικής για Καρκίνο

Έντυπο Συμβουλευτικής για Στεφανιαία Νόσο

Έντυπο Συμβουλευτικής για Υπέρταση

Έντυπο Συμβουλευτικής για ΧΑΠ

 

 

Δράσεις προαγωγής δημόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής στον Δήμο Πειραιά
Back to top button