Δράσεις προαγωγής δημόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής στον Δήμο Πειραιά

Σκοπός της δράσης είναι η προαγωγή της δημόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής στο Δήμο Πειραιά με την εφαρμογή δράσεων προληπτικής ιατρικής, ως μέρος της αναγκαίας «αλυσίδας» δράσεων μείωσης της φτώχειας, του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο σκοπός του προγράμματος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων ενδεικτικών παρεμβάσεων:

  • Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη (προσυμπτωματικός έλεγχος), σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (σχολεία, ΚΑΠΗ), καθώς και στοχευμένη πρόληψη και συμβουλευτική σε ομάδες υψηλού κινδύνου
  • Πιλοτικό πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες που χρήζουν βοήθειας σε θέματα μειωμένης ατομικής και οικογενειακής φροντίδας και υγιεινής και που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού (άστεγοι, ουσιοεξαρτώμενοι)
  • Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των στελεχών της Αυτοδιοίκησης και των πολιτών στις πρώτες βοήθειες
  • Δράσεις ενημέρωσης υγιεινής διατροφής, σωματικής άσκησης και προληπτικής  ιατρικής παρακολούθησης, από τα εγκεκριμένα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας
  • Επιδημιολογική έρευνα σε στοχευμένο πληθυσμό του Πειραιά

Δράσεις προαγωγής δημόσιας υγείας και προληπτικής ιατρικής στον Δήμο Πειραιά

Back to top button