Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

10η Συνεδρίαση,Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

9η Συνεδρίαση,Τετάρτη 8 Μαϊου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

8η Συνεδρίαση,Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. (Έκτακτη)

7η Συνεδρίαση,Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.(Έκτακτη)

6η Συνεδρίαση,Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

5η Συνεδρίαση,Τετάρτη 03 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

4η Συνεδρίαση,Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

3η Συνεδρίαση,Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

1η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

24η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

23η Συνεδρίαση,Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.(Έκτακτη)

22η Συνεδρίαση,Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

21η Συνεδρίαση,Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

19η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ

18η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

17η Συνεδρίαση, Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

16η Συνεδρίαση,Πέμπτη 26 Ιουλίου και ώρα 12:00 μ.μ.

15η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

14η Συνεδρίαση, Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

13η Συνεδρίαση,Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

12η Συνεδρίαση,Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ (Έκτακτη)

11η Συνεδρίαση,Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

10η Συνεδρίαση, Δευτέρα 11 του μηνός Ιουνίου και ώρα 12:00 μ.μ.

9η Συνεδρίαση, Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.

8η Συνεδρίαση,Τετάρτη 16 Μαϊου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

7η Συνεδρίαση,Τετάρτη 2 Μαϊου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

6η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

5η Συνεδρίαση,Μ.Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

4η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

3η Συνεδρίαση (συνεχιζόμενη), Τετάρτη 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ

3η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

1η Συνεδρίαση, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Back to top button
Close