Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12η Συνεδρίαση, ∆ευτέρα 25-10-2021 και ώρα 11:00

11η Συνεδρίαση, Πέμπτη 30-09-2021 και ώρα 11:00

10η Συνεδρίαση, Τρίτη 31-08-2021 και ώρα 11:00

9η Συνεδρίαση,Τετάρτη 28-07-2021 και ώρα 11:00

8η Συνεδρίαση,Παρασκευή 09-07-2021 και ώρα 11:00

7η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 28-06-2021 και ώρα 11:00

6η Συνεδρίαση,Τρίτη 22-06-2021 και ώρα 11:00

5η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19/05/2021 και ώρα 11:00

4η Συνεδρίαση, ∆ευτέρα 19/04/2021 και ώρα 11:30

3η Συνεδρίαση,Τετάρτη 17-03-2021 και ώρα 10:30

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 17/02/2021 και ώρα 10:30

1η Συνεδρίαση,Δευτέρα 25/01/2021 και ώρα 10:30

———-

13η Συνεδρίαση,Δευτέρα 21/12/2020 και ώρα 11:30

12η Συνεδρίαση,Πέµπτη 26/11/2020 και ώρα 11:00

11η Συνεδρίαση,Πέµπτη 22/10/2020 και ώρα 10:00π.µ

10η Συνεδρίαση(διά περιφοράς),Τετάρτη 7/10/2020 και ώρα 10:00

9η Συνεδρίαση(διά περιφοράς),Τετάρτη 23/09/2020 και ώρα 10:00

8η Συνεδρίαση(διά περιφοράς),Τρίτη 11/08/2020 και ώρα 10:00

7η Συνεδρίαση(διά περιφοράς),Παρασκευή 24/07/2020 και ώρα 12:00

6η Συνεδρίαση,Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00

5η Συνεδρίαση,Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00

4η Συνεδρίαση,Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00

3η Συνεδρίαση διά περιφοράς,Δευτέρα 11/5/2020 και ώρα 11:00

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ. 

1η Συνεδρίαση,Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00π.μ.

———-


17η Συνεδρίαση,Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00π.μ.

16η Συνεδρίαση,Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00π.μ. 

15η Συνεδρίαση,Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00π.μ. 

14η Συνεδρίαση,Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:30 π.μ.

13η Συνεδρίαση,Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. 

12η Συνεδρίαση,Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

11η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

10η Συνεδρίαση,Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

9η Συνεδρίαση,Τετάρτη 8 Μαϊου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

8η Συνεδρίαση,Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. (Έκτακτη)

7η Συνεδρίαση,Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ.(Έκτακτη)

6η Συνεδρίαση,Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

5η Συνεδρίαση,Τετάρτη 03 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

4η Συνεδρίαση,Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

3η Συνεδρίαση,Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. 

1η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

24η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

23η Συνεδρίαση,Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.(Έκτακτη)

22η Συνεδρίαση,Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

21η Συνεδρίαση,Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

19η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ

18η Συνεδρίαση,Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

17η Συνεδρίαση, Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

16η Συνεδρίαση,Πέμπτη 26 Ιουλίου και ώρα 12:00 μ.μ.

15η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

14η Συνεδρίαση, Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

13η Συνεδρίαση,Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

12η Συνεδρίαση,Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ (Έκτακτη)

11η Συνεδρίαση,Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

10η Συνεδρίαση, Δευτέρα 11 του μηνός Ιουνίου και ώρα 12:00 μ.μ.

9η Συνεδρίαση, Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.

8η Συνεδρίαση,Τετάρτη 16 Μαϊου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

7η Συνεδρίαση,Τετάρτη 2 Μαϊου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

6η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

5η Συνεδρίαση,Μ.Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

4η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

3η Συνεδρίαση (συνεχιζόμενη), Τετάρτη 07 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ

3η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ

2η Συνεδρίαση,Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

1η Συνεδρίαση, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Back to top button
Close