Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής – Αρχείο

50η Συνεδρίαση, Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 και από ώρα 13:00 έως 13:30

Κατάσταση 50ης Συνεδρίασης

49η Συνεδρίαση, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 και από ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ

Κατάσταση 49ης Συνεδρίασης

48η Συνεδρίαση,Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:30

Κατάσταση 48ης-2023 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

47η Συνεδρίαση,Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:30

Κατάσταση 47ης-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

46η Συνεδρίαση,Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00

Κατάσταση 46ης Συνεδρίασης

45η Συνεδρίαση,Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ

Κατάσταση 45ης-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

44η Συνεδρίαση,Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 44ης Συνεδρίασης

43η Συνεδρίαση,Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00

Κατάσταση 43ης Συνεδρίασης

42η Συνεδρίαση,Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00

Κατάσταση 42ης Συνεδρίασης

41η Συνεδρίαση,Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ.

40η Συνεδρίαση,Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ

Κατάσταση 40ης Συνεδρίασης

39η Συνεδρίαση,Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ.

Κατάσταση 39ης Συνεδρίασης

38η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 11:00

Κατάσταση 38ης Συνεδρίασης

37η Συνεδρίαση,Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09:30

Κατάσταση 37ης Συνεδρίασης

36η Συνεδρίαση,Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:00

Κατάσταση 36ης Συνεδρίασης

35η Συνεδρίαση, Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:30

Κατάσταση 35ης Συνεδρίασης

34η Συνεδρίαση,Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ.

Κατάσταση 34ης Συνεδρίασης

33η Συνεδρίαση,Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 09:30

Κατάσταση 33ης Συνεδρίασης

32η Συνεδρίαση,Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00

Κατάσταση 32ης Συνεδρίασης

31η Συνεδρίαση,Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00

Κατάσταση 31ης Συνεδρίασης

30η Συνεδρίαση,Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00

Κατάσταση 30ης Συνεδρίασης

29η Συνεδρίαση, Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023 και ώρα 11:00

29η Συνεδρίαση, Τρίτη 22 Αυγούστου 2023 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 10:00 π.μ (EKTAKTH)

Κατάσταση 29ης Συνεδρίασης

28η Συνεδρίαση,Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Κατάσταση 28ης Συνεδρίασης

27η Συνεδρίαση,Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023 και από ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ

Κατάσταση 27ης Συνεδρίασης

26η Συνεδρίαση,Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ

25η Συνεδρίαση,Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ

Κατάσταση 25ης Συνεδρίασης

24η Συνεδρίαση, Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:30

Κατάσταση 24ης Συνεδρίασης

23η Συνεδρίαση,Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:30

Κατάσταση 23ης Συνεδρίασης

22η Συνεδρίαση,Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:30

Κατάσταση 22ης Συνεδρίασης

21η Συνεδρίαση,Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:30

Κατάσταση 21ης Συνεδρίασης

20η Συνεδρίαση,Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:30

Κατάσταση 20ης Συνεδρίασης

19η Συνεδρίαση,Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 και ώρα 10:00

18η Συνεδρίαση,Παρασκευή 12 Μαϊου 2023 και από ώρα 10:00 έως 10:30

Κατάσταση 18ης Συνεδρίασης

17η Συνεδρίαση,Τρίτη 9 Μαΐου 2023 και ώρα 11:30

Κατάσταση 17ης Συνεδρίασης

16η Συνεδρίαση,Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00

Κατάσταση 16ης Συνεδρίασης

15η Συνεδρίαση,Τρίτη 11 Απριλίου 2023 και ώρα 11:00 

Κατάσταση 15ης Συνεδρίασης

14η Συνεδρίαση,Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00

Κατάσταση 14ης Συνεδρίασης

13η Συνεδρίαση,Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2023 και από ώρα 10:30 έως 11:00

Κατάσταση 13ης Συνεδρίασης

12η Συνεδρίαση, Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:30

Κατάσταση 12ης Συνεδρίασης

11η Συνεδρίαση, Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:30

Κατάσταση 11ης Συνεδρίασης

10η Συνεδρίαση,Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00

Κατάσταση 10ης Συνεδρίασης

9η Συνεδρίαση,Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Κατάσταση 9ης Συνεδρίασης

8η Συνεδρίαση,Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 14.00

Κατάσταση 8ης Συνεδρίασης

7η Συνεδρίαση,Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00

Κατάσταση 7ης Συνεδρίασης

6η Συνεδρίαση,Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00(Έκτακτη)

Κατάσταση 6ης Συνεδρίασης

5η Συνεδρίαση,Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:30

Κατάσταση 5ης Συνεδρίασης

4η Συνεδρίαση,Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 11:30(ΟΕ)

Κατάσταση 4ης Συνεδρίασης

3η Συνεδρίαση,Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:30 (Έκτακτη)

Κατάσταση 3ης Συνεδρίασης

2η Συνεδρίαση,Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00

Κατάσταση 2ης Συνεδρίασης

1η Συνεδρίαση,Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 και από
ώρα 10:00 έως 10:30 (Έκτακτη)

Κατάσταση 1ης Συνεδρίασης

 

———————————————————————-

56η Συνεδρίαση,Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 (ΟΕ)

55η Συνεδρίαση,Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 (Έκτακτη)

Κατάσταση 55ης Συνεδρίασης

54η Συνεδρίαση,Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00

Κατάσταση 54ης Συνεδρίασης

53η Συνεδρίαση Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00

Κατάσταση 53ης Συνεδρίασης

51η Συνεδρίαση,Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Κατάσταση 51ης Συνεδρίασης

50η Συνεδρίαση,Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 (Έκτακτη)

Κατάσταση 50ης Συνεδρίασης

49η Συνεδρίαση,Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:30 (Έκτακτη)

Κατάσταση 49ης Συνεδρίασης

48η Συνεδρίαση,Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00

Κατάσταση 48ης Συνεδρίασης

47η Συνεδρίαση,Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:30

Κατάσταση 47ης Συνεδρίασης

46η Συνεδρίαση, Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00

Κατάσταση 46ης Συνεδρίασης

45η Συνεδρίαση,Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00

Κατάσταση 45ης Συνεδρίασης

44η Συνεδρίαση,Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και από ώρα 10:30 έως 11:00 (Έκτακτη)

Κατάσταση 44ης Συνεδρίασης

43η Συνεδρίαση,Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:30 (Έκτακτη)

Κατάσταση 43ης Συνεδρίασης

42η Συνεδρίαση, Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:30

Κατάσταση 42ης Συνεδρίασης

41η Συνεδρίαση,Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 (Έκτακτη)

Κατάσταση 41ης Συνεδρίασης

40η Συνεδρίαση,Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00

Κατάσταση 40ης Συνεδρίασης

39η Συνεδρίαση, Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00

Κατάσταση 39ης Συνεδρίασης

38η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:30

Κατάσταση 38ης Συνεδρίασης

37η Συνεδρίαση, Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:30

Κατάσταση 37ης Συνεδρίασης

36η Συνεδρίαση, Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:30

Κατάσταση 36ης Συνεδρίασης

35η Συνεδρίαση, 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00

Κατάσταση 35ης Συνεδρίασης

34η Συνεδρίαση, Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00

Κατάσταση 34ης Συνεδρίασης

33η Συνεδρίαση,Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00

Κατάσταση 33ης Συνεδρίασης

32η Συνεδρίαση,Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 και από ώρα 12:00 έως 12:30 (Έκτακτη)

Κατάσταση 32ης Συνεδρίασης

31η Συνεδρίαση,Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 και από ώρα 12:00 έως 12:30 (Έκτακτη)

Κατάσταση 31ης Συνεδρίασης

30η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00

Κατάσταση 30ης Συνεδρίασης

29η Συνεδρίαση,Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00

Κατάσταση 29ης Συνεδρίασης

28η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00 π.µ.

Κατάσταση 28ης Συνεδρίασης

27η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00 π.µ.

Κατάσταση 27ης Συνεδρίασης

26η Συνεδρίαση,24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.30 π.µ.

Κατάσταση 26ης Συνεδρίασης

25η Συνεδρίαση,Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 (EKTAKTH)

Κατάσταση 25ης Συνεδρίασης

24η Συνεδρίαση,Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00

Κατάσταση 24ης Συνεδρίασης

23η Συνεδρίαση,Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και από ώρα 12:00 έως 12:30 (EKTAKTH)

Κατάσταση 23ης Συνεδρίασης

22η Συνεδρίαση,Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:30

Κατάσταση 22ης Συνεδρίασης

21η Συνεδρίαση,Τετάρτη 25 Μαίου 2022 και από ώρα 11:00 έως 11:30 (EKTAKTH)

Κατάσταση 21ης Συνεδρίασης

20η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 23 Μαίου 2022 και ώρα 12:00 (ΟΕ)

Κατάσταση 20ης Συνεδρίασης

19η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 16 Μαίου 2022 και ώρα 13:00

Κατάσταση 19ης Συνεδρίασης

18η Συνεδρίαση,9 Μαίου 2022 και ώρα 11:30

Κατάσταση 18ης Συνεδρίασης

17η Συνεδρίαση,Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 11:30

Κατάσταση 17ης Συνεδρίασης

16η Συνεδρίαση,Τρίτη 19 Απριλίου 2022 και από ώρα 10:00 έως 10:30(EKTAKTH)

Κατάσταση 16ης Συνεδρίασης

15η Συνεδρίαση,Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00(OE)

Κατάσταση 15ης Συνεδρίασης

14η Συνεδρίαση,Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 και από ώρα 12:00 έως 12:30

Κατάσταση 14ης Συνεδρίασης

13η Συνεδρίαση,Τρίτη 5 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00(EKTAKTH)

Κατάσταση 13ης Συνεδρίασης

12η Συνεδρίαση,Πέµπτη 31 Μαρτίου 2022 και από ώρα 12:00 έως 12:30(EKTAKTH)

Κατάσταση 12ης Συνεδρίασης

11η Συνεδρίαση,Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:30

Κατάσταση 11ης Συνεδρίασης

10η Συνεδρίαση,23 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00

Κατάσταση 10ης Συνεδρίασης

9η Συνεδρίαση,Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:30(EKTAKTH)

Κατάσταση 9ης Συνεδρίασης

8η Συνεδρίαση,Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00

Κατάσταση 8ης Συνεδρίασης

7η Συνεδρίαση,Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00

Κατάσταση 7ης Συνεδρίασης

6η Συνεδρίαση,Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00

Κατάσταση 6ης Συνεδρίασης

5η Συνεδρίαση,Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00

Κατάσταση 5ης Συνεδρίασης

4η Συνεδρίαση,Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 12:00

Κατάσταση 4ης Συνεδρίασης

3η Συνεδρίαση,Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00(EKTAKTH)

Κατάσταση 3ης Συνεδρίασης

2η Συνεδρίαση,Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00

Κατάσταση 2ης Συνεδρίασης

1η Συνεδρίαση,Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 (EKTAKTH)

Κατάσταση 1ης Συνεδρίασης


55η Συνεδρίαση,Δευτέρα 27 ∆εκεµβρίου 2021 και από ώρα 12:00 έως 12:30

Κατάσταση 55ης Συνεδρίασης

54η Συνεδρίαση,Τετάρτη 22 ∆εκεµβρίου 2021 και ώρα 11:00

Κατάσταση 54ης Συνεδρίασης

53η Συνεδρίαση,Τρίτη 14 ∆εκεµβρίου 2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 53ης Συνεδρίασης

52η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 6 ∆εκεµβρίου 2021 και ώρα 13:00

Κατάσταση 52ης Συνεδρίασης

51η Συνεδρίαση,Τρίτη 30 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 12:00 (oε)

Κατάσταση 51ης Συνεδρίασης

50η Συνεδρίαση,Πέµπτη 25 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 50ης Συνεδρίασης

49η Συνεδρίαση,Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:30

Κατάσταση 49ης Συνεδρίασης

48η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 11:00

Κατάσταση 48ης Συνεδρίασης

47η Συνεδρίαση,Τετάρτη 3 Νοεµβρίου 2021 και από ώρα 12:00 έως 12:30

Κατάσταση 47ης Συνεδρίασης

46η Συνεδρίαση,Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 09:30 (οε)

Κατάσταση 46ης Συνεδρίασης

45η Συνεδρίαση,Παρασκευή 22 Οκτωβρίου και ώρα 12:00

Κατάσταση 45ης Συνεδρίασης

43η Συνεδρίαση,Παρασκευή 8 Οκτω

44η Συνεδρίαση,Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ώρα 12:00

Κατάσταση 44ης Συνεδρίασης

43η Συνεδρίαση,Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00

Κατάσταση 43ης Συνεδρίασης

42η Συνεδρίαση,Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:30

Κατάσταση 42ης Συνεδρίασης

41η Συνεδρίαση,Τρίτη 05 Οκτωβρίου και ώρα 13:00

Κατάσταση 41ης Συνεδρίασης

40η Συνεδρίαση,Πέµπτη 30 Σεπτεµβρίου και ώρα 12:00

Κατάσταση 40ης Συνεδρίασης

39η Συνεδρίαση,Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00

Κατάσταση 39ης Συνεδρίασης

38η Συνεδρίαση,Τετάρτη 22 Σεπτεµβρίου και ώρα 12:00

Κατάσταση 38ης Συνεδρίασης

37η Συνεδρίαση,Τρίτη 14 Σεπτεµβρίου και ώρα 12:00

Κατάσταση 37ης Συνεδρίασης

36η Συνεδρίαση,Τρίτη 7 Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 13:45

Κατάσταση 36ης Συνεδρίασης

35η Συνεδρίαση, ∆ευτέρα 30 / 08 / 2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 35ης Συνεδρίασης

34η Συνεδρίαση, Τρίτη 24 / 08 / 2021 και ώρα 11:30

Κατάσταση 34ης Συνεδρίασης

33η Συνεδρίαση, ∆ευτέρα 23 / 08 / 2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 33ης Συνεδρίασης

32η Συνεδρίαση, Τετάρτη 11 / 08 /2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 32ης Συνεδρίασης

31η Συνεδρίαση,Τρίτη 27 / 07 / 2021 και ώρα 11:30

Κατάσταση 31ης Συνεδρίασης

30η Συνεδρίαση,Τρίτη 20 / 07 / 2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 30ης Συνεδρίασης

29η Συνεδρίαση,Τετάρτη 14 / 07 / 2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 29ης Συνεδρίασης

28η Συνεδρίαση,Τρίτη 06/07/2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 28ης Συνεδρίασης

27η Συνεδρίαση,Τρίτη 29/06/2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 27ης Συνεδρίασης

26η Συνεδρίαση, Πέµπτη 24/06/2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 26ης Συνεδρίασης

25η Συνεδρίαση,Τρίτη 15/06/2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 25ης Συνεδρίασης

24η Συνεδρίαση,Τρίτη 08/06/2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 24ης Συνεδρίασης

23η Συνεδρίαση,Παρασκευή 28–05-2021 και ώρα 9:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 23ης Συνεδρίασης

22η Συνεδρίαση,Δευτέρα 24/05/2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 22ης Συνεδρίασης

21η Συνεδρίαση,Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 21ης Συνεδρίασης

20η Συνεδρίαση,Παρασκευή 07–05-2021 και ώρα 12:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 20ης Συνεδρίασης

19η Συνεδρίαση,Τρίτη 27–4-2021 και ώρα 11:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 19ης Συνεδρίασης

18η Συνεδρίαση,Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 12:15(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 18ης Συνεδρίασης

17η Συνεδρίαση,Τρίτη 20/04/2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 17ης Συνεδρίασης

16η Συνεδρίαση,Τετάρτη 14-4-2021 και ώρα 12:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 16ης Συνεδρίασης

15η Συνεδρίαση,Τρίτη 06/04/2021 και ώρα 12:30

Κατάσταση 15ης Συνεδρίασης

14η Συνεδρίαση,Παρασκευή 02/04/2021 και ώρα 11:00

Κατάσταση 14ης Συνεδρίασης

13η Συνεδρίαση,Τρίτη 23/3/2021 και ώρα 11:00

Κατάσταση 13ης Συνεδρίασης

12η Συνεδρίαση,Τρίτη 16/3/2021 και ώρα 12:00

Κατάσταση 12ης Συνεδρίασης

11η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10/3/2021 και ώρα 11:00

Κατάσταση 11ης Συνεδρίασης

10η Συνεδρίαση,Πέµπτη 04/03/2021 και ώρα 13:15(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 10ης Συνεδρίασης

9η Συνεδρίαση,Τετάρτη 24/02/2021 και ώρα 11:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 9ης Συνεδρίασης

8η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 22/02/2021 και ώρα 11:00

Κατάσταση 8ης Συνεδρίασης

7η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10/02/2021 και ώρα 11:00

Κατάσταση 7ης Συνεδρίασης

6η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 01/02/2021 και ώρα 11:00

Κατάσταση 6ης Συνεδρίασης

5η Συνεδρίαση,Παρασκευή 29/01/2021 και ώρα 11:00

Κατάσταση 5ης Συνεδρίασης

4η Συνεδρίαση,Παρασκευή 22/01/2021 και ώρα 11:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 4ης Συνεδρίασης

3η Συνεδρίαση,Παρασκευή 15/01/2021 και ώρα 11:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 3ης Συνεδρίασης

2η Συνεδρίαση,Παρασκευή 08/01/2021 και ώρα 13:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 2ης Συνεδρίασης

1η Συνεδρίαση,Παρασκευή 08/01/2021 και ώρα 11:00

Κατάσταση 1ης Συνεδρίασης

======

60η Συνεδρίαση,Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 11:00

Κατάσταση 60ης Συνεδρίασης

59η Συνεδρίαση,Παρασκευή 18/12/2020 και ώρα 13:00

Κατάσταση 59ης Συνεδρίασης

58η Συνεδρίαση,Παρασκευή 11/12/2020 και ώρα 11:00

Κατάσταση 58ης Συνεδρίασης

57η Συνεδρίαση,Παρασκευή 4/12/2020 και ώρα 10:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 57ης Συνεδρίασης

56η Συνεδρίαση,Τρίτη 1/12/2020 και ώρα 10:30

Κατάσταση 56ης Συνεδρίασης

55η Συνεδρίαση,Τρίτη 24/11/2020 και ώρα 11:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 55ης Συνεδρίασης

54η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18/11/2020 και ώρα 12:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 54ης Συνεδρίασης

53η Συνεδρίαση,Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 11:30 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 53ης Συνεδρίασης

52η Συνεδρίαση,Τετάρτη 11/11/2020 και ώρα 11:30 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 52ης Συνεδρίασης

50η Συνεδρίαση,Τρίτη 3/11/2020 και ώρα 11:30

Κατάσταση 50ης Συνεδρίασης

49η Συνεδρίαση,Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 11:30

Κατάσταση 49ης Συνεδρίασης

48η Συνεδρίαση,Πέµπτη 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 48ης Συνεδρίασης

47η Συνεδρίαση,Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:00 

Κατάσταση 47ης Συνεδρίασης

46η Συνεδρίαση,Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 46ης Συνεδρίασης

45η Συνεδρίαση,Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:30 π.µ.

Κατάσταση 45ης Συνεδρίασης

44η Συνεδρίαση,Τετάρτη 30 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 12:00 π.µ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 44ης Συνεδρίασης

43η Συνεδρίαση,Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Κατάσταση 43ης Συνεδρίασης

42η Συνεδρίαση,Τετάρτη 16 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. 

41η Συνεδρίαση(Διά περιφοράς),∆ευτέρα 14 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.µ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 41ης Συνεδρίασης

40η Συνεδρίαση,Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.µ. .(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 40ης Συνεδρίασης

39η Συνεδρίαση,Τετάρτη 9 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 39ης Συνεδρίασης

38η Συνεδρίαση,Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ.

Κατάσταση 38ης Συνεδρίασης

37η Συνεδρίαση,Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 10.30 π.µ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 37ης Συνεδρίασης

36η Συνεδρίαση(Διά περιφοράς),Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 π.µ

Κατάσταση 36ης Συνεδρίασης

35η Συνεδρίαση(Διά περιφοράς),Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 35ης Συνεδρίασης

34η Συνεδρίαση(Διά περιφοράς),Πέµπτη 30 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30

Κατάσταση 34ης Συνεδρίασης

33η Συνεδρίαση,Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ.

Κατάσταση 33ης Συνεδρίασης

32η Συνεδρίαση,Πέµπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ.

Κατάσταση 32ης Συνεδρίασης

31η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. 

Κατάσταση 31ης Συνεδρίασης

30η Συνεδρίαση,Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 µ. 

Κατάσταση 30ης Συνεδρίασης

29η Συνεδρίαση,Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.00 π.µ. 

Κατάσταση 29ης Συνεδρίασης

28η Συνεδρίαση,Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ.

Κατάσταση 28ης Συνεδρίασης

27η Διά Περιφοράς συνεδρίαση,Πέµπτη 18/06/2020 και ώρα 10:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 27ης Συνεδρίασης

26η Συνεδρίαση,Πέµπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.30 π.µ. 

Κατάσταση 26ης Συνεδρίασης

25η Συνεδρίαση,Τρίτη 26 Μαΐου 2020 και ώρα 12.30 µ.µ.

Κατάσταση 25ης Συνεδρίασης

24η συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη ,την Τετάρτη 13/05/2020 και ώρα 10:00

Κατάσταση 24ης Συνεδρίασης

23η Διά Περιφοράς συνεδρίαση,την Δευτέρα 11/05/2020 και
ώρα 10:00

Κατάσταση 23ης Συνεδρίασης

22η Διά Περιφοράς συνεδρίαση,Πέµπτη 30/04/2020 και ώρα
11:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 22ης Συνεδρίασης

21η Διά Περιφοράς συνεδρίαση,Πέµπτη 23/04/2020 και ώρα 10:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 21ης Συνεδρίασης

20η Διά Περιφοράς συνεδρίαση,Τρίτη 21/04/2020 και ώρα
12:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 20ης Συνεδρίασης

19η Διά Περιφοράς συνεδρίαση,Τρίτη 14/04/2020 και ώρα 13:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 19ης Συνεδρίασης

18η Διά Περιφοράς συνεδρίαση,Πέµπτη 09/04/2020 και ώρα 09:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 18ης Συνεδρίασης

17η Διά Περιφοράς συνεδρίαση,01/04/2020 και ώρα 9:00π.μ(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 17ης Συνεδρίασης

16η Διά Περιφοράς συνεδρίαση,Παρασκευή 27/03/2020 και
ώρα 10:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 16ης Συνεδρίασης

15η Διά Περιφοράς συνεδρίαση ,Παρασκευή 20/03/2020

Κατάσταση 15ης Συνεδρίασης

14η Συνεδρίαση,Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Κατάσταση 14ης Συνεδρίασης

13η Συνεδρίαση,Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 13ης Συνεδρίασης

12η Συνεδρίαση,Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 12:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 12ης Συνεδρίασης

11η Συνεδρίαση,Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 11ης Συνεδρίασης

10η Συνεδρίαση,Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Κατάσταση 10ης Συνεδρίασης

9η Συνεδρίαση,Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Κατάσταση 9ης Συνεδρίασης

8η Συνεδρίαση,Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 8ης Συνεδρίασης

7η Συνεδρίαση,Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Κατάσταση 7ης Συνεδρίασης

6η Συνεδρίαση,Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 6ης Συνεδρίασης

5η Συνεδρίαση,Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.30 π.μ.

Κατάσταση 5ης Συνεδρίασης

4η Συνεδρίαση,Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14.00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 4ης Συνεδρίασης

3η Συνεδρίαση,Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Κατάσταση 3ης Συνεδρίασης

2η Συνεδρίαση,Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Κατάσταση 2ης Συνεδρίασης

1η Συνεδρίαση,Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14.00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 1ης Συνεδρίασης

——————

45η Συνεδρίαση,Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ.

44η Συνεδρίαση,Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

43η Συνεδρίαση,Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 43ης Συνεδρίασης

42η Συνεδρίαση,Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ.

Κατάσταση 42ης Συνεδρίασης

41η Συνεδρίαση,Παρασκευή  29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.

Κατάσταση 41ης Συνεδρίασης

40η Συνεδρίαση,Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 40ης Συνεδρίασης

39η Συνεδρίαση,Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.

Κατάσταση 39ης Συνεδρίασης

38η Συνεδρίαση,Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 38ης Συνεδρίασης

37η Συνεδρίαση,Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 37ης Συνεδρίασης

36η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 36ης Συνεδρίασης

35η Συνεδρίαση,Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14.00  (ΕΚΤΑΚΤΗ) 

Κατάσταση 35ης Συνεδρίασης

34η Συνεδρίαση,Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 34ης Συνεδρίασης

33η Συνεδρίαση,Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 33ης Συνεδρίασης

32η Συνεδρίαση,Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 32ης Συνεδρίασης

31η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00

Κατάσταση 31ης Συνεδρίασης

30η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:30 π.μ.

Κατάσταση 30ης Συνεδρίασης

29η Συνεδρίαση,Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 29ης Συνεδρίασης

28η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 π.μ (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 28ης Συνεδρίασης

27η Συνεδρίαση,Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:30 π.μ (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 27ης Συνεδρίασης

26η Συνεδρίαση,Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 26ης Συνεδρίασης

25η Συνεδρίαση,Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 25ης Συνεδρίασης

24η Συνεδρίαση,Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 24ης Συνεδρίασης

23η Συνεδρίαση,Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 23ης Συνεδρίασης

22η Συνεδρίαση,Τρίτη 11  Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 22ης Συνεδρίασης

21η Συνεδρίαση,Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 21ης Συνεδρίασης

20η Συνεδρίαση,Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 20ης Συνεδρίασης

19η Συνεδρίαση,Πέμπτη 30 Μαίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 19ης Συνεδρίασης

18η Συνεδρίαση,Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00

Κατάσταση 18ης Συνεδρίασης

17η Συνεδρίαση,Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 17ης Συνεδρίασης

16η Συνεδρίαση, Τρίτη 30 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 16ης Συνεδρίασης

15η Συνεδρίαση, Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 14:30 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 15ης Συνεδρίασης

14η Συνεδρίαση,Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 14ης Συνεδρίασης

13η Συνεδρίαση,Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 13ης Συνεδρίασης

12η Συνεδρίαση,Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 12ης Συνεδρίασης

11η Συνεδρίαση,Δευτέρα 1  Απριλίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 11ης Συνεδρίασης

10η Συνεδρίαση,Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ.

Κατάσταση 10ης Συνεδρίασης

9η Συνεδρίαση,Παρασκευή 8  Μαρτίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.

Κατάσταση 9ης Συνεδρίασης

8η Συνεδρίαση,Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 8ης Συνεδρίασης

7η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 7ης Συνεδρίασης

6η Συνεδρίαση,Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ. 

Κατάσταση 6ης Συνεδρίασης

5η Συνεδρίαση,Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ. 

Κατάσταση 5ης Συνεδρίασης

4η Συνεδρίαση,Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 4ης Συνεδρίασης

3η Συνεδρίαση,Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ(EKTAKTH)

Κατάσταση 3ης Συνεδρίασης

2η Συνεδρίαση,Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.(EKTAKTH)

Κατάσταση 2ης Συνεδρίασης

1η Συνεδρίαση,Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 1ης Συνεδρίασης

 

64η Συνεδρίαση, Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ

Κατάσταση 64ης Συνεδρίασης

63η Συνεδρίαση,Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 63ης Συνεδρίασης

62η Συνεδρίαση,Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 62ης Συνεδρίασης

61η Συνεδρίαση,Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 61ης Συνεδρίασης

60η Συνεδρίαση,Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 60ης Συνεδρίασης

59η Συνεδρίαση,Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 59ης Συνεδρίασης

58η Συνεδρίαση,Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 58ης Συνεδρίασης

57η Συνεδρίαση,Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 57ης Συνεδρίασης

56η Συνεδρίαση,Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 56ης Συνεδρίασης

55η Συνεδρίαση,Τρίτη 6  Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.

Κατάσταση 55ης Συνεδρίασης

54η Συνεδρίαση,Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

Κατάσταση 54ης Συνεδρίασης

53η Συνεδρίαση,Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 52ης Συνεδρίασης

52η Συνεδρίαση,Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 52ης Συνεδρίασης

51η Συνεδρίαση,Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 51ης Συνεδρίασης

50η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 50ης Συνεδρίασης

49η Συνεδρίαση,Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. 

Κατάσταση 49ης Συνεδρίασης

48η Συνεδρίαση, Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 48ης Συνεδρίασης

47η Συνεδρίαση,Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 47ης Συνεδρίασης

46η Συνεδρίαση,Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.  

Κατάσταση 46ης Συνεδρίασης

45η Συνεδρίαση,Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30

Κατάσταση 45ης Συνεδρίασης

44η Συνεδρίαση,12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00

Κατάσταση 44ης Συνεδρίασης

43η Συνεδρίαση, Πέμπτη 30 Αυγούστου και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 43ης Συνεδρίασης

42η Συνεδρίαση, Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 42ης Συνεδρίασης

41η Συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 41ης Συνεδρίασης

40η Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 40ης Συνεδρίασης

39η Συνεδρίαση,25 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 39ης Συνεδρίασης

38η Συνεδρίαση,18 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30 μ.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 38ης Συνεδρίασης

37η Συνεδρίαση,Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 37ης Συνεδρίασης

29η Συνεδρίαση,Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

28η Συνεδρίαση, Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 28ης Συνεδρίασης

28 Συνεδρίαση , ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.

28η Συνεδρίαση, ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ.

28η Συνεδρίαση,∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 11.00 π.µ.

27η Συνεδρίαση, Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 27ης Συνεδρίασης

26η Συνεδρίαση,Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π. μ.

Κατάσταση 26ης ΣυνεδρίασηςΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΕ 32η-ΕΚΤΑΚΤΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Back to top button