Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

3η Συνεδρίαση,Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

2η Συνεδρίαση,Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ.

1η Συνεδρίαση,Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14.00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

——————

45η Συνεδρίαση,Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ.

44η Συνεδρίαση,Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

43η Συνεδρίαση,Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 43ης Συνεδρίασης

42η Συνεδρίαση,Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ.

Κατάσταση 42ης Συνεδρίασης

41η Συνεδρίαση,Παρασκευή  29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.

Κατάσταση 41ης Συνεδρίασης

40η Συνεδρίαση,Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 40ης Συνεδρίασης

39η Συνεδρίαση,Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.

Κατάσταση 39ης Συνεδρίασης

38η Συνεδρίαση,Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 38ης Συνεδρίασης

37η Συνεδρίαση,Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 37ης Συνεδρίασης

36η Συνεδρίαση,Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 36ης Συνεδρίασης

35η Συνεδρίαση,Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14.00  (ΕΚΤΑΚΤΗ) 

Κατάσταση 35ης Συνεδρίασης

34η Συνεδρίαση,Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13.00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 34ης Συνεδρίασης

33η Συνεδρίαση,Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 33ης Συνεδρίασης

32η Συνεδρίαση,Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 32ης Συνεδρίασης

31η Συνεδρίαση,Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00

Κατάσταση 31ης Συνεδρίασης

30η Συνεδρίαση,Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9:30 π.μ.

Κατάσταση 30ης Συνεδρίασης

29η Συνεδρίαση,Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 29ης Συνεδρίασης

28η Συνεδρίαση, Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00 π.μ (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 28ης Συνεδρίασης

27η Συνεδρίαση,Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:30 π.μ (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 27ης Συνεδρίασης

26η Συνεδρίαση,Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 26ης Συνεδρίασης

25η Συνεδρίαση,Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 25ης Συνεδρίασης

24η Συνεδρίαση,Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 24ης Συνεδρίασης

23η Συνεδρίαση,Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 23ης Συνεδρίασης

22η Συνεδρίαση,Τρίτη 11  Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 22ης Συνεδρίασης

21η Συνεδρίαση,Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:30 μ.μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 21ης Συνεδρίασης

20η Συνεδρίαση,Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 20ης Συνεδρίασης

19η Συνεδρίαση,Πέμπτη 30 Μαίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 19ης Συνεδρίασης

18η Συνεδρίαση,Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00

Κατάσταση 18ης Συνεδρίασης

17η Συνεδρίαση,Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 17ης Συνεδρίασης

16η Συνεδρίαση, Τρίτη 30 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 16ης Συνεδρίασης

15η Συνεδρίαση, Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 14:30 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 15ης Συνεδρίασης

14η Συνεδρίαση,Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00 (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 14ης Συνεδρίασης

13η Συνεδρίαση,Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 13ης Συνεδρίασης

12η Συνεδρίαση,Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 12ης Συνεδρίασης

11η Συνεδρίαση,Δευτέρα 1  Απριλίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 11ης Συνεδρίασης

10η Συνεδρίαση,Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:30 π.μ.

Κατάσταση 10ης Συνεδρίασης

9η Συνεδρίαση,Παρασκευή 8  Μαρτίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ.

Κατάσταση 9ης Συνεδρίασης

8η Συνεδρίαση,Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 8ης Συνεδρίασης

7η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 7ης Συνεδρίασης

6η Συνεδρίαση,Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ. 

Κατάσταση 6ης Συνεδρίασης

5η Συνεδρίαση,Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ. 

Κατάσταση 5ης Συνεδρίασης

4η Συνεδρίαση,Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 4ης Συνεδρίασης

3η Συνεδρίαση,Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ(EKTAKTH)

Κατάσταση 3ης Συνεδρίασης

2η Συνεδρίαση,Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.(EKTAKTH)

Κατάσταση 2ης Συνεδρίασης

1η Συνεδρίαση,Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 1ης Συνεδρίασης

 

64η Συνεδρίαση, Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ

Κατάσταση 64ης Συνεδρίασης

63η Συνεδρίαση,Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 63ης Συνεδρίασης

62η Συνεδρίαση,Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 62ης Συνεδρίασης

61η Συνεδρίαση,Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 61ης Συνεδρίασης

60η Συνεδρίαση,Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 60ης Συνεδρίασης

59η Συνεδρίαση,Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 59ης Συνεδρίασης

58η Συνεδρίαση,Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 58ης Συνεδρίασης

57η Συνεδρίαση,Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 57ης Συνεδρίασης

56η Συνεδρίαση,Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 56ης Συνεδρίασης

55η Συνεδρίαση,Τρίτη 6  Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ.

Κατάσταση 55ης Συνεδρίασης

54η Συνεδρίαση,Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. 

Κατάσταση 54ης Συνεδρίασης

53η Συνεδρίαση,Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 52ης Συνεδρίασης

52η Συνεδρίαση,Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 52ης Συνεδρίασης

51η Συνεδρίαση,Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 51ης Συνεδρίασης

50η Συνεδρίαση,Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 50ης Συνεδρίασης

49η Συνεδρίαση,Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. 

Κατάσταση 49ης Συνεδρίασης

48η Συνεδρίαση, Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 48ης Συνεδρίασης

47η Συνεδρίαση,Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 47ης Συνεδρίασης

46η Συνεδρίαση,Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.  

Κατάσταση 46ης Συνεδρίασης

45η Συνεδρίαση,Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30

Κατάσταση 45ης Συνεδρίασης

44η Συνεδρίαση,12 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00

Κατάσταση 44ης Συνεδρίασης

43η Συνεδρίαση, Πέμπτη 30 Αυγούστου και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 43ης Συνεδρίασης

42η Συνεδρίαση, Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Κατάσταση 42ης Συνεδρίασης

41η Συνεδρίαση, Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 41ης Συνεδρίασης

40η Συνεδρίαση, Τρίτη 31 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 40ης Συνεδρίασης

39η Συνεδρίαση,25 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 39ης Συνεδρίασης

38η Συνεδρίαση,18 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:30 μ.μ.(ΕΚΤΑΚΤΗ)

Κατάσταση 38ης Συνεδρίασης

37η Συνεδρίαση,Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Κατάσταση 37ης Συνεδρίασης

29η Συνεδρίαση,Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

28η Συνεδρίαση, Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 28ης Συνεδρίασης

27η Συνεδρίαση, Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 27ης Συνεδρίασης

26η Συνεδρίαση,Πέμπτη 17 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00 π. μ.

Κατάσταση 26ης Συνεδρίασης

Back to top button
Close