Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής

28η Συνεδρίαση,Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 και από ώρα 13:15 έως 13:30 

27η Συνεδρίαση,Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ

26η Συνεδρίαση, Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ.

Κατάσταση 26ης Συνεδρίασης

25η Συνεδρίαση, Δευτέρα 27 Μαίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ

Κατάσταση 25ης Συνεδρίασης

24η Συνεδρίαση,Τετάρτη 22 Μαίου 2024 και από ώρα 11:00 έως 11:15

Κατάσταση 24ης Συνεδρίασης

23η Συνεδρίαση,ν Δευτέρα 20 Μαίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ

Κατάσταση 23ης Συνεδρίασης

22η Συνεδρίαση, Δευτέρα 13 Μαίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ

Κατάσταση 22ης Συνεδρίασης

21η Συνεδρίαση,Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ.

Κατάσταση 21ης Συνεδρίασης

20η Συνεδρίαση,Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ

Κατάσταση 20ης Συνεδρίασης

19η Συνεδρίαση,Τρίτη 16 Απριλίου 2024 και από ώρα 13:00 έως 13:15

18η Συνεδρίαση,Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00 π.μ

17η Συνεδρίαση, Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 και από ώρα 10:00 έως 10:15

16η Συνεδρίαση, Τρίτη 9 Απριλίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ

Κατάσταση 16ης Συνεδρίασης

15η Συνεδρίαση,Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ.

Κατάσταση 15ης Συνεδρίασης

14η Συνεδρίαση, Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 και από ώρα 10:00 έως 10:15

Κατάσταση 14ης Συνεδρίασης

13η Συνεδρίαση,Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ

Κατάσταση 13ης Συνεδρίασης

12η Συνεδρίαση,Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 και από ώρα 13:00 έως 13:15

Κατάσταση 12ης Συνεδρίασης

11η Συνεδρίαση,Τρίτη 12 Μαρτίου 2024 και από ώρα 10:00 έως 10:30

Κατάσταση 11ης Συνεδρίασης

10η Συνεδρίαση,Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 και ώρα 11:00

Κατάσταση 10ης Συνεδρίασης

9η Συνεδρίαση, Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ

Κατάσταση 9ης Συνεδρίασης

8η Συνεδρίαση,Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 και από ώρα 13:00 έως 13:30

Κατάσταση 8ης Συνεδρίασης

7η Συνεδρίαση, Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 7ης Συνεδρίασης

6η Συνεδρίαση, Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ

Κατάσταση 6ης Συνεδρίασης

5η Συνεδρίαση, Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και από ώρα 10:00 έως 10:30

Κατάσταση 5ης Συνεδρίασης

4η Συνεδρίαση,Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ

Κατάσταση 4ης Συνεδρίασης

3η Συνεδρίαση,Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 3ης Συνεδρίασης

2η Συνεδρίαση,Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.,

Κατάσταση 2ης Συνεδρίασης

1η Συνεδρίαση,Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.

Κατάσταση 1ης Συνεδρίασης

Back to top button