Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού

 

Η πρόταση αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης προορισμού (Destination Management System), τουριστικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα καλύτερης προβολής του τουριστικού προορισμού που λέγεται «Πόλη του Πειραιά». Το σύστημα θα συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει όλη την τουριστική πληροφορία του Δήμου Πειραιά και θα ενημερώνεται – επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα παρέχοντας ολοκληρωμένες, καινοτόμες, «έξυπνες», υπηρεσίες e-tourism, οι οποίες θα δίνουν στο γενικό κοινό – χρήστες της πλατφόρμας, τη δυνατότητα να γνωρίσουν και στη συνέχεια να επιλέξουν τον προορισμό λαμβάνοντας υπόψη και τις ελεύθερα παρεχόμενες υπηρεσίες (πολιτιστικές εκδηλώσεις / διαδρομές κτλ) του Δήμου Πειραιά. Το Προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης θα παρέχονται ελεύθερα και δωρεάν από το Σύστημα προς όλους τους χρήστες και θα αφορούν στο γενικό κοινό ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα δημιουργούν έσοδα για τον δικαιούχο από οποιαδήποτε πηγή και δεν θα προβάλλουν επιχειρήσεις ή προϊόντα επιχειρήσεων. Επιπλέον το Σύστημα δεν θα περιλαμβάνει διαφημίσεις και δεν θα δίνει τη δυνατότητα κρατήσεων ή πώλησης εισιτηρίων στους χρήστες του. Ενώ τέλος, οι εισαχθείσες στις ψηφιακές πλατφόρμες πληροφορίες καλύπτουν το σύνολο των υφισταμένων στο Δήμο επιχειρήσεων /φορέων και δεν επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποκτήσουν έμμεσο οικονομικό πλεονέκτημα, χωρίς να υπάρχει διάκριση στον τρόπο προβολής μεταξύ των όποιων επιχειρήσεων. Τα στοιχεία θα εισαχθούν στις ψηφιακές εφαρμογές.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού                                              Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού

Back to top button