Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία μιας ευφυούς ενοποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το Δήμο Πειραιά η οποία:

(α) θα προσφέρει τη δυνατότητα, μέσω ανάπτυξης κατάλληλων εργαλείων και διεπαφών, καλύτερης και ποιοτικότερης εξυπηρέτησης των πολιτών, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων του Δήμου, θέτοντας μετρήσιμους και ρεαλιστικούς στόχους προς αυτή τη κατεύθυνση

(β) θα διαχειρίζεται αστικά δεδομένα μεγάλης κλίμακας (urban data), μέσω κατάλληλων εργαλείων επεξεργασίας, ανάλυσης και διάθεσης της πληροφορίας, που θα ενισχύσει την ικανότητα του Δήμου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων καθώς και στην έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση

(γ) θα παρακολουθεί την τρέχουσα κατάσταση της πόλης, σε στοιχεία όπως κυκλοφοριακή κίνηση, κατάσταση σε επιλεγμένα δίκτυα, κ.α., σε πραγματικό χρόνο και την ταυτόχρονη οπτικοποίηση και παρουσίαση των παραπάνω δεδομένων που δημιουργούνται και κυκλοφορούν στον ιστό της πόλης.

Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών                                              Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών

Back to top button