Υπηρεσιών Δήμου

Δραγάτση 12 – Τ.Κ. 185 35
ΤΗΛ.: 213 2022000

 

Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου

1ος όροφος

Προϊστάμενος Τηλέφωνο 2132022008, 2132022018 

Εmail: protokolo@piraeus.gov.gr

Τηλέφωνο: 2132022004

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο , Δραγάτση 12 ,4ος όροφος, γραφείο 2

Email: audit@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022739

Λοιπά τηλέφωνα:

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 7ος όροφος

Email: gengram2@piraeus.gov.gr

Τηλέφωνο:2132022706

Εmail:gengram2@piraeus.gov.gr

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12,  6ος όροφος

Email: lawyers@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας τηλέφωνο: 2132022263 , 2132022269 , 2132022271

Εmail : karamolegos_a@piraeus.gov.gr

 

Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου Νομικής Υπηρεσίας

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12,  6ος όροφος

Email: lawyers@piraeus.gov.gr

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022263 , 2132022269 , 2132022271

 

Γραφεία Δικηγόρων

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12,  6ος όροφος

Email: lawyers@piraeus.gov.gr

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022109, 2132022211-15, 2132022233, 2132022235-36, 2132022160, 2132022265

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12,  7ος όροφος

Email: proedros@piraeus.gov.gr

Τηλέφωνο: 2132022600

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 7ος όροφος

Email: mayor@piraeus.gov.gr

Tηλέφωνα: 2132022790 – 752 – 707

 

Γραφείο Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12  7ος όροφος

Email: gram_dhm@piraeus.gov.gr , gram_dhm2@piraeus.gov.gr

Τηλέφωνα: 2132022790 – 752 – 707

 

Γραφείο Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων και Συνεργατών

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12

Email: gram_dhm@piraeus.gov.gr

Τηλέφωνο: 21320222802132022725

 

Γραφείο Παρακολούθησης Προόδου και Υλοποίησης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12

Email:

Τηλέφωνο:

Αβραμίδης Παναγιώτης (Τάκης) Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

τηλ.:

e-mail: vm.dioikisis@piraeus.gov.gr

__________________________________________________

Αλιγιζάκη Ασπασία,Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

τηλ.:

e-mail:

__________________________________________________

Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, Αντιδήμαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών

τηλ.: 2132022761, 2132022762, 2132022149

e-mail: athinaglyka@gmail.com – ant_oikonom@piraeus.gov.gr

__________________________________________________

Ζαρακέλη Ανδριάνα, Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

τηλ.: 2144053463

e_mail: ant.mme.eeporon@piraeus.gov.gr

__________________________________________________

Ζηλάκου Χαραλαμπία, Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών Σταθμών

τηλ.: 2132022022, 2132022013, 2132022014, 2132022015

e-mail: vm.brefonipiakon@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Καρακατσάνη Αντωνία,Αντιδήμαρχος των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης με αρμοδιότητες του Τμήματος Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

τηλ.:

e-mail:

_____________________________________________________

Καρύδης Δημήτριος, Αντιδήµαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης

τηλ.: 2144090210, 2104527302, 2104527303

e_mail: ant.program@piraeus.gov.gr

_____________________________________________________

Καψοκόλης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εµπορίου

τηλ.: 2132022726, 2132022727

e_mail: ant.prosodon@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας

τηλ: 2144053381-82
e-mail:vm.dim.ast@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μοραντζής Αντώνιος,Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

τηλ:
e-mail:vm.texn.yp@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μπουρδάκου Κυριακή, Αντιδήμαρχος Περιουσίας και Κτηματολογίου με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιουσίας και Κτηματολογίου

τηλ:
e-mail:

______________________________________________________

Ρέππας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

τηλ.: 2144054620, 2144054623, 2144054622, 2144054621, 2144054655, 2132022381,82

e_mail: ant.kathariothtas@piraeus.gov.gr

Πειραιάς Νικητής

Εmail: peiraiasnikitis@gmail.com

_________________________________________

«Αλλάζουμε τον Πειραιά για Όλους και Όλες Γιώργος Γαβρίλης»

Εmail:

_________________________________________

«Λαϊκή Συσπείρωση Πειραιά»

Εmail:

Διεύθυνση: Θηβών 50, 1ος όροφος – Γραφείο 2

Email:polprostasia@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 213 2022300, 210 4625095

Λοιπά τηλέφωνα: 210 4236122, 210 4236123

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ “Αττική” 2014 – 2020

Ιστοσελίδα: https://efd.piraeus.gov.gr/

Email: efd.secr@piraeus.gov.gr

Τηλέφωνο: 214.405.3312

Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15, 18531, Πειραιάς

1ος όροφος (Γραφεία Α3 έως Α8)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τηλέφωνο: 214.405.3311

Εmail: efd.proist@piraeus.gov.gr

Τμήμα Συντονισμού – Προγραμματισμού – Αξιολόγησης Πράξεων (Μονάδα Α’)

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 15, 1ος όροφος

Email: efd.unita@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053313

 

 

Τμήμα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων (Μονάδα Β΄)

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 15, 1ος όροφος

Email: efd.unitb@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053317

Λοιπά τηλέφωνα: 2144053316

 

Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης (Μονάδα Γ΄)

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 15 ,1ος όροφος

Email: efd.unitc@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο:  2144053312

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 15 Τ.Κ. 185 31

Email: prelations@piraeus.gov.gr

Διευθυντης Τηλέφωνο : 2144053442

 

Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 15 Τ.Κ. 185 31

Email: pubrelations@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053460-3457

Λοιπά τηλέφωνα:  2144053458,2144053459,2144053464

 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 15 Τ.Κ. 185 31

Email: euprojects@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053440

Λοιπά τηλέφωνα:  2144053441,2144053417

 

Τμήμα Τουρισμού

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 15 Τ.Κ. 185 31

Email: tourismos@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053455

Λοιπά τηλέφωνα: 2144053454,2144053453


Τμήμα Τύπου και Μ.Μ.Ε

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 15 Τ.Κ. 185 31

Email: typos@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053446

Λοιπά τηλέφωνα: 2144053443,2144053444,2144053445

 

Τμήμα Εξωστρέφειας, Προβολής και Προώθησης

Τηλέφωνο: 2132022707

Email: : marketίng@pίraeυs.gον.gr

 Τηλέφωνο επικοινωνίας της Υπηρεσίας 2144053389 μετά της 15:00
Ώρες συναλλαγής με το κοινό, καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-13:00

Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15 Τ.Κ. 18531 , 1ος όροφος

Email: dapolice@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο : 2144053384

Γραμματεία Διεύθυνσης : 2144053383

 

Τμήμα Αστυνόμευσης

Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15 Τ.Κ. 18531 , 1ος όροφος

Email: astinomefsi@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053386

Λοιπά τηλέφωνα: 2144053388

 

Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15 Τ.Κ. 18531 , 1ος όροφος

Email: epsxedio@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053385

Λοιπά τηλέφωνα: 2144053387

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου,ΤΚ 18536, ισόγειο

Email: dipran@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο : 2144090200

 

Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Μελετών

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου,ΤΚ 18536, Α όροφος

Email: planning@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144090215

 

Τμήμα Επιχειρηματικότητας, Γαλάζιας Ανάπτυξης και Ναυτιλίας

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου,ΤΚ 18536, ισόγειο

Email: blueoffice@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144090207

 

Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου

Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου,ΤΚ 18536, ισόγειο

Email: epitheorisi@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144090205

 

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση:  Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου,ΤΚ 18536, ισόγειο

Email: programming@piraeus.gov.gr , diprangram1@piraeus.gov.gr.

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144090203

Λοιπά τηλέφωνα : 2144090217

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 6ος όροφος

Email: dioikisi@piraeus.gov.gr

Διευθυντής τηλέφωνο: 2132022229

 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 6ος όροφος

Email: prosopiko@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022246

 

α) Γραφείο Μονίμου Προσωπικού

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 6ος όροφος , γραφείο 14

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022692,2132022693,2132022087

 

β) Γραφείο Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 6ος όροφος , γραφείο 12

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022556,2132022257,2132022566

 

 

Τμήμα Πρωτοκόλλου και Γενικού Αρχείου

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 1ος όροφος

Email: protokolo@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022012

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022004,2132022005,2132022018

 

 

Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 4ος όροφος

Email: oikepitr@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022330

Λοιπά τηλέφωνα: 213 2022340-5

 

Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 6ος όροφος , γραφείο 8

Email:sylorg@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022242

Λοιπά τηλέφωνα:2132022241

 

α) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 6ος όροφος, γραφείο 8

Email: ds@piraeus.gov.gr

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022237, 213202224 

 

β) Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 6ος όροφος , γραφείο 8

Email: epiotzois@piraeus.gov.gr

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022223 – 5

 

Τμήμα Εκπαίδευσης-Κατάρτισης & Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού, Υγιεινής και Ασφάλειας

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 6ος όροφος

Email: epipro@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022248

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022691, 2132022261

 

Τμήμα Διοικητικού – Νομικών Προσώπων, Δημοτικών Κοινοτήτων, και Εκλογών

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12  , 6ος όροφος

Email:dioikitiko@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022255

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022738,2132022135,2132022244

 

Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών

Διεύθυνση: EΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 19-21, 1ος όροφος, γραφείο 1

Email: fylakes@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104199850

Λοιπά τηλέφωνα: 2104199851-2

 

Τμήμα Αποθήκης υλικών

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , ισόγειο

Email: apothiki@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022432

Λοιπά τηλέφωνα:  2132022421

Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15, ημιόροφος

Email: mitroo@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο: 2144053365 – 7

 

Τμήμα Ληξιαρχείου

Διεύθυνση:Μακράς Στοάς 15, ισόγειο

Email: lixiarxeio@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053341

Λοιπά τηλέφωνα: 2144053339  , 2144053345, 2144053342,2144053343

 

Τμήμα Δημοτολογίου, Μητρώου Αρρένων και Εκλογικών Καταλόγων

Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15, ισόγειο

Email: dimotologio@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053355

Λοιπά τηλέφωνα: 2144053350 -3, 2144053356 , 2144053358

 

Τμήμα Πολιτικών Γάμων και Γραμματειακής Υποστήριξης

Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15, ημιόροφος

Email: politikongamon@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053336

Λοιπά τηλέφωνα: 2144053337, 2144053337

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 15 , ισόγειο

Email: kep@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο : 2144053322

 

 Τμήμα Κεντρικού ΚΕΠ

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 15 , ισόγειο

Email: d.peiraios@kep.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053330

Λοιπά τηλέφωνα: 2144053318, 319 – 330

 

 Τμήμα ΚΕΠ Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας

Διεύθυνση: ΗΣΑΠ Ν. Φαλήρου επίπεδο 1 Τ.Κ. 18542

Email: d.peiraios–a@kep.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104811217

Λοιπά τηλέφωνα: 210481 1215

 

 Τμήμα ΚΕΠ Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας

Διεύθυνση: Κωπαΐδος 30 Π. Κοκκινιά Τ.Κ. 18542

Email: d.peiraios-b@kep.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104202533

Λοιπά τηλέφωνα: 2104202534

 

 Τμήμα ΚΕΠ Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας

Διεύθυνση: Αγχιάλου 104, Πειραιάς  Τ.Κ. 185 44

Email: d.peiraios–c@kep.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104201999

Λοιπά τηλέφωνα: 2104212298

 

 Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 15 , ισόγειο

Email: kep_int@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053332

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Μακράς Στοάς  15

3ος όροφος 

Γραφείο 6

Τηλέφωνο: 214-4053390

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3ος όροφος

Γραφεία 11 και 12

Τηλέφωνο: 214-4053395, 214-4053394

214-4053391, 214-4053392, 214-4053393

E-mail: stathmoi@piraeus.gov.gr

 

   

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

 

1ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση )

 

ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 126 ΦΡΕΑΤΙΔΑ  18536

 

210 4282230

              

pstathmos1@piraeus.gov.gr

 

 

 

2ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται βρέφη και  νήπια (Από 18 μηνών ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση )

 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 3- ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

-18539

210 4520889

 

pstathmos2@piraeus.gov.gr

 

 

 

 

 

3ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται βρέφη και  νήπια (Από 18 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΜΗΤΡΩΟΥ 67 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – 18537

 

210 4515803

pstathmos3@piraeus.gov.gr

 

 

    

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

5ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 39 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-18535

210 4127831

            

pstathmos5@piraeus.gov.gr

 

9ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 35-18535

 

210 4174391

pstathmos9@piraeus.gov.gr

 

 

10os ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ) Δέχεται βρέφη (Από 6 μηνών έως 2,5 ετών)

 

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 35– 18535

 

210 4171214

pstathmos10@piraeus.gov.gr

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

11ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται βρέφη και  νήπια (Από 18 μηνών  έως την ηλικία εγγραφής τους στην  υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΦΑΛΗΡΕΩΣ 5

Ν. ΦΑΛΗΡΟ– 18533

 

210 4836140

             

pstathmos11@piraeus.gov.gr

 

 

 

24ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται βρέφη και  νήπια (Από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

ΖΕΡΒΟΥ 1 KAI ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ -18547

Ν. ΦΑΛΗΡΟ

 

210 4824123

 

pstathmos24@piraeus.gov.gr

 

 

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

13ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται βρέφη  (Από  18 μηνών έως 2,5 ετών)

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 32 –ΚΑΜΙΝΙΑ-18537

 

210 4100264

pstathmos13@piraeus.gov.gr

 

 

 

16ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται βρέφη

(Από 18 μηνών έως 2,5 ετών)

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 54

ΚΑΜΙΝΙΑ-18541

 

210 4827060

pstathmos16@piraeus.gov.gr

 

 

17ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

Ν. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 25

ΚΑΜΙΝΙΑ-18541

 

 

210 4818413

 

pstathmos17@piraeus.gov.gr

 

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

19ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 132 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-18544

 

210 4626677

pstathmos19@piraeus.gov.gr

 

 

 

 

23ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 70- 18545

 

210 4623135

pstathmos23@piraeus.gov.gr

 

 

 

25ΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται βρέφη και  νήπια (Από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΘΗΒΩΝ  1-3-  ΔΗΛΑΒΕΡΗ -18543

              210 4200784

 

pstathmos25@piraeus.gov.gr

 

 

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 3ος όροφος

Email: tameio@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο: 2132022590

 

Τμήμα Μισθοδοσίας & Εισφορών

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 3ος όροφος

Email: misthodosia@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022103

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022130, 213202210

 

Τμήμα Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12, 3ος όροφος

Email: proipol@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022102

Λοιπά τηλέφωνα: 21320222101 – 2132022112 – 2132022481


Τμήμα Λογιστηρίου

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12, 2ος όροφος

Email: diplografiko@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022066

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022063-67


Τμήμα Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12, 3ος όροφος

Email: dapanes@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022110

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022099-100


Τμήμα Εισπράξεων

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 2ος όροφος

Email: eispraxi@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022075

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022076,2132022077,2132022078,2132022060,2132022069,2132022036,2132022071

 

Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης & Εξόδων

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 2ος όροφος

Email: iapostolou@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022045

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022055-59


Τμήμα Προμηθειών

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 3ος όροφος

Email: promithies@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022107

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022088-90

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 5ος όροφος

Email: prosodoi@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο : 2132022722

 

Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 3ος  όροφος

Email: tap@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022051

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022030, 2048, 2049, 2006, 2038, 2459

 

Τμήμα Στεγασμένων Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 1ος όροφος  , γραφείο 1

Email: akye@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο:2132022654 ,2132022315

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022653, 2655, 2656, 2657

 

Τμήμα Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης – Βεβαίωσης Διαχείρισης Προστίμων Κ.Ο.Κ. και Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 5ος  όροφος

Email: klisiskok@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022772

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022171, 2173, 2174 , 2176

 

Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Διεύθυνση:  Κοιμητήριο Ανάσταση Πειραιάς

Email: anastasi@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104625022

Λοιπά τηλέφωνα: 2104619601, 2104625027

 

Τμήμα Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Διαφήμισης

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 5ος όροφος

Email: diafimisi@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022205, 2170

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022260, 2206 , 2163 , 2168

 

Τμήμα Εσόδων

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 5ος όροφος

Email: esodon@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022201

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022202,-2203, 2164, 2167, 2438

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19, Τ.Κ.: 18532

4ΟΣ κ. 3ΟΣ  ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2144028102, 8103, 8104

Email: pronoia-ygeia@piraeus.gov.gr

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Email: pronoia-ygeia@piraeus.gov.gr

4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2144028103
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2144028102/04
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 2144028117/18
 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Email: ygeia@piraeus.gov.gr

4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  τηλέφωνο: 2144028122

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2144028121/22
 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Email: prolipsi@piraeus.gov.gr

4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2144028120
  2144028113/14
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 2144028119 και 8131
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΒΟΛΙΩΝ 2144028105/06
 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Email: epidomata@piraeus.gov.gr

3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  2144028110
  2144028107/08/09
  2144028111
 
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Email: kentrokoinotitas@piraeus.gov.gr

 

    ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ
  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 2144028140
  2144028141
  2144028142
  2144028143
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 2144028144

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Email: social1@piraeus.gov.gr

4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2144028130, 2144028129
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2144028125 έως 28
  2144028115/16
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2104102536
 

 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 132, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2117507001
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ  ΛΕΥΚΑΣ
  25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2117507002
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ  ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
  ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ 13, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 2117507003
ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1,2
    6936575663

6936575664

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Email: isotita@piraeus.gov.gr

3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2144028133
  2144028132
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 2144028151

2144028161/62

  ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2144028132/33
 

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Email: kapi@piraeus.gov.gr

 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

      ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2144028136/37
      ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2144028134/35
 

 

 

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

  A1 KAΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ 35-37, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 2104511216

2104511385

  Α2 ΚΑΠΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 63-65, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 2104185846

2104185855

 

 

Β1 ΚΑΠΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 155 2104134052

2104134130

  Β2 ΚΑΠΗ ΚΙΛΚΙΣ 2 ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2104111690
  Γ1 ΚΑΠΗ ΖΕΡΒΟΥ 3 ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 2104827543

2104827567

  Γ2 ΚΑΠΗ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ 9, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 2104110386

2104110729

  Δ1 ΚΑΠΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 42 ΚΑΙ ΝΑΞΟΥ, ΚΑΜΙΝΙΑ 2104820305

2104823830

  Δ2 ΚΑΠΗ ΚΩ 44, ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑ 2104209085

2104209568

  Ε1 ΚΑΠΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 142, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 2104635049

2104635930

  Ε2 ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ 2104633181
  Ε3 ΚΑΠΗ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 20 & ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 79 2104207735
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

  2144028101

Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15, 2ος όροφος

Email: paideiasdp@piraeus.gov.gr

Διευθυντης Τηλέφωνο : 2144053370

 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Κοινωνικής Υποστήριξης Σχολείων και Συλλόγων Γονέων

Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15, 2ος όροφος

Email: paideiasdp3@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053371

Λοιπά τηλέφωνα:  2144053372

 

Τμήμα Διοίκησης και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών

Διεύθυνση: Μακράς Στοάς 15, 2ος όροφος

Email: paideiasdp2@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144053378

Λοιπά τηλέφωνα: 2144053376, 2144053374, 2144053375, 2144053377

Διεύθυνση: Φίλωνος 29, Πινακοθήκη

Email: culture@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο: 2144090152-153

 

Τμήμα Βιβλιοθήκης και Ιστορικών Αρχείων.

Ιστορικό Αρχείο

Διεύθυνση: Πραξιτέλους 51 & Πύλης – ισόγειο & 1ος όροφος, TK 18532

Email: istoriko@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 214 4090110

Λοιπά τηλέφωνα: 210 4134651 και 210 4134657

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 22, TK 18531

email: library@piraeus.gov.gr

Προσωρινό Τηλ:  214 4090171-2

Τηλ. Προϊσταμένου: 214 4090165

 

Θυρωρείο – ισόγειο

Τηλέφωνο: 214 4090115

 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1ος όροφος) 

Τηλέφωνο: 214 4090100

 

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ – 2ος όροφος

Τηλέφωνο: 214 4090111-2

 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ (3ος όροφος)

Τηλέφωνο:2144090109,2144090113

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ (3ος όροφος)

Τηλέφωνο: 214 4090109, 113

 

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ

Τηλέφωνο:2144090106

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (6ος όροφος)

Τηλέφωνο: 214 4090102, 103, 104

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (6ος όροφος)

Τηλέφωνο:2144090103,2144090104,2144090102

 

∆/ΝΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (7ος όροφος)

Τηλέφωνο:214 4090105, 114

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Διεύθυνση: Δημητρίου Φαληρέως 5, 1ος όροφος (Γ’ Δημοτική Κοινότητα)
Τηλέφωνο:210 4817224

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ

Διεύθυνση: Λεωφ. Χατζηκυριακού 89 και Κλεισόβης (Α’ Δημοτική Κοινότητα)
Τηλέφωνο: 210 4599957
Το παράρτημα λειτουργεί κάθε Τρίτη 8.30 – 14.30

Τμήμα Πινακοθήκης, Καλλιτεχνικής Παιδείας, Μουσείων, Συλλογών και Εκθέσεων.

Διεύθυνση: Φίλωνος 29, Πινακοθήκη 1ος όροφος

Email: pinakothiki@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144090161

Λοιπά τηλέφωνα: 2144090158, 159, 163

 

 Τμήμα Αθλητισμού, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Διεύθυνση: Καραγιώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα

Email: athlitiko@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 210-4136355

Λοιπά τηλέφωνα: 210-4100631, 210-4100571

 

 Τμήμα Φιλαρμονικής.

Διεύθυνση: Αντ. Βλαχάκου 34 & Σαλαμίνος

Email: filarmoniki@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 210-4201008

Λοιπά τηλέφωνα: 210-4101403

Διεύθυνση:  ΘΗΒΩΝ 78, 3ος όροφος

Email: poleodomia@piraeus.gov.gr

Διευθυντής τηλέφωνο : 2132123606

 

Τμήμα Τοπογραφικού & Γεωπληροφορίας GIS)

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78, 3ος όροφος

Email: topografiko@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123607 

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123663, 2132123666, 2132123653

 

 

Τμήμα Γενικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων.

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78, 4ος όροφος

Email: pea@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123641

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123675, 2132123696, 2132123615, 2132123658

 

Τμήμα Δόμησης

Διεύθυνση:  ΘΗΒΩΝ 78, 3ος όροφος

Email: oik_adeies@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123664

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123656, 2132123659, 2132123657

 

Τμήμα Κατασκευών

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78, 3ος όροφος

Email: afthereta@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123679

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123602, 2132123678, 2132123684, 2132123686, 2132123683

 

Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78, 4ος όροφος

Email: poleodomia@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123694

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123690, 2132123691

Διεύθυνση: Θηβών 50 , 1ος όροφος

Email: manage_aftepistasias@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο :  2104236102

 

Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 5

Email:grammateia_aftepistasias@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104136116

Λοιπά τηλέφωνα: 2104236124 , 2104236182

 

Τμήμα Μελετών και Έργων Αυτεπιστασίας

Διεύθυνση: Θηβών 50 , 1ος όροφος

Email: meletes_aftepistasias@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104236117

Λοιπά τηλέφωνα: 2104236154

 

Τμήμα Επισκευών – Συντήρησης Οδοποιίας, Αποχέτευσης Ανοικτών Χώρων και Παιδικών Χαρών

Διεύθυνση: Θηβών 50 , 1ος όροφος – Κολοκοτρώνη 75

Email: odopoiia_aftepistasias@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104236106

Λοιπά τηλέφωνα: 2104236130 , 2132022477

 

Τμήμα Επισκευών – Συντήρησης Οικοδομικών Έργων και Εγκαταστάσεων

Διεύθυνση: Θηβών 50 , 1ος όροφος

Email: ktiria_aftepistasias@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104236129

 

Τμήμα Επισκευών – Συντήρησης Σχολικών Εγκαταστάσεων και Χώρων

Διεύθυνση: Θηβών 50 , 1ος όροφος

Email: sxoleia_aftepistasias@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104236128

 

Τμήμα Επισκευών – Συντήρησης Δικτύου Οδοφωτισμού & Η/Μ Εγκαταστάσεων

Διεύθυνση: Θηβών 50 , 1ος όροφος

Email: electromix@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104236118

Λοιπά τηλέφωνα: 2104236107 , 2104236134

 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Δράσεων Δήμου και Εκδηλώσεων

Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 5

Email: ekdiloseis@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104113321

 

Τμήμα Αποθήκης Υλικών

Διεύθυνση: Αθανασίου Διάκου 5

Email: apothiki_aftepistasias@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104113327

Λοιπά τηλέφωνα: 2104135715

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

15110, 2132022381, 2132022382, 2144054623, 2144054622, 2144054621, 2144054655

Email: kathariotita@piraeus.gov.gr

Διεύθυνση: Θηβών 78 , 5ος όροφος

Email: kathariotita@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο: 2132123040

 

Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Διαχείρισης

Διεύθυνση: Θηβών 78 , 5ος όροφος

Email: anakiklosi@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123046

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123043,  2132123044

 

Τμήμα Κίνησης Οχημάτων – Μηχανημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας

Διεύθυνση: Ρετσίνα 45-47

Email: garaz@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144054650

Λοιπά τηλέφωνα: 2144054643, 2144054644

 

Τμήμα Οδοσάρωσης και Ειδικών Συνεργείων Καθαριότητας

Διεύθυνση: Ρετσίνα 45-47

Email: eidik_syn@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144054633

Λοιπά τηλέφωνα: 2144054632,2144054631,2144054628

 

Τμήμα Μηχανοκίνητης Αποκομιδής ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διεύθυνση:  ΡΕΤΣΙΝΑ 45 – 47

Email: apokomidi@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144054656

Λοιπά τηλέφωνα: 2144054653,2144054652,2144054654

 

Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού

Διεύθυνση: ΡΕΤΣΙΝΑ 45 – 47

Email: sidirisi@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144054624

Λοιπά τηλέφωνα: 2144054627 , 2144054625

                                                    

Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Ανταλλακτικών, Καυσίμων και Λιπαντικών

Διεύθυνση: ΡΕΤΣΙΝΑ 45 – 47

Email: apoth_kafsimon@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2144054616

Λοιπά τηλέφωνα: 2144054615 2144054649 2144054648

 

Τμήμα Διαχείρισης και Μεταφοράς ΑΣΑ (Αστικά Στερεά Απόβλητα) και Ανακυκλώσιμων (ΣΜΑ)

Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Email: sxisto.asa@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104008049

 

Τμήματος Διαχείρισης Καυσίμων, Λιπαντικών και Υλικών

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78

Email: diax_kafs@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123041

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123047

 

Τμήμα Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78

Email: kathariotita@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123039

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123035, 2132123013

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 50 , 1ος όροφος

Email: perival_prasino@piraeus.gov.gr

Διευθυντης Τηλέφωνο : 2104236147

 

Τμήμα Μελετών και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Διεύθυνση:  ΘΗΒΩΝ 50 , 1ος όροφος

Email: meleton_prasino@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104236143

Λοιπά τηλέφωνα: 2104236152

 

Τμήμα Περιβάλλοντος – Κλιματικής Αλλαγής & Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78 , 5ος όροφος

Email: tm_perival@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο:  2132123034

Λοιπά τηλέφωνα: 2104236132

 

Τμήμα Αποθήκης Υλικών, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Διεύθυνση:  ΘΗΒΩΝ 50 ΙΣΟΓΕΙΟ

Email: diax_prasino@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104236108

Λοιπά τηλέφωνα: 2104236132

 

 

Τμήμα Πρασίνου-Παρκοτεχνίας & Συντήρησης Κοιμητηρίου «Ανάστασης»

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 50 , 1ος όροφος

Email: parkotexn@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104236139

Λοιπά τηλέφωνα:  2104236142, 2104236141

 

Τμήμα Γραμματειακής & Διοικητικής Μέριμνας

Διεύθυνση:  ΘΗΒΩΝ 50 , 1ος όροφος

Email: gram_perival@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2104236152

Λοιπά τηλέφωνα: 2104236127

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78, 5ος όροφος

Email: architec1@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο: 2132123010

 

Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78, 5ος όροφος

Email: dimsymv@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123007

 

Τμήμα Οδικού Δικτύου, Αποχέτευσης, Ανοικτών Χώρων και Παιδικών Χαρών

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78, 4ος + 5ος όροφος

Email: odopapoh@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123005

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123610

 

Τμήμα Σχολικών Κτιρίων, Λοιπών Δημοτικών Εγκαταστάσεων και Λοιπών Τεχνικών Έργων

Διεύθυνση:  ΘΗΒΩΝ 78 ,5ος όροφος

Email: sxolktiria@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123011

 Λοιπά Τηλέφωνα : 2132123012

 

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών και Ενεργειακών Έργων

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78, 4ος όροφος

Email: mix@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123649

Λοιπά τηλέφωνα: 2132123020

 

Τμήμα Γραμματειακής & Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78, 5ος όροφος

Email: gramarchitec@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123004

Λοιπά τηλέφωνα: 21321223994

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12,  9ος όροφος, γραφείο 5

Email: it@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο : 2132022420

 

Τμήμα Μελετών & Νέων Τεχνολογιών

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12,  9ος όροφος, γραφείο 5

Email: ttp@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022419

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022407-8

 

Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12,  9ος όροφος, γραφείο 6

Email: esyd@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022427

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022410, 2132022404, 2132022406

 

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12  9ος όροφος, γραφείο 2

Email: ts@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο:  2132022403

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022416, 2132022430, 2132022412

 

Τμήμα Διαφάνειας, Διαδικτυακής Πύλης & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12,  9ος όροφος , γραφείο 3

Email:egov@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022141

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022254, 2132022413, 2132022405, 2132022402

 

Τμήμα Τηλεφωνικού & Επιχειρησιακού Κέντρου (CONTACT CENTER)

Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο, Δραγάτση 12 , 9ος όροφος, γραφείο 1

Email: cc@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132022414, 2132022699

Λοιπά τηλέφωνα: 2132022496 – 7

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78 5ος όροφος

Email: dimper@piraeus.gov.gr

Διευθυντής Τηλέφωνο: 2132123030

 

Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας και Δικτύων

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78 5ος όροφος

Email: koinoxoroi@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123646 

Λοιπά τηλέφωνα:2132123022 ,2132123029

 

Τμήμα Σχολικής Περιουσίας

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78 5ος όροφος

Email: sxolper@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123026

Λοιπά τηλέφωνα:

 

Τμήμα Κεντρικής Αποθήκης Υλικών Δήμου

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78 5ος όροφος

Email: kapkin@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123024

Λοιπά τηλέφωνα:2132123037 ,2132123024

Τμήμα Κινητής Περιουσίας και Γραμματειακής Υποστήριξης

Διεύθυνση: ΘΗΒΩΝ 78 5ος όροφος

Email: kiniti@piraeus.gov.gr

Προϊστάμενος τηλέφωνο: 2132123630

Λοιπά τηλέφωνα:

Διεύθυνση: 34ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 21 18532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Email: sym.dimoti@piraeus.gov.gr

Τηλέφωνα:210-4199875 210-4199874

Fax: 213-202-2806

Back to top button