Υπηρεσιών Δήμου

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535

7ος όροφος

Τηλέφωνο:  213 2022790  Fax:  213 2022288   e-mail:   mayor@piraeus.gov.gr

Δραγάτση 12, Πειραιάς, ΤΚ 18532

4ος Όροφος

Τηλέφωνο: 2132022141 e-mail: egov@piraeus.gov.gr

Ευαγγελιστρίας 21, 18532, Πειραιάς

Τηλέφωνο 210.419.9807 

Fax: 213.202.2906 

e-mail: efd.unitc@piraeus.gov.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535

7ος όροφος

Τηλέφωνο:  213 2022752  e-mail:mayor@piraeus.gov.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535

7ος όροφος

Τηλέφωνο:  213 2022706   fax:  213 2022200   e-mail:   gengram2@piraeus.gov.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12  ΤΚ 18535

6ος Όροφος

Τηλέφωνο: 213 2022263  213 2022269  213 2022236

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535 7ος όροφος

Τηλέφωνο:  213 2022600   Fax:  213 2022314   e-mail:   proedros@piraeus.gov.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ email

Ευρυπίδου και Ευαγγελιστρίας 21 

1ος όροφος

Τηλέφωνο: 210 4199812 

e-mail: polprostasia@piraeus.gov.gr

8ος όροφος

Δραγάτση 12

Τηλέφωνο: 2132022354 716 Fax:213 2022355

Τμήμα Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης

4ος όροφος

Τηλ.213-2022144   213-2022154 Φαξ:213-2022096 email: typos@piraeus.gov.gr

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

9ος όροφος

Τηλ. 213-2022298 e-mail: interel@piraeus.gov.gr

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων

8ος όροφος

2132022347 – 2132022350 – 2132022351 email:pubrelations@piraeus.gov.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Δραγάτση 12 Τ.Κ.18535
3ος Όροφος

Τηλέφωνο 213 2022108 213 2022123 2132022775

email: dapolice@piraeus.gov.gr

Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
3ος όροφος
Τηλέφωνο 213 2022115 Φαξ 2132022881(ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ)

Τμήμα Αστυνόμευσης
3ος όροφος
Τηλέφωνο 213 2022087 Φαξ 2132022880

Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης/Διευθυντής

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου,ΤΚ 18536,ισόγειο

Τηλ. Επικ: 210 4527306

Fax: 2132022993

e-mail: dipran@piraeus.gov.gr

Tμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού,Προγραμματισμού και Μελετών

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου,ΤΚ 18536,ισόγειο

Τηλ.Επικ: 210 4527308

e-mail: mpoulou@piraeus.gov.gr

Τμήμα Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου,ΤΚ 18536,ισόγειο

Τηλ.Επικ: 210 4527318

Fax: 2132022994

e-mail: taeep@piraeus.gov.gr

Tμήμα Επιχειρηματικότητας και Γαλάζιας Ανάπτυξης

Ταχυδρομική Διεύθυνση:Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου, ΤΚ 18536,ισόγειο

Τηλ.Επικ: 210 4527301

e-mail: nikikatsi@yahoo.gr

Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου,ΤΚ 18536,ισόγειο

Τηλ.Επικ: 210 4527317

Fax: 2132022995

e-mail:epitheorisi@piraeus.gov.gr

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης

Ταχυδρομική Διεύθυνση:Ηρώων Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου,ΤΚ 18536,Α’ όροφος

Τηλ.Επικ:210 4527305-304

Fax: 2132022995

e-mail:diprangram1@piraeus.gov.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ.18535

6ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022229 Φαξ 213 2022228

Τμήμα Διοικητικού

4ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022245  213 2022244 Φαξ 213 2022245 e_mail: dioikisi@piraeus.gov.gr

Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου

6ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022241  213 2022242 Φαξ 213 2022241 e_mail: athanasia@piraeus.gov.gr

Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής

8ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022330  213 2022340-5 Φαξ 213 2022343 e_mail oikepitr@piraeus.gov.gr

Τμήμα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6ος όροφος

Τηλέφωνο: 213 2022223  213 2022224  213 2022225   e_mail epiotzois@piraeus.gov.gr

Τμήμα Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Νομικών Προσώπων

Τηλέφωνο 213 2022220  Φαξ  213 2022262

-Α’ Δημοτική Κοινότητα

Λεωφόρος Χατζηκυριακού 89 ( είσοδος ) & Κλεισόβης

Τηλέφωνο 210 4599956-7 Φαξ210 4599956 e_mail addpir@piraeus.gov.gr

-Β’ Δημοτική Κοινότητα

Ιακώβου Δραγάτση 1Α-Β

Τηλέφωνο 210 4220064  210 4220066 e_mai bddpir@piraeus.gov.gr

-Γ’ Δημοτική Κοινότητα

Φαληρέως 5  –  Νέο Φάληρο

Τηλέφωνο 210 4823418  210 4827739  e_mail cddpir@piraeus.gov.gr

-Δ’ Δημοτική Κοινότητα

Σπυρίδωνος πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιώργη Καμίνια
Τηλέφωνο 210 4827026  φαξ 210 4827463
e_mail dddpir@piraeus.gov.gr

-Ε’ Δημοτική Κοινότητα

Καλλέργη 142 – Αγία Σοφία

Τηλέφωνο 210 4622589   210 4622587  φαξ 210 4625055  e_mail:eddpir@piraeus.gov.gr

Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου

1ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022037  213 2022010  213 2022009 Φαξ 2132022853  e_mail  protokolo@piraeus.gov.gr

Τμήμα Αποθήκης Υλικών

Ισόγειο

Τηλέφωνο 213 202 432  213 2022421 e_mail  apothiki@piraeus.gov.gr

Τμήμα Φυλάκων και Καθαριστριών

Πύργος του Πειραιά -1ος όροφος (είσοδος από Δημοσθένους)

Τηλέφωνο 213 2024731-3 Φαξ 213 2024733 e_mail  johngate@piraeus.gov.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ. 18535

6ος όροφος

ΤΗΛ. 213 2022227 e mail: prosopiko@piraeus.gov.gr
• Τμήμα Μονίμου Προσωπικού

ΤΗΛ. 213 2022246 e mail: monimo@piraeus.gov.gr

 Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

ΤΗΛ. 213 2022256 e mail: aoristou@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού

ΤΗΛ. 213 2022248 e mail: epipro@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

ΤΗΛ. 213 2022248 e mail: katartisi@piraeus.gov.gr

Τμήμα Μισθοδοσίας – 3ος όροφος

ΤΗΛ. 213 2022103 e mail: misthodosia@piraeus.gov.gr

• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης

Τηλ. 213 2022230

ΑΚΤΗ  ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2

Τμήμα Γάμων και Θανάτων
2132024742    2132024770  2132024739

FAX:2132024739-40
Τμήμα Γεννήσεων και Βαφτίσεων

2132024771-4

FAX:2132024740

Τμήμα Δημοτολογίου

213-2024755 (Προϊσταµένη)

213-2024748, 751, 753 (Εγγραφές)

213-2024752 (Πιστοποιητικά
πλησιεστέρων συγγενών)

213-2024756,757 (Έκδοση πιστοποιητικών)

213-2024759,760 (Αυτεπάγγελτες-ΚΕΠ)

213-2024761 (Ιθαγένειες)

Fax τµήµατος : 213-2024750, 213-2022915

Τμήμα Μητρώων Αρρένων

213 2024764,213 2024763

Fax:213 2022917

Τμήμα Εκλογών

213 2024777-8

Τμήμα Γραμματείας και Πολιτικών Γάμων

213 2024775-6

 

Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Μακράς Στοάς 4

213 2024766

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΕΠ
Ακτή  Ποσειδώνος 2
213 202 4700
ΚΕΠ Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ
ΗΣΑΠ Ν. Φαληρου επίπεδο 1
210 481 1215
ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π. Δ’  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΜΙΝΙΑ)
Κωπαΐδος 30
210 420 2533

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Δραγάτση 12

4ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022153

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

4ος όροφος

Τηλέφωνο 2132022152

213 2022270  – 213 2022143 – 213 2022131 – 213 2022129

FAX: 213 2022920

e-mail stathmoi@piraeus.gov.gr

   

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

 

1ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση )

 

ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 126 ΦΡΕΑΤΙΔΑ  18536

 

210 4282230

Fax 210 4282229

pstathmos1@piraeus.gov.gr

 

 

 

2ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται βρέφη και  νήπια (Από 18 μηνών ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση )

 

ΚΑΡΠΑΘΟΥ 3- ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

-18539

210 4520889

Fax 210 4520882

pstathmos2@piraeus.gov.gr

 

 

 

 

 

3ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται βρέφη και  νήπια (Από 18 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΜΗΤΡΩΟΥ 67 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – 18537

 

210 4515803

pstathmos3@piraeus.gov.gr

 

 

    

 

4ο ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών  έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 41-18537

 

210 4539440

pstathmos2@piraeus.gov.gr

 

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 

5ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 39 & ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ-18535

210 4127831

Fax: 2104127833

pstathmos5@piraeus.gov.gr

 

9ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 35-18535

 

210 4174391

pstathmos9@piraeus.gov.gr

 

 

10os ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ) Δέχεται βρέφη (Από 6 μηνών έως 2,5 ετών)

 

ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 35– 18535

 

210 4171214

pstathmos10@piraeus.gov.gr

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

11ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην  υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΦΑΛΗΡΕΩΣ 5

Ν. ΦΑΛΗΡΟ– 18533

 

210 4836140

Fax 210 4836145

pstathmos11@piraeus.gov.gr

 

 

 

12ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 21

Ν. ΦΑΛΗΡΟ -18543

210 4820551

210 4820514

pstathmos12@piraeus.gov.gr

 

 

 

24ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται βρέφη και  νήπια (Από 18 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

ΖΕΡΒΟΥ 1 KAI ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ -18547

Ν. ΦΑΛΗΡΟ

 

210 4824123

Fax 213 2022944

pstathmos24@piraeus.gov.gr

 

 

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

13ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 32 –ΚΑΜΙΝΙΑ-18537

 

210 4100264

pstathmos13@piraeus.gov.gr

 

 

 

16ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται βρέφη

(Από 18 μηνών έως 2,5 ετών)

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ 54

ΚΑΜΙΝΙΑ-18541

 

210 4827060

 

pstathmos16@piraeus.gov.gr

 

 

17ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

Ν. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ 25

ΚΑΜΙΝΙΑ-18541

 

 

210 4818413

 

pstathmos17@piraeus.gov.gr

 

 

18ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται βρέφη και  νήπια         (Από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΑΞΩΝ

ΚΑΜΙΝΙΑ-18541

 

210 4814189

pstathmos18@piraeus.gov.gr

 

 

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

19ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 132 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-18544

 

210 4626677

pstathmos19@piraeus.gov.gr

 

 

 

 

20ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΕΣΠΑ)

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ & ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 34 ΚΟΠΗ-18546

 

210 4614550

pstathmos20@piraeus.gov.gr

 

 

 

 

23ος ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται νήπια (Από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 70- 18545

 

210 4623135

pstathmos23@piraeus.gov.gr

 

 

 

25ΟΣ ΒΡΕΦ/ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

Δέχεται βρέφη και  νήπια (Από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση)

 

ΘΗΒΩΝ  1-3-  ΔΗΛΑΒΕΡΗ -18543

2104205137

Fax- 2104200784

 

pstathmos25@piraeus.gov.gr

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ.18535

ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Τηλέφωνο 213 2022093 – email tameio@piraeus.gov.gr
Τμήμα Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης

ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Τηλέφωνο 213 2022101-02 Φαξ 213 2022112- email tsourounaki@piraeus.gov.gr

Τμήμα Λογιστηρίου

ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Τηλέφωνο 213 2022063-67 Φαξ 213 2022065- email  diplografiko@piraeus.gov.gr

Τμήμα Ελέγχου και Πιστοποίησης Δαπανών

ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Τηλέφωνο 213 2022099-100

Τμήμα Εισπράξεων

ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Τηλέφωνο 213 2022069-72

Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης & Εξόδων

ΟΡΟΦΟΣ 2ος
Τηλέφωνο 213 2022055-59 Φαξ 213 2022060 email iapostolou@piraeus.gov.gr

Τμήμα Προμηθειών 

ΟΡΟΦΟΣ 3ος
Τηλέφωνο 213 2022088-90 Φαξ 213 2022106 email promithies@piraeus.gov.gr

Κεντρικό Δημαρχείο – Δραγάτση 12 (5ος όροφος)

Τηλέφωνο 213 2022722  e_mail: prosodoi@piraeus.gov.gr

 

• Τμήμα Εσόδων (5ος όροφος )

Τηλέφωνο: 213 2022201,2167, 2164, 2202, 2203 Φαξ:2132022947 e_mail: d_mavroudis@piraeus.gov.gr

 Τμήμα Βεβαίωσης Παρανόμων Σταθμεύσεων (5ος όροφος )

Τηλέφωνο: 213 2022772,2173, 2174  Φαξ:2132022948 Email klisiskok@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ (1ος όροφος)

Τηλέφωνο: 213 2022030,2051,2048,2006, 2038 Φαξ: 2132022949 e_mail:tap@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων (5ος όροφος)

Τηλέφωνο: 213 2022170 2260,2205,2206 Φαξ: 2132022951 e_mail: prosodoi@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Διαφήμισης (5ος όροφος)

Τηλέφωνο: 213 2022169, 2168 Φαξ: FAX :2132022952 e_mail: diafimisi@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών Τεχνικών Έργων (4ος όροφος)

Τηλέφωνο: 213 2022159,2122 Φαξ: 2132022953 e_mail: vevdapapox@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων (Κοιμητήριο «Ανάσταση»)

Τηλέφωνο: 2104625022, 2104619601 Φαξ: 2104625027 e_mail: anastasi@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Αδειών ΚΥΕ και Μουσικής (1ος όροφος)

Τηλέφωνο: 213 2022653,2654,2655,2656,2657 Φαξ:2132022955 e_mail: akye@piraeus.gov.gr

• Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης (5ος όροφος)

Τηλέφωνο 213 2022260,2205,2206 Φαξ:2132022951 e_mail:prosodoi@piraeus.gov.gr

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 19

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 213 2022451-452-453

pronoia-ygeia@piraeus.gov.gr

Α/Α ΟΡΟΦΟΣ   ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

      2132022450

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

  3Ος     2132022451
3Ος 2132022452
3Ος 2132022453
3Ος 2132022447
3Ος 2132022448
ΦΑΞ: 2132022965

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

  3Ος     2132022449
  3Ος 2132022460
  3Ος 2132022473
  3Ος 2132022474
  ΦΑΞ:2132022974

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

  2Ος     2132022468
  2Ος 2132022469
  2Ος 2132022470
  ΦΑΞ:2132022969

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ- 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

  3Ος     2132022441
  3Ος 2132022443
  3Ος 2132022445
  3Ος 2132022446
  3Ος 2132022461
  2Ος 2132022471
  2Ος 2132022472
  ΦΑΞ:2132022973

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

social1@piraeus.gov.gr

  2Ος     2132022454
  3Ος 2132022455
  3Ος 2132022456
  3Ος 2132022457
  3Ος 2132022458
  3Ος 2132022459
  3Ος 2132022442
     
  2104102536

(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)

 

  ΦΑΞ:2132022970

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

  2Ος

 

    2132022466
  2Ος

 

         2132022467
      ΦΑΞ:2132022967

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

  2Ος

 

    2132022463
  2Ος

 

2132022464

2132022465

    ΦΑΞ:2132022968
  Α1 ΚΑΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ 35-37, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 210-4511216

210-4511385

  Α2 ΚΑΠΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 63-65, ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ 210-4185846

210-4185855

  Β1 ΚΑΠΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10 ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 155 210-4134052

210-4134130

  Β2 ΚΑΠΗ ΚΙΛΚΙΣ 2 ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΝ, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 210-4111690
  Γ1 ΚΑΠΗ ΖΕΡΒΟΥ 3 ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 210-4827543

210-4827567

  Γ2 ΚΑΠΗ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ 9, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ 210-4110386

210-4110729

  Δ1 ΚΑΠΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 42 ΚΑΙ ΝΑΞΟΥ, ΚΑΜΙΝΙΑ 210-4820305

210-4823830

  Δ2 ΚΑΠΗ ΚΩ 44, ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑ 210-4209085

210-4209568

  Ε1 ΚΑΠΗ ΚΑΛΛΕΡΓΗ 142, ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 210-4635049

210-4635930

  Ε2 ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 210-4633181
  Ε3 ΚΑΠΗ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ 20 ΚΑΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 79 210-4207735

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ

ΑΓΧΙΑΛΟΥ 104     2104202105

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α/Α     ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ
  2132024767
  2132024768
  2132024769
  ΦΑΞ:2132022972
ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
  2132024766

Ακτή Ποσειδώνος & Δημοσθένους 2 (Πύργος), Τ.Κ.18531 2132024735

  • Τμήμα Διοίκησης Εποπτείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών:

Τηλ. 2132024704,  fax: 2132024714 e_mail: paideiasdp2@piraeus.gov.gr

  • Τμήμα Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. 2132024715, fax: 2132024714 e_mail: paideiasdp@piraeus.gov.gr

  • Τμήμα Κοινωνικής Υποστήριξης των Σχολείων και Συλλόγων Γονέων:

Τηλ. 2132024705, fax: 2132024714 e_mail: paideiasdp1@piraeus.gov.gr

Κτίριο Παλαιού Ταχυδρομείου Είσοδος από Φίλωνος 29
& Νοταρά 28 -Τ.Κ.185 37

Τηλέφωνο 210 4101693 – Φαξ 210 4101 695 – e_mail culture@piraeus.gov.gr

Τμήμα Πινακοθήκης και Μουσείων

Κτίριο Παλαιού Ταχυδρομείου Είσοδος από Φίλωνος 29
& Νοταρά 28 -Τ.Κ.185 37

Τηλέφωνο 2104101402 – Φαξ 2104101409 – e_mail pinakothiki@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Θεάτρων και Κινηματογράφων

Ελ.Βενιζέλου 22 Τ.Κ.18531

Τηλέφωνο 2104126760 – 2104126762
dtheatro@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Ιστορικού – Φωτογραφικού Αρχείου και Ιδιωτικών Συλλογών

Πραξιτέλους 51 & Πύλης – Τ.Κ. 185 32

Τηλέφωνο 210 4134657-210 4134651 Φαξ 210 4134658 e_mail istoriko@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης

Κτίριο Παλαιού Ταχυδρομείου Είσοδος από Φίλωνος 29
& Νοταρά 28 -Τ.Κ.185 37

Τηλέφωνο 210 4101692 – Φαξ 213 4101692 – e_mail painting@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Αθλητισμού

Πλαζ Βοτσαλάκια Καστέλλα

Τηλέφωνο 213 2022478-213 2022479 Φαξ 2104132832 e_mail athlitikotmima@gmail.com

• Τμήμα Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ελ. Βενιζέλου 22 Τ.Κ.185 31

Τηλέφωνο2104126730  2104126727  2104126735 Φαξ 2104126752 e_mail library@piraeus.gov.gr

• Τμήμα Φιλαρμονικής

Αντιπλοιάρχου Παν. Βλαχάκου 34 & Σαλαμίνος

Τηλέφωνο 2104201008 Φαξ 2104201008

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π.
ΘΗΒΩΝ 78
3ος Όροφος
Δ/ντρια: 2132123651
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΘΗΒΩΝ 78
3ος Όροφος
2132123659, 213212660, 2132123661
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΘΗΒΩΝ 78
3ος Όροφος
2132123602, 2132123678, 2132123684
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΘΗΒΩΝ 78
3ος Όροφος
2132123607, 2132123653, 2132123668, 2132123688
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΘΗΒΩΝ78
4ος Όροφος
2132123641
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
ΘΗΒΩΝ 78
4ος Όροφος
2132123690, 2132123691
ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΘΗΒΩΝ 78
2ος Όροφος
4ος Όροφος
2132123638 (Πειραιάς), 2132123691 (Νησιά, Κορυδαλλός, Πέραμα)

Ταχ.Διεύθυνση Ευρυπίδου και Ευαγγελιστρίας 21 – Πειραιάς Τ.Κ. 18532

Τμήμα Οδικών έργων και Δημοτικής Συγκοινωνίας

Τηλέφωνο 2104199832 2104199817

Τμήμα Αποχέτευσης

Τηλέφωνο 210 4199813-14 Φαξ:210 4199823 e_mail odopapoh@piraeus.gov.gr

Συνεργείο όμβριων υδάτων

Κολοκοτρώνη 75

τηλέφωνο/ φαξ : 2132022477

Τμήμα Συνεργείων Ανοικτών Χώρων 

Αθανασίου Διάκου 5

Τηλέφωνο 2104113320-1 φαξ 2104113341

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών

Τηλέφωνο 2104199820-21  2104113327

Τμήμα Οδοποίας

Τηλ. 2104199832-817  e_mail  odopapoh@pireasnet.gr

Θηβών 78 5ος Όροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2123040   Email: kathariotita@piraeus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ,ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΑΡΩΣΗΣ
Θηβών 78  5ος Οροφος     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2123045   213 2123047-8  Email: apokomidi@piraeus.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Θηβών 78 5ος Όροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2123043-46    Email anakiklosi@piraeus.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Θηβών 78 5ος Οροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 213 2123039 – 2132123035 φαξ: 213 2123036  Email: kathariotita@piraeus.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104101361-2104101375 fax: 2104101388  e-mail:garaz@piraeus.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104101365 2104101377 fax: 2104101378 e-mail: sidirisi@piraeus.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104101385 2104101386 Fax:2104101387 e-mail:apoth‑kafsimon@piraeus.gov.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104101373 2104101364 e-mail:eidik_syn@piraeus.gov.gr
ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Α΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 72 Υπόγειο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104599420
Β΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δραγάτση και Κολοκοτρώνη 78
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 4171542
Γ΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΦΑΛΗΡΕΩΣ 5 1ος Οροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 4823759
Δ΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σπυρίδωνος πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιώργη Καμίνια

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210-4831841 fax:210-4830915
Ε΄ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗ 142 4ος Οροφος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 4622591
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ – Λυκούργου 3
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2104172366

ΘΗΒΩΝ 78 – 5ος όροφος

e_mail perival_prasino@pireasnet.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΤΗΛ: 213-212-3025 – 213-212-3029

e_mail parkotexn@piraeus.gov.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΗΛ: 213-212-3030 & 213-212-3026

e_mail  a_paraskevas@piraeus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΛ: 213 2123022

e_mail diax_prasino@piraeus.gov.gr

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΗΛ: 213 2123032 – 213 2123034 fax: 213 2123033

e_mail tm_perival@piraeus.gov.gr

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΗΛ: 213 2123027  Fax 213-212-3028

Θηβών 78 – 5ος όροφος

213 2123015

Τμήμα Αρχιτεκτονικού – Μελετών και Κατασκευών

213 2123007 – 213 2123006 – 213 2123010 FAX: 213 2123008

Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων

213 2123001 – 213 2123002 – 213 2123005 FAX: 213 2123002

Τμήμα Σχολικών Κτιρίων

213 2123011 – 213 2123012 FAX: 213 2123021

Τμήμα Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων

213 2123019 – 213 2123020 FAX:213 2123021

Τμήμα Εποπτείας Παιδικών Χαρών και Παιδοτόπων

213 2123003

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης Υλικών

213 2123004

Θηβών 50 – 1ος όροφος

Τηλ.210 4236102

Τμημα Μηχανολογικού και Ενεργειακών Έργων

Τηλ.210 4236128 – 9

Τμήμα Ηλεκτρολογικού

Τηλ. 210 4236125  2104236124     2104236154     2104236126

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου

Τηλ. 2104236116   2104236107 2104236138

Τμήμα Διαχείρισης Καυσίμων Λιπαντικών και Υλικών

Τηλ. 2104236118

ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Τηλ. 2104236107

Εγκαταλελειμμένα Οχήματα -Δίκυκλα

Τηλ. 210 4236127  210 4236128

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Δραγάτση 12 Τ.Κ.18535

9ος όροφος

Τηλέφωνο 213 2022405  e_mail edp1@piraeus.gov.gr
Τμήμα διοικητικής υποστήριξης και εισαγωγής στοιχείων

Τηλέφωνο 213 2022402  213 2022413 e_mail edp1@piraeus.gov.gr

Τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Τηλέφωνο 213 2022403 e_mail  sakis@piraeus.gov.gr

Τμήμα επικοινωνιών, σχεδιασμού και υλοποίησης δικτύων

Τηλέφωνο 213 2022414 e_mail  esyd@piraeus.gov.gr

Τμήμα τεχνολογιών πληροφορικής
Τηλέφωνο 213 2022418 e_mail  ttp@piraeus.gov.gr

Ευρυπίδου και Ευαγγελιστρίας 21

Τ.Κ.18532

Τηλ. 210-4199830
Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου
Τηλ – fax: 210 4199827 , τηλ. 210- 4199839
e-mail: dimper@piraeus.gov.gr
Tμήμα Kινητής Περιουσίας
Τηλ. 210-4199815
e-mail: despoina@piraeus.gov.gr

Τμήμα Σχολικής Περιουσίας
Τηλ. 210-4199816

Τμήμα Ιδιοκτησίας Υποδομών Δικτύων & Κοινοχρήστων Χώρων
Τηλ. 210-4199827

Back to top button
Close