Σύλλογοι Εργαζομένων

Καρόλου 24 – 10437 Αθήνα

τηλ   210 5229512

e-mail    info@poeota.gr

Fax    210 5247633

http://www.poeota.gr/

Δραγάτση 12 – Κεντρικό Δημαρχείο – 2ος όροφος

Τηλ  213 2022017      213 2022007

emails: sylergazdimoupeiraia@gmail.com

prergazdimoupeiraia@gmail.com

gengramergazdimoupeiraia@gmail.com

dimsxeseisergazdimoupeiraia@gmail.com

                                                  Ιστοσελίδα:http://www.sedpeiraia.gr

Link facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010551318041

Fax  213 2022007

Τηλ. 2132022643
6932602241 και 6972813671
Fax. 2132022641
Email smaxydp@gmail.com
Δ/νση Δραγατση 12
10ος οροφος

Ομηρίδου Σκυλίτση 19 Α – Εργατικό Κέντρο Πειραιά

Τηλ    213 2022501

Fax     213 2022501

Φαλήρου 5 – Καμίνια

Τηλ  213 2022365   213 2022489

e-mail   efestosdp@gmail.com

Fax   213 2022365

Διεύθυνση: Θηβών 78 4ος Όροφος
Τηλέφωνο: 2132123647
FAX: 2132123647
Email: soxedp@gmail.com
Link Facebook: www.facebook.com/soxek
Ομάδα Facebook: www.facebook.com/soxekdp

Back to top button