Εκτελεστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δήμαρχος Μώραλης Ιωάννης

ΜΕΛΗ

1.   Ζηλάκου Χαραλαμπία, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και
Βρεφονηπιακών Σταθμών και της μεταβιβάζουμε με αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού & Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 

2. Αράπης Δηµήτριος,Αντιδήμαρχος Δόμησης & ΓΣΠ και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης & ΓΣΠ

 

3. Αργουδέλης Αλέξανδρος, Αντιδήµαρχος Οδοποιίας – Αποχέτευσης με αρµοδιότητες της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης, πλην του συντονισµού της Δηµοτικής Συγκοινωνίας του Τµήµατος Οδικών Έργων και Δηµοτικής Συγκοινωνίας.

 

4. Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών με αρµοδιότητες της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

 

5. Ζαρακέλη Ανδριάνα, Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αρμοδιότητες της Δ/νσης Εξωστρέφειας, Τουρισμού και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

6. Καρακατσάνη Αντωνία, Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου με αρµοδιότητες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

 

7. Καρύδης Δηµήτριος, Αντιδήµαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης με αρµοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης.

 

8. Καψοκόλης Γρηγόριος, Αντιδήµαρχος Προσόδων και Εµπορίου με  αρµοδιότητες της Δ/νσης Προσόδων και Εµπορίου.

 

9. Μανωλάκος Λεωνίδας, Αντιδήμαρχος Επισκευών – Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας και του μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επισκευών – Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας

 

10. Μπουρδάκου Κυριακή, Αντιδήµαρχος Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με αρµοδιότητες της Δ/νσης Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

11. Ρέππας Παναγιώτης,  Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με  αρµοδιότητες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Back to top button