Εκτελεστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δήμαρχος Μώραλης Ιωάννης

ΜΕΛΗ

  1. Η κα Αλιγιζάκη Ασπασία Δημοτική Σύμβουλος  Αντιδήμαρχος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης με αρμοδιότητες της Δ/νσης Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, καθώς και των Τμημάτων Σχολικών Κτηρίων και Συντήρησης & Επισκευής Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων.
  2. Η κα Ζηλάκου Χαραλαμπία, Δημοτική Σύμβουλος  Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών,  με την εποπτεία και τον συντονισμό των Δ/νσεων Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης  και Βρεφονηπιακών Σταθμών.
  3. Η κα Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, Δημοτική Σύμβουλος  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
  4. Η κα Ζαρακέλη Ανδριάνα, Δημοτική Σύμβουλος Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης και Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και των Τµηµάτων: α) Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων και β) Επιχειρηµατικότητας και Γαλάζιας Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
  5. Ο κ. Καρύδης Δημήτριος, Δημοτικός  Σύμβουλος Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, εκτός του Τμήματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων.
  6. Ο κ. Καψοκόλης Γρηγόριος,  Δημοτικός  Σύμβουλος  Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου με αρμοδιότητες της Δ/νσης Προσόδων και Εμπορίου.
  7. Ο κ. Ρέππας Παναγιώτης, Δημοτικός  Σύμβουλος  Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τις αρµοδιότητες του τοµέα Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων
  8. Ο κ. Αράπης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δόµησης & ΓΣΠ και Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ,με αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόµησης & ΓΣΠ, καθώς και της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ.
  9. Καρακατσάνη Αντωνία, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πρασίνου, με την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
  10. Μανωλάκος Λεωνίδας, Αντιδήμαρχος Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού,με αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού.
Back to top button
Close