Εκτελεστική Επιτροπή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δήμαρχος Μώραλης Ιωάννης

ΜΕΛΗ

Αβραμίδης Παναγιώτης,Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Αλιγιζάκη Ασπασία,Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά,Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών με αρµοδιότητες της Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Ζαρακέλη Ανδριάνα,Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εξωστρέφειας και Τουρισμού με αρμοδιότητες της Δ/νσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εξωστρέφειας και Τουρισμού

Ζηλάκου Χαραλαμπία, Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών Σταθμών,με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών

Καρακατσάνη Αντωνία,Αντιδήμαρχος των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης με αρμοδιότητες του Τμήματος Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

Καρύδης Δηµήτριος,Αντιδήµαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης με αρµοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Καψοκόλης Γρηγόριος,Αντιδήµαρχος Προσόδων και Εµπορίου με  αρµοδιότητες της Δ/νσης Προσόδων και Εµπορίου.

Μαρκαριάν Χαρουτιούν,Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας

Μοραντζής Αντώνιος,Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Μπουρδάκου Κυριακή, Αντιδήμαρχος Περιουσίας και Κτηματολογίου με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιουσίας και Κτηματολογίου

Ρέππας Παναγιώτης,Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης με αρµοδιότητες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Back to top button