Γραφεία Αντιδημάρχων

Ζηλάκου Χαραλαμπία, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και Βρεφονηπιακών Σταθμών

τηλ.: 2132022022, 2132022013, 2132022014, 2132022015

e-mail: vm.dioikisis.bref@piraeus.gov.gr

_____________________________________________________

Αράπης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δόμησης & ΓΣΠ

τηλ.: 2132123614, 2132123635

e_mail: ant.domisis@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

 

Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, Αντιδήμαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών

τηλ.: 2132022761, 2132022762, 2132022149

e_mail: athinaglyka@gmail.com – ant_oikonom@piraeus.gov.gr

__________________________________________________

Ζαρακέλη Ανδριάνα, Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

τηλ.: 2144053463

e_mail: ant.mme.eeporon@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Καρύδης Δημήτριος, Αντιδήµαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης

τηλ.: 2144090210, 2104527302, 2104527303

e_mail: ant.program@piraeus.gov.gr

_____________________________________________________

Καψοκόλης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εµπορίου

τηλ.: 2132022726, 2132022727

e_mail: ant.prosodon@piraeus.gov.gr

____________________________________________________

Καρακατσάνη Αντωνία, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος-Κλιματικής Αλλαγής και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς

τηλ.: 2104236146, 2104236144

e_mail: vm.prasinou@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μανωλάκος Λεωνίδας, Αντιδήμαρχος Επισκευών – Συντηρήσεων και Έργων Αυτεπιστασίας

 

τηλ.: 2104236110, 2104236104

e_mail: ant.mhx.hlektro@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μπουρδάκου Κυριακή, Αντιδήµαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

τηλ.: 2144028139 – 2144028136

e_mail:vm.dhm.ygeias@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Ρέππας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

τηλ.: 2144054620, 2144054623, 2144054622, 2144054621, 2144054655, 2132022381,82

e_mail: ant.kathariothtas@piraeus.gov.gr

Back to top button