Γραφεία Αντιδημάρχων

Αλιγιζάκη Ασπασία Αντιδήμαρχος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης με αρμοδιότητες της Δ/νσης Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, καθώς και των Τμημάτων Σχολικών Κτηρίων και Συντήρησης & Επισκευής Κτηρίων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και λοιπών Τεχνικών Έργων

τηλ.: 2144053400 – Γραμματεία: 2144053399, 2144053398

e_mail: ant.paideias@piraeus.gov.gr – sissialigizaki12@gmail.com

_____________________________________________________

Ζηλάκου Χαραλαμπία, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών,  με την εποπτεία και τον συντονισμό των Δ/νσεων Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης  και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

τηλ.: 2132022022, 2132022013, 2132022014, 2132022015

e_mail: ant.dioikisis.bref@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

τηλ.: 2132022761, 2132022762, 2132022149

e_mail: athinaglyka@gmail.com – ant_oikonom@piraeus.gov.gr

_______________________________________________

Ζαρακέλη Ανδριάνα, Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης και Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Επικοινωνίας-Προβολής και Μέσων Ενημέρωσης, καθώς και των Τµηµάτων: α) Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων και β) Επιχειρηµατικότητας και Γαλάζιας Ανάπτυξης
της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης

τηλ.: 2132022023, 2132022024

e_mail: ant.mme.eeporon@piraeus.gov.gr

__________________________________________________

Καρύδης Δημήτριος,  Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, εκτός του Τμήματος Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Πόρων.

τηλ.: 2104527302, 303

e_mail: ant.program@piraeus.gov.gr

_______________________________________________________

Καψοκόλης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου με αρμοδιότητες της Δ/νσης Προσόδων και Εμπορίου.

τηλ.: 2132022726, 2132022727

e_mail: ant.prosodon@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Ρέππας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τις αρµοδιότητες του τοµέα Πολιτικής Προστασίας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων

τηλ.: 2144054620, 2144054623, 2144054622, 2144054621

e_mail: ant.kathariothtas@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Αράπης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δόµησης & ΓΣΠ και Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ,με αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόµησης & ΓΣΠ, καθώς και της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ

τηλ.: 2132123614, 2132123635

e_mail: ant.domisis@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Καρακατσάνη Αντωνία, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πρασίνου, με την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

τηλ.: 2104236146, 2104236144

e_mail: ant.prasinou@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μανωλάκος Λεωνίδας, Αντιδήμαρχος Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού,με αρµοδιότητες της Δ/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού.

τηλ.: 2104236110, 2104236104

e_mail: ant.mhx.hlektro@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μπουρδάκου Κυριακή, Αντιδήμαρχος Δηµοτικής Αστυνοµίας,με αρµοδιότητες της Δ/νσης Δηµοτικής Αστυνοµίας

τηλ.: 2144053380, 2144053382, 2144053381

e_mail: vm.dim.ast@piraeus.gov.gr

Back to top button
Close