Γραφεία Αντιδημάρχων

Ζηλάκου Χαραλαμπία, Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης και
Βρεφονηπιακών Σταθμών και της μεταβιβάζουμε με αρμοδιότητες των Διευθύνσεων
Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού & Κατάρτισης και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

τηλ.: 2132022022, 2132022013, 2132022014, 2132022015

e-mail: vm.dioikisis.bref@piraeus.gov.gr

_____________________________________________________

Αράπης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Δόµησης & ΓΣΠ και Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ,με αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόµησης & ΓΣΠ, καθώς και της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού & ΛΤΕ

τηλ.: 2132123614, 2132123635

e_mail: ant.domisis@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Αργουδέλης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος Οδοποιίας-Αποχέτευσης, με την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Οδοποιίας-Αποχέτευσης.

τηλ.: 2132123648

e_mail: vm.odop.apox@piraeus.gov.gr

_______________________________________________

Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

τηλ.: 2132022761, 2132022762, 2132022149

e_mail: athinaglyka@gmail.com – ant_oikonom@piraeus.gov.gr

__________________________________________________

Ζαρακέλη Ανδριάνα, Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αρμοδιότητες της Δ/νσης Εξωστρέφειας, Τουρισμού και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

τηλ.: 2144053463

e_mail: ant.mme.eeporon@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Καρύδης Δημήτριος, Αντιδήµαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης με αρµοδιότητες της Δ/νσης Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης.

τηλ.: 2144090210, 2104527302, 2104527303

e_mail: ant.program@piraeus.gov.gr

_____________________________________________________

Καψοκόλης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου με αρμοδιότητες της Δ/νσης Προσόδων και Εμπορίου.

τηλ.: 2132022726, 2132022727

e_mail: ant.prosodon@piraeus.gov.gr

____________________________________________________

Καρακατσάνη Αντωνία, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πρασίνου, με την εποπτεία και τον συντονισμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

τηλ.: 2104236146, 2104236144

e_mail: vm.prasinou@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μανωλάκος Λεωνίδας, Αντιδήμαρχος Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού,με αρµοδιότητες της Δ/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού.

τηλ.: 2104236110, 2104236104

e_mail: ant.mhx.hlektro@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μπουρδάκου Κυριακή, Αντιδήµαρχος Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, με αρµοδιότητες της Δ/νσης Δηµόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

τηλ.: 2144028139 – 2144028136

e_mail:vm.dhm.ygeias@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Ρέππας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, με αρμοδιότητες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

τηλ.: 2144054620, 2144054623, 2144054622, 2144054621, 2144054655, 2132022381,82

e_mail: ant.kathariothtas@piraeus.gov.gr

Back to top button