Γραφεία Αντιδημάρχων

Αβραμίδης Παναγιώτης (Τάκης) Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού

τηλ.: 213 2022262 – 213 20222227

e-mail: vm.dioikisis@piraeus.gov.gr

__________________________________________________

Αλιγιζάκη Ασπασία,Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

τηλ.: 2144053400

e-mail:ant.paideias@piraeus.gov.gr

__________________________________________________

Γλύκα-Χαρβαλάκου Αθηνά, Αντιδήμαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών

τηλ.: 2132022761, 2132022762, 2132022149, 2132022751

e-mail: ant_oikonom@piraeus.gov.gr

__________________________________________________

Ζαρακέλη Ανδριάνα, Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

τηλ.: 2144053461

e_mail: vm.extroversion@piraeus.gov.gr

__________________________________________________

Ζηλάκου Χαραλαμπία, Αντιδήμαρχος Βρεφονηπιακών Σταθμών

τηλ.: 2132022022, 2132022013, 2132022014, 2132022015

e-mail: vm.brefonipiakon@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Καρακατσάνη Αντωνία,Αντιδήμαρχος των Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης με αρμοδιότητες του Τμήματος Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

τηλ.: 2144028147, 8149

e-mail: vm.solidarity@piraeus.gov.gr

_____________________________________________________

Καρύδης Δημήτριος, Αντιδήµαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης

τηλ.: 2144090210, 2104527302, 2104527303

e_mail: ant.program@piraeus.gov.gr

_____________________________________________________

Καψοκόλης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εµπορίου

τηλ.: 2132022726, 2132022727

e_mail: ant.prosodon@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μαρκαριάν Χαρουτιούν, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας

τηλ: 2144053381-82
e-mail: vm.dim.ast@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μοραντζής Αντώνιος,Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

τηλ: 2132123633
e-mail: vm.texn.yp@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Μπουρδάκου Κυριακή, Αντιδήμαρχος Περιουσίας και Κτηματολογίου με αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Περιουσίας και Κτηματολογίου

τηλ: 2132123025
e-mail: vm.dim.per@piraeus.gov.gr

______________________________________________________

Ρέππας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

τηλ.: 2144054612, 2144054620, 2144054623, 2144054622, 2144054621,  2144054660, 2132022381,82

e_mail: ant.kathariothtas@piraeus.gov.gr

Back to top button