Ενημερώσεις Υπαλλήλων

Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν

Σημείωμα μεταφοράς γνώσεων

——————————–
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 28ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2022

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 28 η Σεπτεμβρίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 2021

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 2021

ΑΙΤΗΣΗ 1

ΑΙΤΗΣΗ 2

ΑΙΤΗΣΗ 3

 

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΑΙΤΗΣΗ 1 -ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ 2-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)

Το link της προκήρυξης είναι: https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexwsis-gia-gdodhd .

 

 

ANAKOIΝΩΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 2020

Πρόσκληση

ΑΙΤΗΣΗ 1 – ΑΙΤΗΣΗ 2 – ΑΙΤΗΣΗ 3

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)

Το link  της προκήρυξης είναι: https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexosi-dsssa-2020-10

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)

Το link  της προκήρυξης είναι: https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexosi-dsssa-2020-10

 

Ανακοίνωση Ομαδικής Αιμοδοσίας Υπαλλήλων Δήμου Πειραιά(21/10/2020)

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

 

Προκήρυξη  της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Το link  της προκήρυξης είναι:  https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexosi-gdodyid-dado

 

Προκήρυξη για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την κοινωνία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ)

Το link  της προκήρυξης είναι: https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexosi-gdedk-oct-2020

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)

Το link της προκήρυξης είναι: https://aead.gr/el/prokirixeis/prokirixi-dpo

 

Εφαρμογή του μέτρου υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας

Δείτε εδώ 

 

OΔΗΓΙΕΣ COVID 19

Δείτε τις οδηγίες εδώ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)

Το link της προκήρυξης είναι: https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexosi-gdalo-july-27-2020

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – Το link  της προκήρυξης είναι: https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexosi-gdodid-july

————

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)

 

Back to top button