Τοπικό Σχέδιο Ισότητας

Παρά τη σημαντική, αν και άνιση, πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της προώθησης των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, καμία χώρα στον κόσμο δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των κοριτσιών έως το 2030. Επιπλέον, οι υγειονομικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της κρίσης COVID-19 επηρεάζουν κατά τρόπο
δυσανάλογο τις γυναίκες και τα κορίτσια.
Ενδεικτικά, δεδομένου ότι οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά μεταξύ των ατόμων που εργάζονται άτυπα και σε ευάλωτους τομείς, το ποσοστό απώλειας θέσεων εργασίας γι’ αυτές είναι 1,8 φορές μεγαλύτερο από
το αντίστοιχο των ανδρών.
Το ποσοστό φτώχειας μεταξύ των γυναικών θα μπορούσε να ανέλθει έως 9,1 %.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον και κοινωνική δραστηριότητα για την θέση της γυναίκας τόσο στην ελληνική κοινωνία , όσο και στην Ευρωπαική Ένωση.
Τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας συνειδητοποιήσει την ύψιστη ανάγκη για προστασία, παγίωση και κατοχύρωση της θέσης της γυναίκας ως πλήρως ισότιμη με τον άνδρα, προχώρησε στην εκπόνηση της Ευρωπαϊκής Χάρτας σχετικά με την έμφυλη ισότητα.
Το εγχείρημα αυτό ανέλαβε το συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής επιτροπής, μέσω του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων. Στην Ελλάδα η Ευρωπαική Χάρτα έως τον Μάρτιο του 2019, έχει υπογραφεί από το σύνολο των Περιφερειών και πάνω από 211 Δήμους.
Ο Δήμος του Πειραιά έχοντας αφουγκραστεί και εντοπίσει κοινωνικά φαινόμενα όπως: η σωματική και ψυχολογική κακοποίηση εις βάρος γυναικών, επαγγελματικές διακρίσεις, δυσκαμψία στην επαγγελματική ανέλιξη και ισχυροποίηση στερεοτυπικών αντιλήψεων καταθέτει και συγκροτεί το Σχέδιο Ισότητας και δικές του προτάσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των δημοτών του.

Ο ουσιαστικός και τελικός σκοπός του είναι η πλήρης εναρμόνιση και λειτουργικότητα της θέσης της γυναίκας στον επαγγελματικό, κοινωνικό και οικογενειακό ιστό.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας διατείνεται ότι :
1) Η έμφυλη ισότητα αποτελεί θεμελιώδες, καθολικό και αναφαίρετο δικαίωμα.
2) Για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά το φαινόμενο των διακρίσεων και των αποκλεισμών.
3) Είναι επιτακτική η εδραίωση της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
4) Η καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και η ενσωμάτωση της διάστασης του
φύλου σε δραστηριότητες της τοπικής και περιφερειακής είναι ζωτικής σημασίας σε μια
δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία.
Τέλος, η δημιουργία και η εφαρμογή προγραμμάτων δράσεων συνιστούν δομικά εργαλεία
για την προώθηση της Ισότητας Φύλων.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισοότητα των  Φύλων 2021-2025

Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων – Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Πειραιά

Απόσπασμα από τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά (18η – 21/09/2022)

Back to top button