Όροι Χρήσης – Προσωπικά Δεδομένα – Πνευματικά Δικαιώματα

Ο διαδικτυακός τόπος https://piraeus.gov.gr  (εφεξής “ιστότοπος”) καθώς
και οι εφαρμογές κινητών συσκευών (mobile apps) (εφεξής “εφαρμογές”) που
βρίσκονται εντός των λογαριασμών του Δήμου Πειραιά στο Play Store
(Google) και App Store (Apple) ανήκει στον Δήμο του Πειραιά (εφεξής “Δήμος
Πειραιά” ή “εμείς”).
Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος και οι εφαρμογές, μέσω τεχνολογικά
προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και λογισμικού ανοικτού και κλειστού
κώδικα μπορούν να προσφέρουν σε όλους (εφεξής “εσείς” ή “χρήστης” ή
“επισκέπτης”) υπηρεσίες ιδίως ενημέρωσης, εύρεσης, πλοήγησης, θέασης και
χρήσης πληροφορίας, κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνίας και ενημέρωσης,
υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του ιστότοπου και των
εφαρμογών μας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των
περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον
παρόντα διαδικτυακό τόπο και στις εφαρμογές, καθώς και η
αρχειοθέτηση/καταλογογράφηση αυτών, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης.

Πνευματική ιδιοκτησία
Το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου και των εφαρμογών μας
αποτελεί, με εξαίρεση δικαιώματα τρίτων, πνευματική ιδιοκτησία μας και
προστατεύεται κατά τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας,
καθώς και των σχετικών διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστότοπου και των εφαρμογών μας, διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Επίσης, απαγορεύεται η οποιουδήποτε είδους εμπορική εκμετάλλευση από τρίτους.
Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η αντιγραφή ή η εκτύπωση στοιχείων μόνο για το σκοπό της μελέτης και ανάλυσής τους αποκλειστικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου και των εφαρμογών, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα μεταβληθούν, αλλοιωθούν ή χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά από τον επισκέπτη του δικτυακού χώρου.

Περιορισμός Ευθύνης
Ο Δήμος του Πειραιά καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο και τις εφαρμογές μας να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (πχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ.) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου και των εφαρμογών μας «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ».
Σε καμία περίπτωση ο Δήμος του Πειραιά  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη αυτού του ιστότοπου και των εφαρμογών μας.
Ο Δήμος του Πειραιά  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή
λειτουργία του δικτύου, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των
διακομιστών (servers), στους οποίους φιλοξενείται o ιστότοπος και οι
εφαρμογές μας, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα,
απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.
Δεδομένης της μορφής του διαδικτύου, ο Δήμος του Πειραιά δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του ιστότοπού και των εφαρμογών μας. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεση του χρήστη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και Εφαρμογών
Η χρήση του ιστότοπου και των εφαρμογών μας πρέπει να γίνεται
αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην
περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης του ιστότοπου και των εφαρμογών μας υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης του ιστότοπου και των εφαρμογών μας πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του ιστότοπου και των εφαρμογών μας προς τους χρήστες.

Δημοσιεύσεις Χρηστών
Μέσω του ιστότοπου και των εφαρμογών μας δύναται να αναρτηθούν έντυπα επικοινωνίας, πίνακες ανακοινώσεων και περιοχές αλληλεπίδρασης (interactive areas) και κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση των παραπάνω συνεπάγεται ότι ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας που πραγματοποιεί και των συνεπειών που απορρέουν από τη δημοσίευση αυτής της επικοινωνίας. Ο Δήμος του Πειραιά δεν φέρει καμία ευθύνη για την πιστότητα, ακρίβεια ή αξιοπιστία του υλικού που δημοσιεύεται σε κάποια περιοχή αλληλεπίδρασης ή για τις συνέπειες της επικοινωνίας σε περιοχές αλληλεπίδρασης ή τις συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου και των εφαρμογών μας.
Ο Δήμος του Πειραιά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε
τρόπο τις διατυπωμένες από τον χρήστη – ως συνέπεια της επικοινωνίας – ιδέες, αντιλήψεις και πράξεις. Ο Δήμος του Πειραιά δύναται να ελέγχει, να διορθώνει ή και να διαγράφει το περιεχόμενο της επικοινωνίας του χρήστη.

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι
Ο ιστότοπος και οι εφαρμογές μας ενδέχεται να περιέχουν παραπομπές
(συνδέσμους) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν.
Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης του ιστότοπου και των εφαρμογών μας αποκτά πρόσβαση σε αυτές.
Ο χρήστης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από αυτό τον ιστότοπο και τις εφαρμογές μας και πλέον υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης
Ο Δήμος του Πειραιά διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί,
προσθέτει, μεταβάλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του ιστότοπου και των εφαρμογών μας, καθώς και τους όρους χρήσης αυτών, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του
υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου και των εφαρμογών μας
αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δήμου του Πειραιά και του
χρήστη των ιστοσελίδων, εφαρμογών και υπηρεσιών και δεσμεύει μόνο
αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι παραπάνω όροι χρήσης τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία
Η παρούσα σύμβαση χρήσεως διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για κάθε διαφορά που προκύπτει από την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης χρήσεως ορίζονται τα δικαστήρια του Πειραιά.  Εάν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος όρος κριθεί άκυρος ή μη εφαρμοστέος σε καμία περίπτωση δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων της παρούσας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Ενημέρωση υποκειμένων των δεδομένων
1. Ο Δήμος Πειραιώς, στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάθε δημόσιας
υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
(Ν.3979/2011, ΦΕΚ Α 138), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών του.
Για τους σκοπούς της παρούσας ο Δήμος Πειραιώς αναφέρεται ως
“υπεύθυνος επεξεργασίας” κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) είναι ο κ. Κέννης
Ιωάννης, με στοιχεία επικοινωνίας: 2132022400, dpo@piraeus.gov.gr
3. Ο Δήμος Πειραιώς ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς ενάσκησης αρμοδιοτήτων του. Η
νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1
στοιχεία γ και ε του ΓΚΠΔ. Ως προς την εγκατάσταση cookies για την
προσωποποιημένη περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο μας, η νομική
βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ.
Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.
Ο Δήμος Πειραιώς, δεν πωλεί, εκμισθώνει, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρεί ή διαβιβάζει σε τρίτους προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται στις Υπηρεσίες του.
Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές.
4. Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων είναι το
απαιτούμενο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.
5. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον
υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας
που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης
στην επεξεργασία καθώς και δικαιώματος στην φορητότητα των
δεδομένων.
6. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
7. Mε το παρόν κείμενο εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ
μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13
του ΓΚΠΔ.

Back to top button