Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα)

Το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤοΣΠΠα) Δήμου Πειραιά συστάθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 15 Απριλίου 2020.
Δημιουργήθηκε με εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας υπό την καθοδήγηση του Εργαστηρίου Αστικής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του έργου BSFS.

Το Συμβούλιο θα επικεντρώσει τη δράση του στην πρόληψη του εγκλήματος, στη μείωση της αίσθησης φόβου των πολιτών, καθώς και στη μείωση των ευκαιριών που ευνοούν τις παραβατικές πράξεις .
Ο ρόλος του είναι προληπτικός και ενημερωτικός ως εκ τούτου, αποτελείται από επιστήμονες εγκληματολογίας, εκπροσώπους του δήμου, το τοπικό αστυνομικό τμήμα, τοπικούς συλλόγους και φορείς.
Επίσης συμμετέχουν εκπρόσωποι της ιδιωτικής και δημόσιας εκπαίδευσης και φυσικά μέλη της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Δήμος Πειραιά στο ετήσιο διεθνές συνέδριο «Ασφάλεια, Δημοκρατία και Πόλεις 2021» στη Νίκαια της Γαλλίας

 

Back to top button