Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1.«Επανεξέταση (εξ αναβολής) ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. “ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ” που βρίσκεται επί της οδού Γεωργίου Θεοτόκη 6, ιδιοκτησίας της κας BARROS MEDINA Nilda Fresia”»

2.«Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε ¨ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ¨ που βρίσκεται επί της οδού Ν. Βότση 34-36, ιδιοκτησίας του κ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ»

3.«Λήψη απόφασης για την υλοτομία ή μη ενός (1) δένδρου σοφόρα που φύεται επί της οδού Αγίου Ελευθερίου αρ. 64 , Καμίνια»

4.Επανεξέταση (εξ αναβολής) ανάκληση ή µη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ‘ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ’ που βρίσκεται επί της οδού Ν. Βότση 34-36, ιδιοκτησίας του κ. Γαλανάκη Ιωάννη

5.«Λήψη απόφασης για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά σε περιοχή χρήσης γης «Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης» με τον καθορισμό του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Δημ. Γούναρη αρ. 45 και Φωκίωνος, σε «Κτίριο Περίθαλψης», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13β, του άρθρου 7 του Ν.4447/2016»

6.Λήψη απόφασης για αντιδρόμηση ή μη των οδών Φίλωνος(από Βασ Γεωργίου Α΄ έως Ομηρίδου Σκυλίτση) και Νοταρά (από Βασ. Γεωργίου Α΄ έως Ευαγγελιστρίας)

Back to top button