«Παραχώρηση Αξιοποίησης Διαχείρισης & Εκμετάλλευσης για ορισμένο χρόνο του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά (Ε.Ν.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ)»

Back to top button