Αποφάσεις Δ’ Δημοτικής Κοινότητας

02.Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με στοιχεία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΧΑΪΑΣ 44 & ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button