Βελτιώνουμε την καθημερινότητα στο Δήμο μας μέσω της εφαρμογής Pireapp

Βελτιώνουμε την καθημερινότητα στο Δήμο μας μέσω της εφαρμογής Pireapp

Η εφαρμογή Pireapp, η οποία λειτουργεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Novoville, προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα αποστολής αιτημάτων για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία της πόλης. Ο δημότης ή επισκέπτης του Δήμου έχει τη δυνατότητα να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο ζητήματα που συναντά στην καθημερινότητα του, όπως π.χ. θέματα καθαριότητας ή ηλεκτροφωτισμού, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, θέματα που αφορούν τη Δημοτική Αστυνομία, κλπ., μέχρι και έκτακτα περιστατικά που απαιτούν την δημοτική συνδρομή.

Κάθε πολίτης μπορεί να στείλει άμεσα, χωρίς κόστος και χωρίς να τηλεφωνήσει ή να επισκεφτεί το Δήμο όλα τα αιτήματα που τον αφορούν.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι δημοτικές μας υπηρεσίες γίνονται περισσότερο προσβάσιμες και αποτελεσματικές, έχοντας στο επίκεντρό τους το δημότη.

Υποβολή αιτημάτων καθημερινότητας μέσω του Pireapp WebApp

Με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων Pireapp, μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με το Δήμο μας, ανά πάσα στιγμή. Το σύστημα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη καταχώρηση ζητημάτων καθημερινότητας που αφορούν το Δήμο, με στόχο την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους από τις υπηρεσίες μας.

Πατώντας ‘Νέα Αναφορά’ και ακολουθώντας 4 απλά βήματα, το αίτημά σας καταχωρείται άμεσα από το Δήμο, ο οποίος δρομολογεί την επίλυσή του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξή του μέχρι την οριστική του διευθέτηση.

Η αναφορά ενός ζητήματος γίνεται σε 4 απλά βήματα:

  • Επιλογή τοποθεσίας
  • Επιλογή κατηγορίας αιτήματος
  • Προσθήκη φωτογραφίας
  • Αποστολή του αιτήματος στο Δήμο
    Μαζί κάνουμε τον Πειραιά μας ακόμα καλύτερο !

Back to top button