Οδηγός του Πολίτη

 • Εγγραφή – Διαγραφή – Τροποποίηση στοιχείων Δημοτολογίου
 • Εγγραφή – Διαγραφή – Τροποποίηση στοιχείων Ληξιαρχείου
 • Εγγραφή – Διαγραφή – Τροποποίηση στοιχείων – έκδοση πιστοποιητικών από τα Μητρώα Αρρένων
 • Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητκών Δημοτολογίου
 • Έκδοση Ληξιαρχικών Πράξεων και Πιστοποιητικών
 • Πολιτικοί Γάμοι
 • Πολεοδομικά Θέματα
 • Παροχή Υπηρεσιών Συγκοινωνιών και Οδικού Δικτύου
 • Παροχή Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
 • Έκδοση Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστημάτων
 • Έκδοση Άδειας Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Ανταποδοτικά Τέλη και Τ.Α.Π.
 • Εκλογικοί κατάλογοι
 • Κατάληψη Κοινοχρήστων Χώρων
 • Έκδοση βεβαίωσης εγκαταλελειμμένων ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΔΙΚΥΚΛΩΝ
 • Δικαιολογητικά για βεβαίωση μονίμου κατοικιας
 • Δικαιολογητικά για ενστάσεις τροχαίας
Back to top button