Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόεδρος

Καψοκόλης Γρηγόριος

Τακτικά Μέλη

Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

Ιωάννης Βοϊδονικόλας

Λεωνίδας Μανωλάκος

Ιωσήφ Βουράκης

Αντώνιος Μοραντζής

Γεώργιος Βίτσας

Νικόλαος Μπελαβίλας

Γρηγόρης Μόφορης

Καρύδης Δημήτριος

Ρέππας Παναγιώτης

Αναπληρωματικά Μέλη

Κυριάκος Σιγαλάκος

Αλεξάνδρα Γερασιμούλα Τουμαζάτου

Αλέξανδρος Τζεφεράκος

Αλέξανδρος Αργουδέλης

Αλέξανδρος Καμαράτος

Ιωάννης  Κατσαφάδος

Ευαγγελία Δρίτσα -Αποστόλου

Σταυρούλα Μελά

Διαμάντω Μανωλάκου

Back to top button
Close