Εσωτερική Αλληλογραφία

* H υπηρεσία αφορά μόνο το προσωπικό του Δήμου Πειραιά.

* Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία αφού προηγουμένως έχετε κάνει ΕΙΣΟΔΟ με τον κωδικό που σας έχει χορηγηθεί από το Τμήμα Διαφάνειας και Διαδικτυακής Πύλης.

Back to top button