Διευθύνσεις

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δραγάτση 12
7ος όροφος
213 202 2790
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Δραγάτση 12
7ος όροφος
213 202 2706
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δραγάτση 12
7ος όροφος
213 202 2600
Γλύκα –  Χαρβαλάκου Αθηνά Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Δραγάτση 12

2ος όροφος

213202 2761

213202 2762

Μελάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος Προσόδων και Εμπορίου

Δραγάτση 12

5ος όροφος

213202 2726

213202 2727

Καλογερόγιαννης Παναγιώτης Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Ρετσίνα 45

Πειραιάς

2104101362

2104101363

2104101372

Καρβουνάς Νικόλαος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Κατάστασης
και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Δραγάτση 12

1ος όροφος

213202 2767

213202 2013

Αργουδέλης Αλέξανδρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Δικτύων

Ευαγγελιστρίας

21& 34ου Συντάγματος

2104199836

2104199838

Αγραπίδης Χρήστος Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών

Δραγάτση 12

4ος όροφος

213202 2773

213202 2124

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
Δραγάτση 12
4ος όροφος
213 202 2141
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ευρυπίδου  και Ευαγγελιστρίας 21 1ος όροφος
210 419 9812

ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Κεντρικό Δημαρχείο 3ος όροφος – Γραφείο 5
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 213-2022768 213-2022116 213-2022123

ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ
Κεντρικό Δημαρχείο 5ος όροφος – Γραφείο 7
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 213-2022251 213-2022252

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κεντρικό Δημαρχείο 5ος όροφος – Γραφείο 6
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 213-2022238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κεντρικό Δημαρχείο 5ος όροφος – Γραφείο 4
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 213-2022771

ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΝΕΑ ΑΡΧΗ
Κεντρικό Δημαρχείο 4ος όροφος – Γραφείο 9
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 213-2022207

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ‘ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ’
Κεντρικό Δημαρχείο 5ος όροφος – Γραφείο 5
Τηλέφωνο Επικοινωνίας 213-2022258

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δραγάτση 12
6ος Όροφος
213 202 2263
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δραγάτση 12

6ος όροφος

213 202 2229
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Δραγάτση 12

4ος όροφος

213 202 2245
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δραγάτση 12

6ος όροφος

213 202 2241
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δραγάτση 12

8ος όροφος

213 202 2330
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δραγάτση 12

6ος όροφος

213 202 2223
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Δραγάτση 12

6ος όροφος

213 202 2220
-Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λεωφόρος Χατζηκυριακού 89 (είσοδος) & Κλεισόβης 210 459 9957
-Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ιακώβου Δραγάτση 1Α-Β 210 422 0064
-Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Φαληρέως 5  –  Νέο Φάληρο 213 202 2461
-Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Σπυρίδωνος πρώην Στρατόπεδο Παπαδογιώργη Καμίνια 210 482 7026
-Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Καλλέργη 142 – Αγία Σοφία 213 202 2556
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Δραγάτση 12

1ος όροφος

213 202 2037
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Δραγάτση 12

Ισόγειο

213 202 2432
ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Πύργος του Πειραιά -1ος όροφος (είσοδος από Δημοσθένους) 213 202 4731
Back to top button