Αποφάσεις Ε’ Δημοτικής Κοινότητας

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «έγκριση ή µη υλοτοµίας ενός (1) δένδρου αϊλάνθου επί της οδού ∆ηλαβέρη 18»

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «διόρθωση της υπ΄αρίθµ. 36/30.11.2017 απόφασης Ε΄∆ηµοτικής Κοινότητας που αφορά την ονοµασία του Πάρκου Πρασίνου µε την παιδική χαρά , που περικλείεται µεταξύ των οδών Παύλου Μελά & Αντ/χου Π. Βλαχάκου,σε ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ, ύστερα από τη λήψη του υπ΄αρίθµ. 270/19.01.2018 εγγράφου της ∆/νσης Οδοποιϊας-Αποχέτευσης που διορθώνει και εισηγείται την Μετονοµασία Πλατεία Άρτεµις σε ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΜΑΝΙΑΤΩΝ.

3.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την «έγκριση ή µη υλοτοµίας ενός (1) δένδρου αϊλάνθου επί της οδού Κατσαντώνη 129»

4.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. ΒΛΑΧΑΚΟΥ 76 ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΚΥΛΙΚΕΙΟ ή Ομοειδές κατάστημα

5.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ: KAΥΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ 39 ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ή Ομοειδές κατάστημα

Back to top button