Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

01.«Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)»

02. «Πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου στον Πειραιά προκειμένου να φιλοξενηθεί και να τιμηθεί και διάθεση της σχετικής πίστωσης»

03. «Υλοτομία ενός δένδρου (μουριά) που βρίσκεται στον πεζόδρομο Σωτήρος Διός, στο τμήμα μεταξύ Θεάτρου & Μουσών»

04. «Καθορισμός του αριθμού των δόσεων, που αφορούν στην καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2018 σύμφωνα με την παρ.1 του αρθρ. 50 του Ν.4257/2014 η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του αρθρ. 13 του από 20/10/1958 Βασιλικού Διατάγματος όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του αρθρ. 16 του Ν.3254/2004»

05. «Έγκριση του κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πειραιά έτους 2018»

06. «Έγκριση του Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)»

07. «Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2018 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π)».

Back to top button