Αποφάσεις Β’ Δημοτικής Κοινότητας

1.Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε στοιχεία: IYAD JEHJAH – ΝΟΤΑΡΑ 117 & ΣΚΟΥΖΕ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ

2.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υλοτόµησης ή µη ενός (1) δένδρου µουριάς που φύεται σε δηµοτικό παρτέρι στον πεζόδροµο Σωτήρος ∆ιός στο τµήµα µεταξύ Θεάτρου και Μουσών.

3.Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε στοιχεία: ΧΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 5 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ.

4.Λήψη απόφασης για έγκριση ή µη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε στοιχεία: ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 61 – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ, ΠΑΤΑΡΙ & ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ .

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο Kατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ-ΙΔΗΣ 6-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Back to top button