Δελτία τύπου

Υποτροφίες σπουδών σε νέους και νέες του Δήμου Πειραιά για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 χορηγία του ΙΕΚ ΑΛΦΑ

Υποτροφίες σπουδών σε δημότες της πόλης προσφέρει ο Δήμος Πειραιά μετά από σχετική χορηγία των εκπαιδευτικών φορέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ & ΑΛΦΑstudies (Κέντρο Ανώτερων Σπουδών).

Συγκεκριμένα οι υποτροφίες για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 είναι οι εξής:

Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ

-Μία υποτροφία σπουδών διετούς φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ με κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο Λύκειο), σε οποιαδήποτε ειδικότητα πρόγραμμα σπουδών που ενδιαφέρει τον δικαιούχο από τη λίστα ειδικοτήτων.

 

-Μία ετήσια υποτροφία σπουδών στο Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ, που πληροί τα κριτήρια, σε οποιαδήποτε ειδικότητα -πρόγραμμα σπουδών που ενδιαφέρει τον δικαιούχο από τη λίστα ειδικοτήτων.

 

Παράλληλα προσφέρεται και μία ακόμη, πλήρης χορηγία, σε εργαζόμενο του Δήμου Πειραιά, στο ΑΛΦΑstudies (Κέντρο Ανωτέρων Σ̟πουδών), για πρόγραμμα εξειδίκευσης Advanced Professional Studies (APS) (απαιτούνται: αίτηση, Δελτίο Αστυν. Ταυτότητας, έγγραφο που να αποδεικνύει την υπαλληλική ιδιότητα στο Δήμο Πειραιά).

 

Δεκτή θα γίνεται η αίτηση που θα υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στη Διεύθυνση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Μακράς Στοάς 15, 2ος όροφος, γραφείο Β14, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2144053371 & 3372) μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

-Αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, Δ/νση Κατοικίας, -Τηλέφωνα: κινητό σταθερό κλπ και υποτροφία ή υποτροφίες που επιθυμούν να λάβουν).

-Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

-Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου)

-Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας

-Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος

-Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τυχόν ανεργία των ίδιων ή των οικογενειών τους ως εξαρτώμενα μέλη

-Οτιδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος

σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και κοινωνικής του κατάστασης και κρίνει ότι θα θεωρηθεί χρήσιμο κατά την επιλογή του

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 23 /08 /2024

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/programmata-dia-viou-mathisis/). Όλη η προκήρυξη, οι σχετικές πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά https://piraeus.gov.gr (στην αρχική σελίδα – Πληροφορίες-Επιτροπές & Τμήματα Δήμου- Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης).

 

Να σημειωθεί ότι ο θεσμός «Υποτροφίες στους Δήμους» εντάσσεται στο διαχρονικό «ΘΕΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ» του Ομίλου ΞΥΝΗ, με στόχο να υποστηριχθούν οι νέοι που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν και οι εργαζόμενοι που θέλουν να εξειδικευτούν και να εδραιώσουν τη θέση στην εργασίας τους.

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button