Δελτία τύπου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά για την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών   

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά,  κατά  τη συνεδρίασή του, τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, ενέκρινε κατά πλειοψηφία και εξέδωσε ψήφισμα για την αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών.

 

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

«Τα εκλεγμένα όργανα των Ο.Τ.Α. αποτελούν μέρος του Αιρετού πολιτικού προσωπικού της πολιτείας και δικαιούνται την συνδρομή των όρων άσκησης του λειτουργήματός τους που αίρει κάθε εμπόδιο στην ελευθερία πρωτοβουλίας και δράσης τους τόσο σε επίπεδο λειτουργικό όσο και σε νομικό και οικονομικό.

Ο Αιρετός που επιλέγεται από το εκλογικό σώμα για να ασκήσει τα καθήκοντά του προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της αντίστοιχης τοπικής κοινωνίας υποχρεώνεται να διαθέσει όλο τον αναγκαίο χρόνο αλλά και να καταβάλλει προσωπικές δυνάμεις  για να φέρει σε πέρας την αποστολή του. Υποχρεώνεται συνεπώς να απέχει ή να μειώσει την επαγγελματική, προσωπική και εν γένει οικονομική του δραστηριότητα για να φέρει σε πέρας την εντολή.

Έχει συνεπώς απώλεια εισοδήματος και ταυτόχρονα πρέπει να καταβάλλει εργασιακές δυνάμεις προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του, τα οποία μάλιστα από τη φύση τους απαιτούν αυξημένη ευθύνη, άσκηση ανώτατης διοίκησης και χρηστή αλλά και αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά

    ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

 

Α. Αναφορικά με τις Αποζημιώσεις Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων  τις παρακάτω προσθήκες:

  1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ανεξαρτήτως εάν έχουν και την ιδιότητα του Αντιδημάρχου δικαιούνται την προβλεπόμενη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού συμβουλίου και για  τέσσερις συνεδριάσεις (4) το ανώτερο ανά μήνα.
  2. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που απαρτίζουν την Δημοτική Επιτροπή ανεξαρτήτως εάν έχουν και την ιδιότητα του Αντιδημάρχου, δικαιούνται την προβλεπόμενη αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της  Επιτροπής  και  για  τέσσερις συνεδριάσεις (4) το ανώτερο ανά μήνα.
  3. Τα μέλη των Δημοτικών Κοινοτήτων δικαιούνται την προβλεπόμενη αποζημίωση  για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις  των Συμβουλίων τους και για  τέσσερις συνεδριάσεις (4) το ανώτερο ανά μήνα.
  4. Όλοι οι Αντιδήμαρχοι, που υποβοηθούν τον Δήμαρχο στο έργο του για τη λειτουργική και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου, να είναι έμμισθοι.
  5. Το όριο  ηλικίας για τους συνταξιούχους Αιρετούς που ασκούν διοίκηση να καταργηθεί.

 

Β. Πρόεδροι των Δημοτικών  Συμβουλίων.

 

  1. Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων, λαμβάνουν ως αντιμισθία το πενήντα (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στον Δήμαρχο».
περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button