Δελτία τύπου

Ανακοίνωση προκήρυξης υποτροφιών ΙΕΚ ΑΛΦΑ & Κ.Δ.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑstudies»

Ο Δήμος Πειραιά, ανταποκρίνεται στην πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών φορέων ΙΕΚ ΑΛΦΑ και Κ.Δ.Β.Μ.2 «ΑΛΦΑstudies» που προσφέρουν δύο (2) υποτροφίες, μέσω του θεσμού «Υποτροφίες στους Δήμους 2022-2023» και ενισχύει το δικαίωμα όλων των νέων στην εκπαίδευση, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έγινε ακόμα πιο δυσμενής λόγω της πανδημίας COVID, στοχεύοντας να δώσει πνοή στα όνειρα νέων ανθρώπων για σπουδές.

 

Οι υποτροφίες που χορηγούνται στο Δήμο Πειραιά για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι οι εξής:

 

 • Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ

Μία (1) πλήρης υποτροφία σπουδών διετούς φοίτησης σε δημότη του Δήμου Πειραιά στο Ι.Ε.Κ. ΑΛΦΑ, με κοινωνικοοικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοση στο Λύκειο), σε οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών που ενδιαφέρονται ο/η δικαιούχος.

(απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά*).

 • ΑΛΦΑstudies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

      Μία (1) πλήρης  υποτροφία σπουδών σε υπάλληλο του Δήμου Πειραιά στο ΑΛΦΑstudies (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2), σε πρόγραμμα εξειδίκευσης Advanced Professional Studies (APS)

(απαιτούνται: αίτηση, δελτίο αστυν. ταυτότητας, έγγραφο που αποδεικνύει την υπαλληλική ιδιότητα στο Δήμο Πειραιά).

 

Η αίτηση θα υποβάλλεται:

 • είτε πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στη Διεύθυνση Παιδείας και δια Βίου Μάθησης (Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Μακράς στοάς 15, 2ος όροφος, γραφείο Β14, τηλ. επικ. 2144053371 & 372)   μαζί με τα ακόλουθα δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά*:
 • Αίτηση με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, Δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα επικ.: κινητό ή σταθερό).
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (Απολυτηρίου Λυκείου κ.α.)
 • Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας
 • Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος
 • Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τυχόν ανεργία των ίδιων ή των οικογενειών τους ως εξαρτώμενα μέλη
 • Οτιδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και κοινωνικής του κατάστασης και κρίνει ότι θα θεωρηθεί χρήσιμο κατά την επιλογή του από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ.
  • είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση paideiasdp3@piraeus.gov.gr , σκαναρισμένη, θα φέρει υπογραφή και θα συνοδεύεται με επισυναπτόμενο αρχείο των δικαιολογητικών (σε μορφή pdf)

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 05 /09 /2022

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά.

Όλη η προκήρυξη, οι σχετικές πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά https://piraeus.gov.gr (στην αρχική σελίδα –  Πληροφορίες-Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης).

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button