Δελτία τύπου

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στον Δήμο Πειραιά

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στον Δήμο ΠειραιάΟ Δήμος Πειραιά, στο πλαίσιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης και μείωσης εκπομπών των ρύπων, εκπόνησε Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο, το οποίο αφορά στην χωροθέτηση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και η χρηματοδότησή του έχει εξασφαλιστεί από το Πράσινο Ταμείο.

Για την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο, ακολουθήθηκε η απαιτούμενη διαδικασία σύμφωνα
με τις Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)
(ΦΕΚ 4380/Β/05.10.2020). Σύμφωνα με αυτές, ο Δήμος πέρα από τις θέσεις
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ΙΧ, πρέπει να μεριμνήσει για θέσεις φόρτισης ειδικών
θέσεων, ήτοι ΤΑΧΙ, ΑμεΑ, μικροκινητικότητας, φορτοεκφόρτωσης και τουριστικών
λεωφορείων.
Mάλιστα αναπτύχθηκαν δύο (2) εναλλακτικά σενάρια ως προς τη χωροθέτηση των
σημείων φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων:
 Το σενάριο (Α) περιλαμβάνει την δίκαιη κατανομή των θέσεων φόρτισης
στο σύνολο του δήμου με βάση την ισότιμη χωρική κατανομή και την
πυκνότητα πληθυσμού.
 Το σενάριο (Β) δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους πόλους έλξης και τις
οικονομικές δραστηριότητες.
Η ανάπτυξη των σεναρίων χωροθέτησης στηρίχθηκε στον συνδυασμένο
πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση τόσο
στην προέλευση των μετακινήσεων, δηλαδή στον τόπο κατοικίας των πολιτών, όσο
και στον προορισμό τους, ο οποίος περιλαμβάνει τον χώρο εργασίας τους, δομές
δημόσιας υγείας, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης & αθλητισμού, χώρους πρασίνου,
κέντρα εμπορίου & αναψυχής, τουριστικοί προορισμοί και συνδυασμένες μεταφορές
(μετρό, τραμ).
Τα σενάρια τέθηκαν σε διαβουλεύσεις όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου,
φορείς και εκπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν
δύο διαβουλεύσεις με 40 φορείς και μια διαβούλευση με εκπροσώπους των
Δημοτικών Κοινοτήτων. Μέσω των απόψεων από τους συμμετέχοντες, αλλά και
συνεργασίας του Αναδόχου με το Δήμο, το σενάριο που διαμορφώθηκε είναι ένα
υβριδικό σενάριο (Γ) το οποίο ανταποκρίνεται στην ισότιμη κατανομή αλλά και
στις εμπορικές δραστηριότητες του Δήμου. Συνολικά, προτάθηκαν 117
φορτιστές για ΙΧ με 234 θέσεις εκ των οποίων οι 199 αναφέρονται σε ΙΧ και οι
35 σε θέσεις ΑμεΑ.
Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) εγκρίθηκε ομόφωνα με την
με αριθμό 170/06-08-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην
12 η συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022.

Ορίζοντας Υλοποίησης για την εγκατάσταση των φορτιστών ΙΧ στο Δήμο
Πειραιά:

Συγκεντρωτικά, ο τελικός αριθμός θέσεων φόρτισης και φορτιστών ανά έτος
του Δήμου Πειραιά ύστερα από τις διαβουλεύσεις είναι:
Φορτιστές:
 ΑC 22kW 2Θ: 117 (58 1ο έτος, 45 2ο έτος, 14 3ο έτος)
 DC 50kW 1Θ: 6 (1ο έτος)
 DC 50kW 2Θ: 4 (1ο έτος)
 DC 150kW 1Θ: 3 (1ο έτος)
 ΑC Μικροκινητικότητα: 22 (1ο έτος)

Θέσεις φόρτισης:
 ΑC 22kW 2Θ: 234 (116 1ο έτος, 90 2ο έτος, 28 3ο έτος)
 DC 50kW 1Θ: 6 (1ο έτος)
 DC 50kW 2Θ: 8 (1ο έτος)
 DC 150kW 1Θ: 3 (1ο έτος)
 ΑC Μικροκινητικότητα: 110 (1ο έτος)

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης τόνισε:

«Ο Δήμος Πειραιά προχώρησε στην εκπόνηση Σχεδίου Σταθμών Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων στην πόλη, το οποίο είναι επιβεβλημένο, καθώς η εποχή
επιτάσσει την υιοθέτηση ενός περιβαλλοντικά φιλικότερου τρόπου μετακίνησης στα
αστικά κέντρα. Μετά από διαβούλευση με 40 φορείς, με τις Δημοτικές Κοινότητες και
με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δημιουργούμε ένα επαρκές και
ευρύ δίκτυο σταθμών φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ΙΧ, αλλά και οχημάτων για
ΑμεΑ, ταξί, μικροκινητικότητας, φορτοεκφόρτωσης, τουριστικών λεωφορείων
κ.α. εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πειραιά. Η ηλεκτροκίνηση με την
οικολογική της λειτουργία, συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του
περιβάλλοντος, ένα θέμα που μας αφορά όλους. Μάλιστα ο Δήμος Πειραιά στο
πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, θα
εξοπλίσει το επόμενο διάστημα με δέκα νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα την υπηρεσία
της Καθαριότητας. Σταθερή μας επιδίωξη είναι η βελτίωση της καθημερινότητας και
της ποιότητας ζωής των Πειραιωτών. Δεν σταματάμε λοιπόν εδώ, συνεχίζουμε με
επιμονή και σκληρή δουλειά να υλοποιούμε σημαντικές δράσεις, με στόχο τη βιώσιμη
ανάπτυξη και μετακίνηση στην πόλη μας».

Ο Αντιδήµαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης κ. Δημήτρης
Καρύδης, δήλωσε:

«Το πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση οχημάτων κάθε κατηγορίας αλλά και της
εναλλακτικής μετακίνησης (ποδήλατα, πατίνια) είναι αναγκαίο και επιβεβλημένο
ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο δραστικός περιορισμός των αερίων ρύπων
του θερμοκηπίου και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα
του σύγχρονου κόσμου, απέναντι στην κλιματική κρίση.
Βέβαια για να γίνει αυτό πράξη απαιτεί χρόνο και μεγάλη προσπάθεια.
Χρειάζεται γενναία επιδότηση για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον δημόσιο χώρο.
Ως Δήμος Πειραιά μετά από διαβούλευση με 40 περίπου φορείς της πόλης, όλες τις
Δημοτικές Κοινότητες και με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
προχωρήσαμε στην έγκριση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Υ.Ο.)
που αφορά στη χωροθέτηση σταθμού φόρτισης οχημάτων στον Δήμο Πειραιά για
την επόμενη τριετία με ιδιαίτερη πρόβλεψη για τους συνανθρώπους μας που είναι
ΑΜΕΑ, τους κατοίκους που στερούνται ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης και τους
επισκέπτες της πόλης μας. Ένα σημαντικό βήμα έγινε πράξη για να επιτύχουμε τους
στόχους της πράσινης οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης και κινητικότητας».

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button