Χωρίς κατηγορία

562/22.Απόδοση λογαριασμού, για το ένταλμα προπληρωμής αρ. XE 3014/2022 ποσού 2.800€ που εκδόθηκε σύμφωνα με την με υπ’ αριθμ. 465/08-06-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σε βάρος των Κ.Α. 00.6421 & ΚΑ 35.6422.14 του προϋπολογισμού του Δήμου του Οικονομικού έτους 2022, στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και έγκριση γενόμενης δαπάνης. Το ένταλμα προπληρωμής αφορά την πληρωμή εξόδων μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά, στο ευρωπαϊκό έργο PROGIREG «Productive green infrastructure for post industrial urban regeneration» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button