Δελτία τύπου

1η Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου του Δήμου Πειραιά με τίτλο «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά»

Ουσιαστική συζήτηση πραγματοποιήθηκε στη 1η δια ζώσης Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου του Δήμου Πειραιά με τίτλο «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια  Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά».

Στην εναρκτήρια συνάντηση της Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού  και Βιώσιμης Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Άγγελος Κότιος, εκπρόσωποι των επιμελητηρίων της πόλης, του Πανεπιστημίου Πειραιά,  κ.ά.

Συμμετέχοντες και μέλη από φορείς και επιμελητήρια του Δήμου Πειραιά ενημερώθηκαν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του έργου, ακαδημαϊκοί και παραγωγικοί φορείς συζήτησαν για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις ανάπτυξης της Γαλάζιας Οικονομίας των επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης.

Το έργο «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας   Γνώσης   και   Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ – ΓΟ) στον Πειραιά» αποσκοπεί στη σύνδεση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή με τους ερευνητικούς φορείς, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης για την παραγωγή και διάχυση της καινοτομίας στην οικονομία.

Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Γαλάζιας Οικονομίας του Δήμου Πειραιά, όπου αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του Πειραιά με την ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων των υφιστάμενων επιχειρήσεων, τον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων.

Μέσω της εκπόνησης του έργου ενθαρρύνεται η οργάνωση, η ανάδειξη και η ενίσχυση του ερευνητικού αποτελέσματος και της καινοτομίας, που παράγεται από ερευνητικούς φορείς για τους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας και παράλληλα η ευρεία ενημέρωση των επιχειρήσεων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βάση δημιουργίας μιας «Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας», η οποία θα εμπλέκει συνεργατικά εταίρους από το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.

Η Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας του Δήμου Πειραιά παρέχει ένα πλέγμα δράσεων όπως:

–      Εφαρμογή για την ενίσχυση της ασφάλειας και της επιχειρησιακής επίγνωσης επί των επιβατηγών πλοίων, όπως τα κρουαζιερόπλοια

–      Προληπτική συντήρηση μέσω πρόβλεψης πιθανών βλαβών

–      Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για τις ηλεκτρολογικές πλατφόρμες εμπορευματικών μεταφορών (electronic Freight Transport Information, eFTI) στον Πειραιά.

–      eMall, Ηλεκτρονική πλατφόρμα προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων της Γαλάζιας Οικονομίας στον Πειραιά.

Επιπλέον υπηρεσίες αφορούν:

–     Ευφυή μοντέλα ψηφιακής διοίκησης παραγωγής και διάθεσης προϊόντων

–     On-demand πλατφόρμα Massive Open Online Courses (MOOC), με υλικό για το σύνολο των δυναμικών κλάδων Γαλάζιας Οικονομίας του Πειραιά.

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«O Δήμος Πειραιά κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο της πόλης μας.  Το έργο που αναλαμβάνει να υλοποιήσει  είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών στη Γαλάζια Οικονομία του Πειραιά. Το έργο αυτό είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση  (Ο.Χ.Ε.). Περιλαμβάνει τέσσερις τομείς: την ανάπτυξη εφαρμογής με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της  επιβατηγού ναυτιλίας, τη δημιουργία και  ανάπτυξη ψηφιακής καινοτομίας για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες εμπορευματικών μεταφορών, τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων της γαλάζιας οικονομίας του Πειραιά και την προληπτική συντήρηση μέσω πρόβλεψης πιθανών βλαβών στα πλοία. Πιστεύω ότι ο κατεξοχήν παραγωγός ιδεών και γνώσης στην πόλη μας, που είναι το Πανεπιστήμιο καθώς και ο Δήμος,  θα συμβάλουν από κοινού με το έργο αυτό στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας του Πειραιά, στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του και στη βελτίωση της θέσης του στον διεθνή ναυτιλιακό χάρτη».

 

1η Εναρκτήρια Εκδήλωση του έργου του Δήμου Πειραιά με τίτλο «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια  Οικονομία (ΚΓΚ-ΓΟ) στον Πειραιά»Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιµης Ανάπτυξης κ. Δημήτρης  Καρύδης,  σε δήλωσή του, επεσήμανε:

«Πρόκειται για ένα ακόμη έργο, το οποίο αξιοποιούμε μέσω της Ο.Χ.Ε. και του ΕΣΠΑ  και το οποίο μέσα από διαγωνιστική διαδικασία ανέλαβε να πραγματοποιήσει το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιά.  Κύριος στόχος μας είναι να προωθήσουμε την έρευνα, την καινοτομία και την κοινωνία της γνώσης και το Πανεπιστήμιο, με την μεγάλη  εμπειρία που διαθέτει, να προσφέρει δωρεάν  υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του Πειραιά και να στηρίξει την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Γαλάζιας Οικονομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Οι βασικοί τομείς που θα ξεκινήσει και θα κινηθεί  αυτή η δράση είναι : πρώτον στον τομέα της ασφάλειας των πλοίων  στην κρουαζιέρα και  στην επιβατηγό ναυτιλία, δεύτερον να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ευρύτερη αγορά του Πειραιά και την ανάδειξη των επιχειρήσεων του Πειραιά, αλλά και ό,τι έχει να κάνει με τον πολιτισμό, τις εκδηλώσεις και το πολιτιστικό απόθεμα που έχει ο Πειραιάς και τρίτον να προσφέρει ερευνητικά εργαλεία στις επιχειρήσεις, για να μπορούν να προχωρήσουν στη δουλειά τους σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Για εμάς αυτό έχει μια πολύ μεγάλη αξία γιατί πάντα επιδιώκουμε και το κάνουμε πράξη θεσμικά,  το Πανεπιστήμιο Πειραιά και ο Δήμος Πειραιά  που δεν είναι δύο ξένοι στην ίδια πόλη, αλλά συνεργάζονται στενά, να μπορούν από κοινού με τους φορείς της  πόλης να δημιουργούν  τις προϋποθέσεις  για να γίνει ο Πειραιάς καλύτερος, πιο ανεπτυγμένος, πιο σύγχρονος και οικονομικά πιο ισχυρός».

 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. Άγγελος Κότιος, σε δήλωσή του, σημείωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Πειραιά που στο πλαίσιο της Ο.Χ.Ε. συνεργάζεται με το ίδρυμά μας. Η στόχευση είναι να συνδέσουμε τη γνώση που παράγεται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής μας.

Θεωρώ ότι μέσα από αυτές τις συμπράξεις μπορούν να προκύψουν καινοτόμες ιδέες και  πάρα πολλές λύσεις στα προβλήματα της περιοχής. Στόχος αυτής της σύμπραξης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής μας οικονομίας, η ενίσχυση της εξωστρέφειάς της και πάνω απ όλα η αξιοποίηση της νέας  γνώσης που παράγεται και των νέων καινοτομικών ιδεών  στην παραγωγική διαδικασία.

Η παρουσία  των εκπροσώπων των επιμελητηρίων και των άλλων  παραγωγικών  φορέων  της περιοχής  υποδηλώνει το μεγάλο ενδιαφέρον.

Με τη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο  κ. Γιάννη Μώραλη, τους Αντιδημάρχους και όλα τα στελέχη του Δήμου έχουμε ως Πανεπιστήμιο αναπτύξει μια άριστη συνεργασία στον πολιτιστικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό τομέα. Συνεργαζόμαστε διότι είμαστε δύο κατεξοχήν κοινωνικοί δημόσιοι φορείς στην περιοχή, που έχουμε μια αποστολή και συνεργαζόμενοι μπορούμε να την πετύχουμε καλύτερα».

 

Ο κ. Γιώργος Γαλανός, Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, παρουσιάζοντάς το, σημείωσε, μεταξύ άλλων:

«Στο «κομμάτι» των ψηφιακών υποδομών, των νέων τεχνολογιών, του συνδυασμού οικονομικών δεδομένων με νέες τεχνολογίες θα προσπαθήσουμε να παράγουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, τα οποία θα διαθέσουμε μέσα από μια πλατφόρμα,  δωρεάν σε όλες τις επιχειρήσεις   στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Πειραιά».

 

Στην ημερίδα τοποθετήθηκαν  επίσης:

Ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γιάννης Βουτσινάς,  ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.  Γιώργος Παπαμανώλης – Ντόζας, ο Πρόεδρος του  Συνδέσμου  Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς κ. Δημήτρης  Μαθιός,  ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Θεόδωρος Καπράλος, ο Πρόεδρος του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού κ. Γιάννης Πολυχρονόπουλος, ο  Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Αλεξανδράτος, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιώς κ. Νίκος  Καραγεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) Ναύαρχος Αντώνιος Καλούδης και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας κ.  Βασίλη Κανακάκης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω:

  • Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@kics.gr
  • Στο τηλέφωνο 2104142490
  • Ή να επισκεφτούν το χώρο (Δεληγιώργη 107 και Τσαμαδού, Πειραιάς) κατόπιν ραντεβού.

 

 

Η Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για την Γαλάζια Οικονομία του Δήμου Πειραιά είναι ενταγμένο στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Δήμου Πειραιά και συγχρηματοδοτούμενο από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» του «ΕΣΠΑ 2014-2020».

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button