Δελτία τύπου

Νέα παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2022 για τα αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτων του Δήμου Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά καλεί τους δημότες να ρυθμίσουν τα αδήλωτα τετραγωνικά στα ακίνητά τους έως τις 30 Ιουνίου 2022, ημερομηνία παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων  για τα αδήλωτα τετραγωνικά των ακινήτων,  σύμφωνα με νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στους δημότες  που, μέχρι σήμερα, δεν έχουν υποβάλει καθόλου ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων τους, να δηλώσουν, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022, τα ορθά στοιχεία, προκειμένου να υπολογισθούν επ ’αυτών φόροι-τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

Δεν απαιτείται κανένα έγγραφο και κανένα δικαιολογητικό, προκειμένου ο δημότης  να υποβάλει την αίτηση περί ανακριβούς δήλωσης τετραγωνικών.

Το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος είναι οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για το taxisnet.

Επιπλέον, οι δημότες καλούνται  να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία δήλωσης με πρόστιμο 20 % επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα  για την υποβολή  των εκπρόθεσμων δηλώσεων των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων λειτουργεί  στην ιστοσελίδα  του Δήμου Πειραιά, στον εξής σύνδεσμο:www.piraeus.gov.gr, επιλέγοντας τη διαδρομή: «Είμαι Δημότης  – Πληροφορίες – Οδηγός του Πολίτη- Ανταποδοτικά Τέλη  και Τ.Α.Π. – 1 Διόρθωση Τετραγωνικών»  Είσοδος (κωδικοί taxis)». 

Επίσης,  λειτουργεί μέσω του site της ΚΕΔΕ  και υπάρχει πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω των sites : Υπουργείου Εσωτερικών (ypes.gr),  της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (gsis.gr) και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (mindigital.gr).

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button