Δελτία τύπου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΣΗ «MIVA» ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΣΗ «MIVA» ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑΜε επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο 24-25 Ιανουαρίου 2022 η 6 η κατά σειρά -και τελική- διακρατική
συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού έργου MIVA, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Δήμο Πειραιά, συντονιστή εταίρο της δράσης, σε υβριδική μορφή, λαμβάνοντας χώρα τόσο δια ζώσης στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, όσο και διαδικτυακά, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία COVID-19, καθώς και λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών.
Το εταιρικό σχήμα του MIVA αποτελείται από τους εξής φορείς και οργανισμούς έξι ευρωπαϊκών
χωρών, εκπρόσωποι των οποίων συμμετείχαν στη συνάντηση: Δήμος Πειραιά – Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (συντονιστής εταίρος), Οργάνωση Γη (Ελλάδα), Enoros
Consulting Limited (Κύπρος), Indigo (Γαλλία), Prism Impresa sociale s.r.l. (Ιταλία), Foundation for
Somalia (Πολωνία), AAR – Social Development Association (Φινλανδία).
Το Ευρωπαϊκό έργο “Migrants’ Integration through Volunteering Activities” (MIVA) – «Ένταξη
Μεταναστών μέσω Εθελοντικών Δράσεων» ολοκληρώνεται τέλος Ιανουαρίου 2022, έπειτα από
διάστημα 38 μηνών, έχοντας επιτύχει την υλοποίηση πληθώρας δράσεων που ενίσχυσαν την ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες υποδοχής τους, μέσα από την συμμετοχή στην κοινωνική και
πολιτιστική ζωή των τοπικών κοινοτήτων, προωθώντας εκπαιδευτικές και εθελοντικές
δραστηριότητες.
Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, το MIVA υποστήριξε με τις δράσεις του μέλη μεταναστευτικών
και προσφυγικών κοινοτήτων, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικές κοινωνίες, εθελοντές/τριες,
εκπαιδευτές/τριες και κοινωνικούς επιστήμονες/ισσες, καθώς και άλλους εμπλεκόμενους/ες που
απασχολούνται στους τομείς του ασύλου, της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης.
Στο πλαίσιο της διακρατικής συνάντησης, οι εταίροι του MIVA αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα
των δράσεων του έργου και συζήτησαν ορισμένα εκκρεμή ζητήματα πριν την υποβολή της τελικής
έκθεσης αναφοράς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, οριστικοποίησαν το σχέδιο
βιωσιμότητας και αναφέρθηκαν σε μελλοντικά βήματα, που θα επιτρέψουν στο έργο να συνεχίσει να
προσφέρει τα οφέλη του σε όσους και όσες αναζητούν έμπνευση και υποστήριξη για τη δημιουργία
συμπεριληπτικών κοινωνιών.

Τι επιτεύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MIVA
Το έργο MIVA δημιούργησε τις βάσεις για την ανάπτυξη ενός δικτύου εμπλεκομένων που μπορούν
να συμβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με την κοινωνική ενσωμάτωση,
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων, την αξιοποίηση της διαφορετικότητας και
την προώθηση της εθελοντικής κουλτούρας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
Όπως αναφέρει το σλόγκαν του έργου, το οποίο προέκυψε στο πλαίσιο κοινού διαγωνισμού, που
διοργάνωσαν οι εταίροι: All unique, all equal, all together!, δηλαδή «όλοι ξεχωριστοί, όλοι ίσοι, όλοι
μαζί!».
Ειδικότερα, οι επιμέρους δράσεις και τα αποτελέσματα του έργου MIVA περιλαμβάνουν τα εξής:
– Δημιουργία και προώθηση της εφαρμογής (application) INDIGO (διαθέσιμη στην διεύθυνση:
https://indigo.world/en .
Η εφαρμογή Indigo αποτελεί μια καινοτόμο, κοινωνική, ψηφιακή μη-κερδοσκοπική πρωτοβουλία, η
οποία θα συνεχίσει την προσφορά της και μετά την ολοκλήρωση του έργου MIVA. Πρόκειται για
δωρεάν εφαρμογή (app) αλληλεγγύης, που αναπτύχθηκε για κινητά τηλέφωνα IOS και Android, μέσω
της οποίας οι χρήστες/τριες μπορούν να ανταλλάξουν δωρεάν αντικείμενα και υπηρεσίες, ενώ
παράλληλα διευκολύνεται η κινητοποίηση και η συμμετοχή των πολιτών σε μη κερδοσκοπικές
δραστηριότητες και δράσεις εθελοντισμού.
Συνολικά, στο πλαίσιο του έργου διοργανώθηκαν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες 72 εκπαιδευτικά
εργαστήρια που προώθησαν την χρήση της εφαρμογής σε 1069 υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς και
71 αντίστοιχα εργαστήρια με την συμμετοχή 809 εκπροσώπων ΜΚΟ που ενημερώθηκαν για το πως
μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Indigo app.
– Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων με στόχο την ανάπτυξη
διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στις τοπικές κοινότητες.
Στο πλαίσιο του έργου αναπτύχθηκε από τους εταίρους εξειδικευμένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, το
οποίο αξιοποιήθηκε κατά την υλοποίηση εργαστηρίων (δια ζώσης ή online) με τη συμμετοχή άνω των
500 επαγγελματιών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες, με σκοπό την «Ανάπτυξη Ικανοτήτων για
Κοινωνική Ενσωμάτωση και Επαγγελματικά Ζητήματα».
Οι θεματικές του εγχειριδίου, το οποίο είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων στο site
www.mivaproject.eu, περιλαμβάνουν τα εξής:
 1. Επεξήγηση εννοιών: Πολιτισμική γνώση/πολιτισμική συνείδηση & έκφραση,
Διαπολιτισμικότητα, Ταυτότητα, Αξίες και Παραδόσεις.

 2. Πρακτικά παραδείγματα (μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων) για διαπολιτισμικές
καταστάσεις, συγκρούσεις και λύσεις.
 3. Εμπειρίες, προσεγγίσεις, εργαλεία και πρακτικές για την συνεργασία με υπηκόους
τρίτων χωρών.
 4. Πρόληψη των διακρίσεων, διασφάλιση της ίσης πρόσβασης και βελτίωση της αντίληψης
του κοινού για τη μετανάστευση.
 5. Διαχείριση διαφορετικότητας και διαπολιτισμική διαμεσολάβηση.
 6. Χαρτογράφηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων υπηκόων τρίτων χωρών (EU Skills Profile
Tool for Third Country Nationals).

– Από κοινού υλοποίηση διαπολιτισμικών δράσεων με τη συμμετοχή όλων των κοινοτήτων (τοπικών,
μεταναστευτικών) για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη πολιτισμικής
ευαισθητοποίησης. Ειδικότερα, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας, οι εταίροι του έργου κατάφεραν
να υλοποιήσουν, συνολικά, σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, τα εξής:
 63 εργαστήρια μαγειρικής, τα οποία έφεραν κοντά 694 μέλη τοπικών και
μεταναστευτικών/προσφυγικών κοινοτήτων. Από τη μαγειρική συνεργασία ανθρώπων από
διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, προέκυψε το πολυπολιτισμικό βιβλίο συνταγών
«Τρώγοντας παρέα» (Eating together), που θα αναρτηθεί σύντομα στο site του έργου.
 12 διαπολιτισμικά φεστιβάλ και αντίστοιχες ημερίδες και εκδηλώσεις, είτε δια ζώσης είτε
διαδικτυακών, με τη συμμετοχή περίπου 3.000 ανθρώπων που ενημερώθηκαν για το έργο και
στήριξαν τις διαφορετικές κουλτούρες που συνυπάρχουν σε μια χώρα.
 94 διαπολιτισμικούς αγώνες ποδοσφαίρου, ποδοσφαίρου σάλας (futsal) και μπάσκετ με τη
συμμετοχή 1310 αθλητών και αθλητριών.
 29 πολιτιστικές ξεναγήσεις με θέμα «Γνωρίζω την πόλη μου», κατά τις οποίες 458
συμμετέχοντες και συμμετέχουσες – υπήκοοι τρίτων χωρών, γνώρισαν καλύτερα την ιστορία
και τον πολιτισμό των χωρών φιλοξενίας τους.
 6 βίντεο/ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με θέμα τις εμπειρίες των συμμετεχόντων/ουσών στις
διαπολιτισμικές δράσεις του έργου, τα οποία θα αναρτηθούν σύντομα στο site του MIVA.
Οι επιμέρους πόλεις και περιοχές, όπου πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις είναι: Αθήνα & Πειραιάς
(Ελλάδα), Λευκωσία (Κύπρος), Βαρσοβία (Πολωνία), Ελσίνκι (Φινλανδία), Αγκριτζέντο & Παλέρμο
(Ιταλία) και Παρίσι (Γαλλία).
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο MIVA υπήρξε μεταξύ των νικητών του διαγωνισμού φωτογραφίας
«Postcards» (Καρτ ποστάλ), που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής
εκστρατείας επικοινωνίας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2020» (#EUinMyRegion 2020), που
στοχεύει στην ενίσχυση της προβολής των έργων που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Δήμος Πειραιά, ως συντονιστής του έργου, ανέλαβε την πρωτοβουλία σε συνεργασία με όλους
τους εταίρους για την υποβολή πέντε επιλεγμένων φωτογραφιών από τις δράσεις του MIVA. Η
νικήτρια φωτογραφία προήλθε από ένα διαπολιτισμικό εργαστήριο μαγειρικής που διοργανώθηκε
στην Κύπρο και βρίσκεται διαθέσιμη στη συλλογή με τις νικήτριες φωτογραφίες του διαγωνισμού
(https://euinmyregion.eu).
Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από τις δράσεις του MIVA, μπορείτε να ανατρέξετε
στα ενημερωτικά δελτία (newsletters) του έργου, που έχουν ήδη αναρτηθεί στο site του, στην ενότητα
«νέα» (https://www.mivaproject.eu), καθώς επίσης στις σελίδες στα social media:
https://www.facebook.com/mivaproject & https://www.instagram.com/miva_amif.

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button