Δελτία τύπου

Ο Δήμος Πειραιά ιδρυτικό μέλος στο «Δίκτυο Περιφερειών και Δήµων για την Κλιματική Αλλαγή- Climattica»

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης υπέγραψε χθες το καταστατικό του «Δικτυού Περιφερειών και Δήµων για την Κλιματική Αλλαγή- Climattica», στο οποίο ο Δήμος Πειραιά είναι ιδρυτικό μέλος.

Πρόκειται για ένα νέο, πολυσυµµετοχικό, πανελλαδικό Δίκτυο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και τον περιορισμό των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μάλιστα, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, ορίστηκε Γενικός Γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Climattica, μετά από την 1η Συνέλευση του Δικτύου.

Η συμμετοχή  του Δήμου στο Δίκτυο Climattica θα δώσει κατευθύνσεις σε τέσσερις πυλώνες:

  1. Κλιµατική αλλαγή
  2. Ενεργειακή µετάβαση
  3. Ψηφιακό και Τεχνολογικό µετασχηµατισµό- 4η βιοµηχανική επανάσταση
  4. Κυκλική Οικονοµία και Διαχείριση Αποβλήτων

Παράλληλα, θα συνεισφέρει εµπράκτως στην επίτευξη των στόχων του Δήµου για την αειφόρo και βιώσιµη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τη µείωση των επιπτώσεων της Κλιµατικής Αλλαγής.

Σημειώνεται, ότι η ένταξη του Δήμου στο Climattica εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά, ενώ η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση των στόχων του Δικτύου.

 

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, σημείωσε:

«Το Δίκτυο «Climattica» στο οποίο ο Δήμος Πειραιά είναι ιδρυτικό μέλος,  είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία περιβαλλοντικού σκοπού, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές από όλη την Ελλάδα, σε έναν κοινό στόχο: να εφαρμόσουν καλύτερες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια. Με δεδομένο ότι ως πόλεις καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά προκλήσεων που αφορούν στην Κλιματική Αλλαγή, στις επιπτώσεις της στις πόλεις και κατ΄ επέκταση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, συντασσόμαστε σε έναν κοινό φορέα, προκειμένου να  υλοποιήσουμε ολοκληρωμένα και συντεταγμένα ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος, την  εξοικονόµηση ενέργειας, την κυκλική οικονοµία, την αειφόρo και βιώσιµη ανάπτυξη. Οι τοπικές αρχές και σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα  βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» και αναλαμβάνουν δράση, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, βελτιώνοντας την «ανθεκτικότητα» των Δήμων στην κλιματική αλλαγή».

 

Για το Climattica

To CLIMATTICA είναι ένα Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων, μια διαδραστική πλατφόρμα ενημέρωσης, ανταλλαγής πληροφοριών, δεδομένων, γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών που θα λειτουργεί και θα ενεργεί ως αξιόπιστη διεπαφή, τόσο μεταξύ των μελών του περιβαλλοντικά ευαίσθητου χώρου των τοπικών κοινοτήτων, όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για έναν «φορέα-ομπρέλα», που αναλαµβάνει ενιαίες και ολοκληρωμένες στρατηγικές πρωτοβουλίες και δράσεις και υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά τους ΟΤΑ, σε θέµατα που άπτονται της κλιµατικής αλλαγής και της ενεργειακής µετάβασης, αλλά και σε δράσεις που υπάγονται στις ευρύτερες θεµατικές της κυκλικής οικονομίας και του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Είναι μια πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη.

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button