Δελτία τύπου

Εναρκτήρια Ημερίδα του «Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων» του Δήμου Πειραιά

Εναρκτήρια Ημερίδα του «Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων»  του Δήμου ΠειραιάΜε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1 η υβριδική Εναρκτήρια Ημερίδα του «Κέντρου Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων» του Δήμου Πειραιά με τίτλο «Δράσεις Προώθησης και στήριξης Νεοφυούς επιχειρηματικότητας στον Δήμο Πειραιά: από το όραμα στη Δράση. Start-up Piraeus for 2030!».

Πάνω από 300 συμμετέχοντες είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, ενημερώθηκαν για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων, ενώ εκπρόσωποι της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και παραγωγικοί φορείς συζήτησαν για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις ανάπτυξης της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας για τον Πειραιά του 2030.
Η κήρυξη των εργασιών της ημερίδας, έγινε από τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστο Δήμα, ενώ απηυθύναν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Βασίλης Κορκίδης, ενώ μήνυμα χαιρετισμού απέστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης.

Ο υφυπουργός κ. Χρίστος Δήμας μίλησε για το παρόν και το μέλλον της καινοτομίας στην Ελλάδα, τη μετεξέλιξη του Elevate Greece και τη δημιουργία της «Α’ Πολιτείας Καινοτομίας» στις εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ στον Πειραιά! Τόνισε δε, τη σημασία των συνεργειών και των από κοινού δράσεων για την επιτυχία της Α’ Πολιτείας
Καινοτομίας της χώρας. Επιπλέον εξήρε τις πρωτοβουλίες του Δήμου στους τομείς
της έρευνας και της καινοτομίας και τόνισε τη στενή συνεργασία μεταξύ υπουργείου και δήμου Πειραιά.

Ο περιφερειάρχης κ. Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι το νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 θα είναι αυξημένο κατά 54% σε σχέση με το τρέχον. Στόχος του νέου ΠΕΠ Αττικής στον άξονα της επιχειρηματικότητας, είναι η δημιουργία 330 νέων θέσεων εργασίας, η υποστήριξη τουλάχιστον 1100 υφιστάμενων και νεοφυών επιχειρήσεων με πόρους
που ενδέχεται να ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.
Ο κ. Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος του ΕΒΕΠ επεσήμανε τη σημασία δημιουργίας περιφερειακού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη της καινοτομίας για τη χώρα μας, που σήμερα είναι μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τονίζοντας ταυτόχρονα τα δυνητικά πολλαπλασιαστικά οφέλη των νεοφυών επιχειρήσεων στην οικονομία.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την εκδήλωση συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης
Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Καρύδης.

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, τόνισε:
«Το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων «StartUPiraeus», είναι μια ακόμη
πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά για τη στήριξη της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας στην πόλη μας. Είμαστε μία δημοτική αρχή που επιθυμεί να
είναι μέρος της συζήτησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον Πειραιά,
γεγονός που αποτυπώνεται στη στρατηγική μας όταν το 2014, υποβάλαμε τη
χρηματοδότηση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση. Ένας από τους βασικούς
άξονες προτεραιοτήτων της ΟΧΕ ήταν η προώθηση της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομίας της πόλης, όπως είναι το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, το
«Blue Lab» και μια σειρά πρωτοβουλιών με επίκεντρο την καινοτομία και τη γαλάζια
ανάπτυξη. Κάνουμε λοιπόν ένα ακόμη βήμα στις καινοτόμες δράσεις με το «Κέντρο
Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων», των startups και τη σημερινή εναρκτήρια
εκδήλωση και προβολή του έργου του στην κοινωνία. Παράλληλα, συνεχίζουμε να
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας,
όπως είναι η χρηματοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του δήμου μας,
που είχαν πληγεί από την πανδημία. Χαίρομαι που οι παραγωγικοί φορείς, τα
Επιμελητήρια, ο Εμπορικός Σύλλογος, το Πανεπιστήμιο Πειραιά έχουν «αγκαλιάσει»
και αυτή την πρωτοβουλία. Ο Πειραιάς έχει εδραιωθεί πλέον ως μια πόλη που
υποδέχεται, ενθαρρύνει και στηρίζει τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες».

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης κ. Δημήτρης
Καρύδης, επεσήμανε:
«Μετά το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη του
Δήμου Πειραιά «Blue Lab», το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, τώρα
κάνουμε ένα ακόμα πρωτοποριακό βήμα με το Κέντρο Προώθησης των Νεοφυών
Επιχειρήσεων. Ο Δήμος Πειραιά δίνει μεγάλη σημασία στα θέματα καινοτομίας,
ανάπτυξης της τεχνολογίας και της έρευνας, για να στηρίξει τις επιχειρήσεις,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν χρηματοδοτικά εργαλεία που
υπάρχουν σήμερα. Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε 180 επιχειρήσεις, εκ των
οποίων οι 100 είναι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις καινοτομίας και οι υπόλοιπες είναι
υπό σύσταση επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν με την αρωγή και την παροχή
δωρεάν υπηρεσιών από το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Δήμου
μας. Πιστεύουμε πως έτσι και ισχυροποιούμε την οικονομία του Πειραιά, δίνοντας
προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργούμε καινούργιες θέσεις εργασίας».
Στο πρώτο ακαδημαϊκό μέρος της ημερίδας, πανεπιστημιακοί συζητήσαν για τις
ευκαιρίες και προκλήσεις της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ο
Πρύτανης του Πειραιά καθηγητής Άγγελος Κότιος ανέλυσε τις σύγχρονες
προκλήσεις και ευκαιρίες για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Στη συνέχεια ο ομότιμος
καθηγητής του ΕΜΠ Ιωάννης Καλογήρου αναφέρθηκε στη χαμηλή θέση διαχρονικά
ως προς τον σύνθετο δείκτη του European Innovation Scoreboard της Ελλάδος

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τονίζοντας τη σημασία της διασύνδεσης και δικτύωσης. Στο ίδιο πλαίσιο και οι Επικ.
Καθηγητές κος Γεώργιος Γαλανός (ΠΑ.ΠΕΙ) και κος Θωμάς Πουφινάς (Δημ. Παν.
Θράκης) που αναφέρθηκαν στη σημασία του τοπικού οικοσυστήματος και τη
διασύνδεση ακαδημαϊκής, επιχειρηματικής και χρηματοδοτικής κοινότητας για την
ανάπτυξη της καινοτομίας.
Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο από το «Όραμα στη Δράση για τον μετασχηματισμό
της οικονομίας του Πειραιά», ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού
Οργανισμού, Ηλίας Σαλπέας και στελέχη του Κέντρου Προώθησης Νεοφυών
Επιχειρήσεων, Σοφία Ζαφειροπούλου, Κων/νος Κυριακάκης και Ν. Μαραβά,
παρουσίασαν τις δράσεις τους και τις ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες που προσφέρουν σε
επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα.
Συγκεκριμένα, κατ’ ελάχιστον 180 επιχειρήσεις θα έχουν ΔΩΡΕΑΝ εξατομικευμένη
συμβουλευτική υποστήριξη, ΔΩΡΕΑΝ παροχή εκπαίδευσης, ΔΩΡΕΑΝ χώρο
φιλοξενίας, με την ένταξή τους στο έργο από την εταιρία ΑΠΟΨΗ Α.Ε. και ομάδα
εξειδικευμένων συμβουλών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από το ΠΑΠΕΙ και
το Δημοκρίτειο Παν. Θράκης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η ψηφιακή πλατφόρμα
εξ αποστάσεως συμβουλευτικής για επιχειρηματίες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις από
την εταιρεία ΑΠΟΨΗ Α.Ε.
Στο στρογγυλό τραπέζι οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Γιώργος Παπαμανώλης
–Ντόζας, Πρόεδρος ΒΕΠ, Γιάννης Βουτσινάς, Πρόεδρος ΕΕΠ, Γεώργιος
Αλεξανδράτος, Αντιπρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Θεόδωρος
Καπράλος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου, Γιάννης Πολυχρονόπουλος, Πρόεδρος
ΒΙ.ΠΑ. Σχιστού, Βασίλης Κανακάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Ναυπηγικής Βιομηχανίας και παραγωγικών φορέων της πόλης δεσμεύθηκαν σε μια
κοινή προσπάθεια για καινοτομικό μετασχηματισμό του Πειραιά ενώ αναπτύχθηκαν
ιδέες για από κοινού δράσεις με το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων!
Πρώτη κοινή δράση η συνεργασία του Κέντρου με το ΒΕΠ στο έργο GreenTecLab-
ΕΠΑΛ., όπως ανέφερε ο κ. Παπαμανώλης –Ντόζας.
Ο κος Καπράλος τόνισε τη σημασία της δια βίου εκπαίδευσης και των συνεργειών! Ο
κος Αλεξανδράτος τόνισε και αυτός τη σημασία της συνεργασίας για να ξεπεραστούν
οι διαφορετικές κρίσεις της οικονομίας, της πανδημίας, του περιβάλλοντος και των
νέων ευκαιριών που δημιουργούνται από αυτές.
Την ημερίδα παρακολουθήσαν οι Βουλευτές Α’ Πειραιώς Γιάννης Μελάς, Νίκος
Μανωλάκος, Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Θοδωρής Δρίτσας, ο Δήμαρχος
Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκης, Αντιδήμαρχοι και επιχειρηματίες του Πειραιά,
ακαδημαϊκοί και νέοι εν δυνάμει επιχειρηματίες.
Ενημέρωση και Επικοινωνία με το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών
Επιχειρήσεων

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενημερωθείτε για το εάν μπορείτε να επωφελείθετε από τις ΔΩΡΕΑΝ παρεχόμενες
υπηρεσίες του Κέντρου υποβάλλοντας αιτήση στην ανοικτή πρόσκληση του έργου:
https://startup-piraeus.gr/symmetochi-ypovoli-aitiseon/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες με το
Κέντρο μέσω:
 Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@startup-piraeus.gr
 Τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2104629300 εσωτ.: 720
 Φυσικής παρουσίας στο χώρο λειτουργίας της δράσης (Αντιπλοιάρχου
Παναγιώτη Βλαχάκου 38-40, Πειραιάς) κατόπιν ραντεβού.

Το ωράριο λειτουργίας του χώρου είναι από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ. τις εργάσιμες
ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή).

περισσότερα

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει

Back to top button